Top

SUCCESIUNI.MOŞTENIRI

Anulare certificate de moştenitor. Termen de prescripţie – sentinţa civilă nr. 897/27.05.2009 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc

Prin acţiunea introdusă în faţa acestei instanţe, reclamantul DT i-a chemat în judecată pe pârâţii: PV, RA, BV şi BD, solicitând anularea certificatului de moştenitor emis de fostul Notariat de stat local Câmpulung Moldovenesc, în sensul de a fi excluşi: pârâtul PV precum şi defuncţii: BV şi PV de la moştenirea după PC, decedat în luna august 1983.

Reclamantul a arătat că în cartea funciară a com.cad. B figurează ca proprietar tabular PV (decedată în anul 1951) şi care a fost mama defunctului PC (decedat în anul 1983).

Prin certificatul de moştenitor emis de fostul Notariat de stat local Câmpulung Moldovenesc se menţionează că: PV, PV (decedată fără urmaşi) şi BV (decedat – rămânând ca moştenitori: pârâţii RA, BV şi BD), au calitatea de moştenitori atât asupra bunurilor rămase moştenire de la PC, ale mamei sale PV, cât şi ale defunctei MM (sora lui PV).

În acelaşi timp s-a susţinut că nu s-a dezbătut moştenirea după PN şi PV (părinţii lui PC), motiv pentru care s-a solicitat anularea certificatului de moştenitor în sensul excluderii de la moştenire a persoanelor mai sus menţionate.

Pârâţii au solicitat respingerea acţiunii invocând excepţia prescripţiei dreptului la acţiune şi excepţia autorităţii de lucru judecat, motivând că termenul de prescripţie cu privire la anularea certificatului de moştenitor este de 3 ani de la data emiterii acestuia şi de atunci au trecut 25 de ani.

Cât priveşte cea de-a doua excepţie în legătură cu existenţa autorităţii de lucru judecat s-a menţionat că autorul reclamantului – defunctul DD, în calitate de comoştenitor din certificatul de moştenitor, a formulat o acţiune identică ce a format obiectul dosarului 2603/2001 şi cum respectivul a decedat în cursul procesului, au fost introduşi în cauză moştenitorii acestuia, respectiv: reclamantul DT şi sora sa SV, care au declarat că nu-şi însuşesc acţiunea autorului lor şi că recunosc calitatea de moştenitor după PC.

S-a mai susţinut că masa succesorală după PC a fost partajată voluntar între toţi moştenitorii acestuia respectiv: PV, BV (autorul lor), DD (autorul reclamantului), MN, PC şi PV, fiecare având o cotă de 1/6 din moştenire, precum şi DI şi DR, în calitate de moştenitori testamentari, iar acest partaj voluntar a fost constatat prin mai multe hotărâri judecătoreşti.

Prin sentinţa civilă nr. 897/27.05.2009 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc s-a admis excepţia invocată de pârâţi şi s-a respins acţiunea reclamantului DT întrucât dreptul la acţiune este prescris.

Instanţa a avut în vedere faptul că potrivit dispoziţiunilor art.1 alin.1 din Decretul – Lege 167/1958, dreptul la acţiune având un obiect patrimonial se stinge prin prescripţie, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege, iar prin art.3 din acelaşi act normativ se arată că termenul general de prescripţie, în acest caz, este de 3 ani.

Ţinând seama că prin art.7 alin.1 din Decretul – Lege 167/1958, prescripţia începe să curgă de la data când se naşte dreptul la acţiune (în speţă de la 30 martie 1984), instanţa consideră că excepţia invocată de pârâţi este întemeiată.

Tags: