Top

Contract de transport de mărfuri pe şosele. Prejudiciu produs pe timpul transportului. Termen de prescripţie.

Potrivit art. 32 din Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele – Geneva, 1956, la care România a aderat prin Decretul nr. 451/1972, pentru acţiunile derivând din transporturile supuse acestei Convenţii, prescripţia de un an curge, în caz de pierdere parţială, de avarie sau de întârziere, din ziua în care marfa a fost eliberată.

În speţă, marfa a fost eliberată la 10.04.1998, conform procesului-verbal încheiat la acea dată, astfel că acţiunea formulată la 10.10.2000 a fost depusă după împlinirea termenului de prescripţie.

Reclamanta S.C. AL S.R.L. a solicitat obligarea pârâtei S.C. B S.R.L. la plata sumei de 10.170 mărci germane, cu titlu de despăgubiri pentru marfa deteriorată sau pierdută pe timpul transportului.

În considerentele acţiunii s-a arătat că în baza contractului de transport rutier în trafic internaţional, încheiat la 25.02.1998, pârâta s-a obligat să transporte marfa aparţinând reclamantei, pe ruta Koln – Mangalia.

Pârâta a emis factura fiscală nr. 0427363/ 13.04.1998, pe baza căreia prestaţia a fost achitată anticipat de către beneficiar.

La 05.04.1998, autovehiculul angajat în transport a fost implicat într-un accident de circulaţie, iar potrivit procesului-verbal de constatare încheiat în prezenţa reprezentanţilor părţilor, marfa a fost grav avariată. Deşi a fost notificată, pârâta a refuzat să suporte prejudiciul produs reclamantei.

Prin întâmpinare, pârâta a invocat excepţia prescrierii dreptului la acţiune, dedusă din prevederile art. 32 din Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele – Geneva, 1956, la care România a aderat prin Decretul nr. 451/1972.

Excepţia este întemeiată.

Potrivit textului menţionat, prescripţia de un an curge, pentru acţiunile derivând din transporturile supuse acestei Convenţii, din ziua in care marfa a fost eliberată, în caz de pierdere parţială, de avarie sau de întârziere.

Marfa a fost eliberată la 10.04.1998, conform procesului-verbal încheiat la acea dată, iar acţiunea a fost formulată la 10.10.2000, cu depăşirea termenului de prescripţie.

Reclamanta nu a dovedit existenţa unui caz legal de întrerupere a cursului prescripţiei, motiv pentru care prezenta acţiune este prescrisă.

(sentinţa civilă nr. 85 COM/ 18.01.2001, definitivă conform deciziei civile nr. 346/2001 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială)

Etichete: