Top

Infracţiune silvică. Încadrare juridică. Lege mai favorabilă.

Prion sentinţa penală nr.254 din 12 februarie 2007, Judecătoria Vaslui a achitat inculpaţii A.F., A.M. ş.a pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 32 alin.1, 2, 4 lit.a din OG nr.96/1998 modificată prin Legea 183/2005 şi le-a aplicat câte o sancţiune administrativă de 750 lei şi respectiv 650 lei amendă.

Prin decizia penală nr.261/A din 13 septembrie 2007 s-a desfiinţat în parte această sentinţă şi, în rejudecare, s-a schimbat încadrarea juridică pentru 6 inculpaţi, în infracţiunea prev. de art. 32 alin.1,4 lit.a din O.G. nr.96/1998 modificată prin Legea 183/2005, iar pentru ultimii 2 inculpaţi, în infracţiunea prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 32 alin.1,4 lit.a din O.G. 96/1998 modificată prin Legea 183/2005.

S-a reţinut că, în cauză erau aplicabile disp. art. 13 Cod penal în sensul că, prin apariţia unui act normativ care stabileşte, în cazul infracţiunilor silvice, criterii de evaluare a prejudiciilor ce conduc la valori mai mici ale acestor prejudicii, trebuie reţinută, în cauză, încadrarea juridică ce se realizează în funcţie de calculul care este mai favorabil inculpaţilor.

Etichete: