Top

Fond comercial-Contestatie debitor

Dosar nr.2027/88/2008

176/2008js RS

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA JUDETUL TULCEA

Sentinta Civila nr. 498

Sedinta publica din data de 20 martie 2009

PRESEDINTE:

T R I B U N A L U L:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 22 iulie 2008, reclamanta creditoare S.C. …….. S.R.L. Bucuresti, a chemat în judecata pe debitoarea S.C. ……. Tulcea, pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna deschiderea procedurii insolventei debitoarei în conformitate cu Lg. 85/2006.

În motivarea cererii sale reclamanta a aratat ca în baza relatiilor comerciale cu debitoarea, are fata de aceasta o creanta certa lichida si exigibila în suma de 12.686, 46 lei.

În dovedirea cererii sale a depus la dosarul cauzei, un numar de noua facturi neachitate, care însumeaza o creanta certa si exigibila în suma de 8.308,35 lei.

Debitoarea a contestat cererea reclamantei, si a aratat ca au existat între cele doua relatii comerciale, iar debitoarea a încercat sa achite creantele, însa reclamanta a închis punctele de lucru din Constanta si Galati iar debitoarea a fost în imposibilitatea de a o contacta, si nu se afla în incapacitate de plata a solicitând respingerea cererii ca nefondate si admiterea contestatiei.

În dovedirea cererii sale a depus la dosarul cauzei extrase bancare prin care se face dovada achitarii creantei în parte, precum si un ordin de plata din data de 20.10.2008 cu nr. 810, prin care se face dovada ca debitoarea a mai efectuat plati catre reclamanta creditoare.

La dosar s-a mai depus o declaratie de creanta de catre S.C. ………. care solicita înscrierea la masa credala cu o creanta în suma de 6.3970,77, reprezentând debit neachitat si cheltuieli de judecata si de executare.

La data de 25 februarie 2009 aceasta confirma achitarea creantei de catre debitoarea S.C. ……….. TULCEA.

Pentru termenul de judecata din data de 20 martie 2009, reclamanta creditoare depune concluzii scrise si solicita deschiderea procedurii insolventei debitoarei, însa arata ca debitoarea a mai achitat parte din debit, ramânând cu o creanta de 7.308,35 si penalitati în cuantum de 4.378,22 lei.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine ca:

Reclamanta creditoare S.C. ……… S.R.L. Bucuresti, a chemat în judecata pe debitoarea S.C. ……. Tulcea, pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna deschiderea procedurii insolventei debitoarei în conformitate cu Lg. 85/2006, iar debitoarea a formulat contestatie si a aratat ca nu se afla în incapacitate de plata.

La dosar si-a mai declarat creanta si creditoarea ………. care solicita înscrierea la masa credala cu o creanta în suma de 6.3970,77, reprezentând debit neachitat si cheltuieli de judecata si de executare, însa în data de 25 februarie 2009 aceasta confirma achitarea creantei de catre debitoarea S.C. ……… TULCEA.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Lg. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate a rezultat ca societatea dispune de fonduri banesti, respectiv a achitat parte din creanta reclamantei creditoare, precum si creanta debitoarei S.C. ……….., fapt care a rezultat însa prin concluziile scrise depuse la dosar de catre reclamanta creditoare, iar fata de cealalta creditoare s-a achitat întreag creanta, s-a facut dovada ca debitoarea contestatoare nu se afla în incapacitate de plata, asa cum defineste procedura insolventei.

Mai mult de atât, creanta debitoarei dovedita este mai mica de 10.000 ron, respectiv nu îndeplineste valoarea prag prevazuta de procedura insolventei, în ceea ce privesc penalitatile reclamantei creditoare, acestea nu pot fi retinute deoarece nu s-a facut dovada modalitatii de plata a acestora, precum si existenta unui contract.

Astfel ca, urmeaza a fi admisa contestatia debitoarei ……….. Tulcea si urmeaza a fi respinsa cererea reclamantei creditoare S.C. ……… S.R.L. de deschidere a procedurii insolventei, ca nefondata.

Etichete: