Top

Excepţie de necompetenţă teritorială-strămutarea canzei. Trimiterea cauzei la I.C.CJ. pentru regulator de competenţă

Prin sentinţa penală nr. 22 din 09.01.2009 Judecătoria Vaslui a respins excepţia de necompetenţă materială a Judecătoriei Vaslui în soluţionarea cauzei penale reţinând că judecată în primă instanţă a infracţiunii prevăzute de art. 6 ind. 1 din Legea nr. 78/2000 nu este dată în competenţa vreunei alte instanţe având în vedere disp. art. 27 Cod proc.pen. şi ale art. 31 din Legea nr. 78/2000.

Prin aceeaşi sentinţă în baza art. 39 şi 42 Cod proc.pen. a fost admisă excepţia de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Vaslui în soluţionarea cauzei şi declinată compete nţa de soluţionare în favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca.

S-a constatat intervenit conflictul negativ de competenţă şi s-a dispus înaintarea dosarului la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală pentru pronunţarea regulatorului de competenţă.

Pe rolul acestei instanţe la nr. 4981/333/2008 a fost înregistrată cauza penală privind pe inculpaţii

-F.M. trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art. 6 indice 1 din Legea nr. 78/2000 şi

-L.M. trimisă în judecată pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art. 26 Cod penal raportat la art. 6 indice 1 din Legea nr. 78/2000 , cauza fiind trimisă la această instanţă de către Judecătoria Cluj -Napoaca , ca urmare a admiterii prin sentinţa penală nr. 696/ 09.10. 2008 excepţiei de necompetenţă teritorială a acestei instanţe in soluţionarea cauzei.

La primul termen de judecată la Judecătoria Vaslui, după verificarea actelor şi lucrărilor dosarului instanţa a invocat din oficiu excepţia de necompetenţă teritorială a acestei instanţe in soluţionarea cauzei pentru următoarele motive :

Prin rechizitoriul D.N.A nr. 209/P/2006 au fost trimişi în judecată inculpaţii F. M .şi L.M. pentru săvârşirea in cursul lunii decembrie 2006 a infracţiunilor prevăzute de art. 6 indice 1 din Legea nr.78/2000 şi respectiv art. 26 Cod penal raportat la art. 6 indice 1 din Legea nr. 78/2000 constând în faptul că inculpatul F. M . cu ajutorul inculpatei L .M. i-a promis lui G. B. suma de 20.000 euro pentru ca acesta să intervină pe lângă tatăl său- G .C. ,procuror D.N.A. in scopul de a dispune netrimiterea în judecată a inculpatului F .M.cercetat pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de natură economică ,cauza fiind înregistrtată pe rolul Tribunalului Vaslui la nr. 797/89/2007.

Inculpatul F.M. a formulat o cerere de strămutare a cauzei, cerere admisă de Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Secţia penală care prin incheierea nr. 2069 din 18.04.2007 a dispus strămutarea judecarea cauzei la Tribunalul Cluj , cauza fiind înregistrată la această instanţă la nr. 797/89/2007.

La termenul de judecată din 11 martie 2008 ,reprezentantul D.N.A. Serviciul Teritorial Cluj a invocat excepţia de necompetenţă materială a Tribunalului Cluj in soluţionare cauzei raportat la împrejurarea că infracţiunea prevăzută de art. 6 indice 1 din Legea nr. 78/2000 e nu se regăseşte in categoria infracţiunilor la care face referire art. 27 Cod procedură penală care reglementează competenţa materială a tribunalului şi cazurile exprese şi limitative in care tribunalul judecă in primă instanţa.

Prin sentinţa penala nr. 134 din 11 martie 2008 Tribunalul Cluj in temeiul art. 42 raportat la art. 27 alin. 1 Cod proc. pen. Şi art. 21 alin. 2 şi art. 31 din Legea 78/2000 a declinat competenţa de soluţionare a cauzei in favoarea Judecătoriei Cluj.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj – Napoca la nr. 4497/211/2008 şi la termenul de judecată din 09.10. 2008 instanţa a invocat din oficiu excepţia de necompetenţă teritorială pentru următoarele considerente:

Prin sentinţa penală nr.696 din 09. 10. 2008 Judecătoria Cluj -Napoca a admis excepţia de necompetenţă teritorială şi a declinat judecarea cauzei in favoarea Judecătoriei Vaslui ,cauza fund înregistrată la această instanţă la nr. 4981/333/2008.

La termenul de judecată din 12.12. 2008 ,mstanţa având în vedere încheierea nr. 2069 din 18. 04. 2007 înaltei Curţi de Casaţieşi Justiţie prin care in urma admiterii cererii formulate de inculpatul s-a dispus strămutarea judecarii cauzei la Tribunalul Cluj , a invocat din oficiu excepţia de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Vaslui in soluţionarea cauzei.

Cu privire la excepţia de necompetenţă materială invocată de inculpaţi prin apărător , instanţa apreciază că aceasta este neîntemeiată şi pe cale de consecinţă va fi respinsă pentru următoarele motive :

Strămutarea judecării cauzelor penale este reglementată de dispoziţiile art. 55-61 Cod procedură penală şi constituie un caz de prorogare judiciară a competenţei teritoriale.

Dispunând strămutarea cauzei înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a strămutat numai judecarea unei anumite faze procesuale a desfăşurării procesului penal ci întreaga judecată ,care implică soluţionarea ei atât pe fond cat şi in căile ordinare sau extraordinare de atac.

Prin urmare , competenţa specială determinată prin hotărârea de strămutare subzistă până la soluţionarea definitivă a cauzei, deoarece , in caz contrar s-ar ignora motivul pentru care s-a dispus derogarea de la regulile privind competenţa teritorială .aşa cum rezultă din interpretarea raţională a prevederilor art. 55 Cod proc.penală.

Fiind hotărâta strămutarea judecării unei cauze şi fixată instanţa competentă să o judece , este firesc ca această competenţă să fie menţinută până la pronunţarea unei hotărâri definitive in acel cadru in care s-a considerat că se asigură climatul propice pentru o judecată obiectivă.

Etichete: