Top

Reductiunea liberalitatilor. Prescriptia dreptului la actiune

Prin testamentul autentificat la data de 12.01.1955, sub nr. 12/9 de către Notariatul de Stat al Raionului Vaslui, numitul M. C. l a efectuat liberalitate în favoarea fiului său M. I. C., având ca obiect suprafaţa de 3 ha situată pe teritoriul cormunei Munteni de Jos, Raionul Vaslui, Regiunea laşi, ce urrna a intra în proprietatea fiului său după data deschiderii succesiunii.

La data de 27.10.1955 a decedat numitul M. I, cu ultimul domiciliu in localitatea Vaslui.

Reţine instanţa că din interpretarea art. 847 Cod civil,, rezultă faptul că dreptul de a solicita reducţiunea liberalităţii ce întrece calitatea disponibilă poate fi facută prin intermediul instanţei de judecată, iar acţiunea în reducţiune a liberalităţii este o acţiune permanentă personală ce este supusă termenului de prescripţie general de trei ani prevăzut de art. 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă.

Conform art. 7 din Decretul nr. 167/1958 „ prescripţia începe să curgă de la data când se naşte dreptul la acţiune”.

In speţă, dreptul la acţiunea în reducţiune s-a născut la data decesului autorului reclamanţilor respectiv de la data de 27.10.1955.

Acest drept la acţiune putea fî exercitat încă din momentul decesului autorului, respectiv, personal de către reclamantul M. G. având în vedere faptul că acesta era major la data decesului, şi cu încuviinţarea ocrotitorului legal, de către reclamanta S. Adriana, ce avea vârsta de 17 ani şi 11 luni la data decesului autorului comun. De asemenea, in termenul de prescripţie de 3 ani, ambii reclamanţi puteau personal, exercita dreptul la acţiunea în reducţiune, fiind majori.

Astfel, reţine instanţa că termenul de prescripţie de 3 ani s-a împlinit la data de 27.10.1958.

Susţinerea reclamanţilor că nu a fost dezbătută succesiunea autorului lor

nu reprezintă o cauză de întrerupere sau de suspendare a cursului termenului de

prescripţie.

In concluzie, instanţa a admis excepţia prescripţiei şi a respins

cererea, ca fiind prescrisă.

Etichete: