Top

Nulitate. Încălcarea dispoziţiilor privind caracterul nepublic al şedinţelor de judecată în cauzele cu inculpaţi minori, nu atrage nulitatea absolută în condiţiile articolului 197 alin. 2 Cod procedură penală.

Prin sentinţa penală nr. 599/12 mai 2003 a Judecătoriei Paşcani, inculpatul minor a fost condamnat la pedeapsa închisorii pentru infracţiunea de furt prevăzută de articolul 208 alin. 1 cu articolul 41 alin. 2 Cod penal.
Judecarea cauzei a avut loc de la primul termen cât şi pe durata termenelor ce s-au derulat şi la judecata în fond, în şedinţă publică.
Sentinţa a fost apelată de inculpat şi criticată pentru nelegalitate, invocându-se nulitatea hotărârii pentru încălcarea dispoziţiilor articolului 485 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, care prevăd că în cauzele cu inculpaţi minori şedinţa este separată şi nu este publică.
Analizând acest motiv de apel, Tribunalul Iaşi a considerat că nu este fondat şi a respins apelul prin decizia penală nr. 966 din 15 septembrie 2003.
În pronunţarea acestei decizii, instanţa de apel a reţinut că prin dispoziţiile articolului 197 alin. 2 Cod procedură penală sunt sancţionate cu nulitatea absolută încălcarea dispoziţiilor referitoare la publicitatea şedinţei de judecată.
Potrivit articolului 485 alin. 2 Cod procedură penală, dispoziţii invocate de inculpat-apelant, în cauzele cu inculpaţi minori şedinţa nu este publică. Acest text derogatoriu de la regula publicităţii şedinţei de judecată se referă la caracterul nepublic al şedinţei de judecată şi care nu este prevăzut prin dispoziţiile articolului 197 alin. 2 Cod procedură penală.
În speţă, neoperând nulitatea absolută prevăzută de articolul 197 alin. 2 Cod procedură penală şi nici nulitatea relativă prevăzută de articolul 197 alin. 2 Cod procedură penală, deoarece inculpatul nu a făcut dovada vreunei vătămări prin încălcarea dispoziţiilor procedurale menţionate, apelul a fost respins.
Recursul inculpatului prin care s-a reiterat critica invocată în apel, a fost de asemenea respins ca nefondat.
s-a reţinut că dispoziţiile articolului 197 alin. 2 Cod procedură penală enumeră limitativ cazurile în care operează nulitatea absolută. Aceste dispoziţii se referă la publicitatea şedinţei de judecată şi sunt de strictă interpretare, neputând fi extinse şi la alte dispoziţii – cum ar fi cele care prevăd caracterul nepublic al şedinţelor.
Din acest considerent just, instanţa de apel a reţinut că în speţă nu operează nulitatea absolută şi nici nulitatea relativă, inculpatul nefăcând dovada vătămării – condiţie cerută de dispoziţiile articolului 197 alin. 1 Cod procedură penală.
Decizia penală nr. 25/13.01. 2004

Etichete: