Top

Transmiterea drepturilor pe care cedentul le are fata de debitorul cedat, impreuna cu titlurile creantei sale, cesionarul preluand calitatea de creditor al cedentului.

Prin sentinta civila nr.341 din 26 august 2008 s-a admis actiunea in constatare formulata de reclamanta si s-a constatat ca prin contractul de cesiune de creanta nr.312 din 7 aprilie 2003, reclamanta, in calitate de cesionar, a dobandit proprietatea asupra unui imobil garsoniera, compus din una camera, bucatarie, baie, hol si anexe gospodaresti, imobil situat in orasul Murgeni, hotararea urmand sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare.

S-a retinut ca prin contractul de cesiune de creanta nr.312 din 7 aprilie 2003 incheiat intre o unitate bancara , in calitate de cedent si reclamanta, in calitate de cesionar, cedentul a vandut cesionarului creanta sa in suma de 50.353.913 lei la data de 7 aprilie 2003, pe care o avea fata de debitorul cedat, respectiv parata, rezultata din contractul de credit nr.266 din 21 septembrie 1994.

Cedentul a transmis drepturile pe care le avea fata de debitorul cedat impreuna cu titlurile creantei sale, cesionarul preluand calitatea de creditor al cedentului.

Cesionarul, respectiv reclamanta , a preluat creanta si a devenit creditorul debitorului cedat, respectiv al paratei, in valoare nominala a creantei de 50.353.913 lei, dobandind toate drepturile cedentului.

La data de 27 octombrie 2003, reclamanta a achitat intreg debitul debitorului cedat, devenind proprietara imobilului garsoniera.

(Sentinta civila nr.341/26 august 2008).

Etichete: