Top

Restituirea cauzei procurorului pentru refacerea urmăririi penale. Condiţii.

Prin sentinţa penală nr.1662/2007 Judecătoria Vaslui a restituit la parchet cauza privind pe inculpatul I.L. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 215 alin.1,2 Cod penal cu aplicarea disp. art. 41 alin.2 Cod penal , în vederea refacerii actului de sesizare, cu motivarea că, la data întocmirii acestuia inculpatul decedase.

Prin decizia penală nr.70/R din 7 februarie 2008 s-a casat această sentinţă iar cauza a fost trimisă la Judecătoria Vaslui pentru continuarea judecăţii.

S-a reţinut că , în mod obiectiv, printr-un act procesual – rechizitoriul – acţiunea penală a fost pusă în mişcare, iar această dispoziţie nu poate fi nici într-un fel retrasă, în condiţiile în care rechizitoriul a fost confirmat, conform disp. art. 264 alin. 3 Cod procedură penală.

Tags: