Top

Minori. Şedinţă nepublică. Pronunţarea hotărârii.

Prin sentinţa penală nr. 1657 din 10 decembrie 2004, Judecătoria Bârlad l-a condamnat pe inculpatul minor B.C.C. la 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţ. prev. de art. 208, 209 lit. g şi i Cod penal cu aplicarea disp. art. 99 şi urm. Cod penal.

Prin decizia penală nr. 120/A din 30 martie 2005 s-a desfiinţat această sentinţă, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare aceleiaşi instanţe întrucât judecarea inc. minor s-a făcut în „şedinţă cu minori”, deşi potrivit disp. art. 485 alin. 2 „şedinţa nu este publică”, iar pronunţarea hotărârii s-a făcut tot în „şedinţă cu minori” – deşi potrivit disp. art. 310 alin. 1 Cod procedură penală „Hotărârea se pronunţă în şedinţă publică…”.

Judecător fond: Curea M.

Etichete: