Top

Încadrare juridică. Expertiză medico-legală traumatologică. Vătămare corporală.

Prin sentinţa penală nr. 813 din 15 iunie 2004, Judecătoria Bârlad l-a condamnat pe inc. S.F. la 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţ. prev. de art. 182 alin. 1 Cod penal cu aplicarea disp. art. 37 lit. a Cod penal.

Prin decizia penală nr. 1/A din 5 ianuarie 2005, s-a desfiinţat această hotărâre şi s-a schimbat încadrarea juridică în infracţ. prev. de art. 181 Cod penal, dispunându-se încetarea procesului penal prin împăcarea părţilor.

S-a reţinut că, din raportul de expertiză medico-legală traumatologică întocmit în cursul judecăţii în apel rezultă că, în urma traumatismului suferit, partea vătămată nu rămâne cu nici una din consecinţele prevăzute de art. 182 Cod penal.

Judecător fond: Burlibaşa N.

Etichete: