Top

Încadrare juridică greşită. Infracţiuni la regimul silvic.

Prin sentinţa penală nr. 488 din 30 septembrie 2004, Judecătoria Huşi l-a condamnat pe inc. M.M., printre altele, la pedeapsa închisorii pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 32 alin. 1 cu referire la alin. 3 şi 4 din O.G. nr. 96/1998 şi raportat la art. 31 alin. 2 Cod penal.

Prin decizia penală nr. 79/A din 3 martie 2005 s-a desfiinţat în parte această sentinţă şi, în rejudecare, s-a constatat că fapta realizează conţinutul infracţ. prev. de art. 97 alin. 1, 3 şi 4 lit. a din Legea 26/1996 cu referire la art. 31 alin. 2 Cod penal, deoarece prin Legea nr. 140/2004 a fost modificat conţinutul art. 32 din O.G. nr. 96/1998 în sensul că, a fost restrânsă sfera subiecţilor activi ai infracţiunii doar la proprietari şi deţinători.

Judecător fond: Adam C.

Etichete: