Top

Plangerea impotriva rezolutiei de neincepere a urmarii penale. Respingere ca tardiva conform art. 278 1 aliniat 8 litera a Cod procedura penala. Natura si semnificatia termenului de introducere a plangerii la instanta.

Sub nr. 3642 din 30.10.2008 a fost inregistrata la instanta plangerea formulata de petentul – persoana vatamata BF, impotriva rezolutiei de neincepere a urmarii penale fata de persoanele cercetate CC, VL si LF , pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanei prev. de art. 246 alin. 1 Cod penal si fals intelectual prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal, pronuntata de procuror la data de 16.05.2008 in dosar nr. 178/P/ 2008 al Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad.

In motivarea plangerii, petentul sustine ca prin rezolutia mai sus mentionata s-a dat o solutie nelegala, a fost respins la licitatie, i s-a intocmit un proces verbal fals la o alta licitatie pentru un teren de 1000 mp, iar actul de concesiune i-a fost eliberat dupa un an de zile.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului instanta retine urmatoarele:

La data de 15.01.2008, organele de politie au fost sesizate despre faptul ca CC, VL si LF, in calitate de angajati ai Primariei, au respins petentului BF si mamei acestuia PA, participarea la o licitatie prin care se vindeau terenuri pe strada X din municipiul B, solicitand sa fie cercetati pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si fals intelectual prevazute de art. 246 alin. 1 si art. 289 alin. 1 Cod penal.

Persoanele vatamate au sesizat faptul ca s-a intocmit in fals un proces verbal nr. 6198/19.04.2007 – in sensul ca se mentiona numele unei alte persoane.

Din actele premergatoare efectuate in cauza a rezultat faptul ca nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de fals intelectual, deoarece in procesul verbal indicat ca fiind fals, de catre petentul BF, s-a strecurat o eroare materiala, care a fost indreptata si comunicata acestuia.

Procurorul a apreciat ca nu exista infractiunea de abuz in serviciu, deoarece la licitatia care se organiza, nu puteau participa decat persoanele care au fost evacuate din anumite blocuri si in acest sens, exista o hotarare a Consiliului Local – nr.169/28.06.2006- modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 218/2006, in care la „clauze speciale” se prevedea ca la licitatie pot participa numai anumite persoane care fusesera evacuate.

Fata de aceste aspecte, procurorul a apreciat ca nu se impune inceperea urmaririi penale pentru faptele reclamate de petent si a dispus prin rezolutiei , neinceperea a urmarii penale fata de persoanele cercetate CC, VL si LF , pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanei prev. de art. 246 alin. 1 Cod penal si fals intelectual prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal, rezolutie pronuntata de procuror la data de 16.05.2008 in dosar nr. 178/P/ 2008 al Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad.

Nemultumit de solutie, petentul BF a formulat plangere, in temeiul art. 275-278 Cod procedura penala la Prim procurorul Parchetului de pe langa judecatoria Barlad, la data de 17.06.2008 si care a fost solutionata la data de 07.07.2008 prin rezolutia de respingere ca neintemeiata, solutia fiind comunicata petentului la data de 24.07.2008, asa cum reiese din relatiile comunicate instantei de Parchetul de pe langa judecatoria B , prin adresa nr. 178/P/2008 , emisa de Parchetul de pe langa judecatoria B.

Impotriva rezolutiei, petentul BF, nemultumit, de solutia data de procuror, a formulat prezenta plangere la instanta, in temeiul art. 278 1 Cod procedura penala.

Prezenta plangere a fost inregistrata la instanta la data de 30.10.2008.

Procurorul a invocat tardivitatea plangerii, exceptie pe care instanta o apreciaza ca fiind intemeiata.

Analizand actele dosarului, se constata ca desi solutia a fost comunicata petentului la data de 24.07.2008, abea dupa 3 luni, la data de 30.10.2008, acesta a formulat prezenta plangere la instanta., cu incalcarea dispozitiilor art. 278 1 alin. 1 Cod procedura penala.

Conform acestui text de lege, dupa respingerea plangerii facuta conform art. 275-278 Cod procedura penala impotriva rezolutiei de neincepere a urmaririi penale sau dupa caz a ordonantei ori, dupa caz a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmarire penala sau de incetare a urmaririi penale, date de procuror, persoana vatamata, precum si orice alte persoane ale caror interese legitime sunt vatamate, pot face plangere, in termen de 20 de zile de la data comunicarii de catre procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 si 278, la judecatorul de la instanta careia i-ar reveni, potrivit legii, competenta sa judece cauza in prima instanta, in speta termenul fiind cu mult depasit.

Legiuitorul a prevazut aceste termene de decadere tocmai pentru a asigura stabilitatea raporturilor juridice si a proteja interesele partilor de o eventuala atitudine abuziva procesual din partea partii adverse, limitand la o durata rezonabila intervalul de timp in care o parte nemultumita de solutia procurorului se poate plange impotriva acesteia, principiul fiind similar cu cel al cailor de atac din dreptul comun.

In cauza de fata nu sunt aplicabile nici dispozitiile art. . 278 1 alin. 2 Cod procedura penala, conform carora, daca prim procurorul nu a solutionat plangerea in termenul prev. de art. 277, termenul prevazut in aliniat 1 curge de la data expirarii termenului initial de 20 de zile.

In consecinta, instanta apreciaza ca plangerea petentului este tardiva.

Urmeaza ca instanta, in temeiul art. 278 1 aliniat 8 litera a Cod procedura penala, respinge plangerea formulata de petentul – persoana vatamata BF, domiciliat , impotriva rezolutiei de neincepere a urmarii penale fata de persoanele cercetate CC , VL, LF, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanei prev. de art. 246 alin. 1 Cod penal si fals intelectual prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal, pronuntata de procuror la data de 16.05.2008 in dosar nr. 178/P/ 2008 al Parchetului de pe langa Judecatoria B , ca fiind tardiva si va mentine rezolutia procurorului.

In temeiul art. 192 alin. 2 Cod procedura penala va obliga pe petent sa plateasca statului cheltuieli judiciare.

Tags: