Top

Plangere impotriva (art.278 ind.1 C.p.p.) rezolutiei de neincepere a urmaririi penale pentru savarsirea infractiunilor de fals si uz de fals prev. de art.290 si art.291 C.pen. Admisibilitatea doar a probei cu inscrisuri, inadmisibilitate proba cu martori.

JUDECATORIA BARLAD

SENTINTA PENALA Nr. 607

de la 13 Septembrie 2007

.

Plangere impotriva (art.278 ind.1 C.p.p.) rezolutiei de neincepere a urmaririi penale pentru savarsirea infractiunilor de fals si uz de fals prev. de art.290 si art.291 C.pen. Admisibilitatea doar a probei cu inscrisuri, inadmisibilitate proba cu martori. Cercetare completa. Respingere plangere.

Cu nr.x din 11.06.2007 s-a inregistrat pe rolul instantei plangerea formulata de CV impotriva rezolutiei de neincepere a urmaririi penale fata de numitul PG pentru savarsirea infractiunilor de fals si uz de fals prev. de art.290 si art.291 C.pen., rezolutie data de procuror la 08.02.2007 in dosarul nr.3271/P/2006 al Parchetului de pe langa Judecatoria B.

Impotriva rezolutiei de neincepere a urmaririi penale data de procuror la 08.02.2007, petentul a formulat plangere la Prim-procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria B, care prin rezolutia nr.193/II/2 din 03.05.2007 a respins ca neintemeiata plangerea formulata de CV.

In motivarea plangerii adresata instantei, petentul a aratat ca, avind in vedere modalitatea si lipsa probelor si cercetarilor in cauza, rezolutia de neincepere a urmaririi penale data de procuror la 08.02.2007 si rezolutia data de Prim procuror la 03.05.2007 nu sunt corecte, si a solicitat anularea permisului de vanatoare emis pe numele lui PG, ca fiind fals.

Persoana cercetata a solicitat, prin aparator ales, respingerea plangerii si a depus la dosar S.C.nr.152/C.A.din 04.06.2007 a Tribunalului V, avind ca obiect actiunea formulata de CV prin care a solicitat instantei anularea concursului organizat la 19.09.2006 pentru ocuparea functiei de secretar la Clubul de vanatoare B.

La dosarul cauzei a fost depusa rezolutia nr. 193/II/2 din 03.05.2007 data de Prim-procurorul parchetului de pe langa Judecatoria B ca urmare a plangerii formulata de petent impotriva rezolutiei de neincepere a urmaririi penale data de procuror la 08.02.2007 in dosarul nr.3271/P/2006 al Parchetului.

De asemenea a fost atasat dosarul nr. 3271/P/2006 al Parchetului de pe langa Judecatoria B.

Din actele si lucrarile cauzei, se retin urmatoarele :

Prin plangerea adresata Parchetului de pe langa Judecatoria B, CV a sesizat faptul ca la data de 19.09.2006 s-a prezentat la concursul organizat de Asociatia Judeteana a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi V(A.J.V.P.S.) pentru ocuparea postului de secretar al Clubului de vanatoare B, in afara sa la concurs participind alti doi concurenti : PG si AC.

In urma desfasurarii concursului postul a fost ocupat de PG iar petentul s-a adresat Parchetului de pe langa Judecatoria B aratind ca acesta a prezentat un permis de vanatoare fals pentru a-si sustine calitatea si dreptul sau de a ocupa postul scos la concurs.

Petentul a aratat ca permisul de vanatoare prezentat de PG este fals intrucat acesta nu are permis de arma, iar vanator fara arma nu exista, dar si pentru ca a discutat la telefon, cu cateva zile inainte de organizarea concursului, cu dl.inspector Anton Gabriel, de la I.P.J.V-Serviciul Arme, Explozivi, Substante Toxice, care i-a confirmat ca numirul PG nu are permis de arma.

In urma cercetarilor efectuate in cauza a rezultat ca PG are studii in domeniul silviculturii(f.56 d.u.p.) si a lucrat in perioada 1990-2001in cadrul Ocolului Silvic B ca paznic de vanatoare iar din anul 2001 pana in 2004 a lucrat ca padurar de vanatoare la A.J.V.P.S.V(f.55 si 58 d.u.p.).

Incepind din anul 2000 acesta a devenit membru vanator cu permis de vanatoare seria 31339 emis la 27.06.2000, fapt confirmat prin copia permisului depusa la f.61 d.u.p. si prin adresa I.P.J.V-Serviciul Arme, Explozivi, Substante Toxice, f.63 d.u.p.

Inca din perioada in care lucra la Ocolul Silvic B, PG a detinut arme de serviciu, fapt dovedit prin ordinele de serviciu depuse la f.46 d.u.p.

La data de 19.09.2006, A.J.V.P.S.V a organizat concurs pentru ocuparea postului de secretar al Clubului de vanatoare B.

Potrivit adresei aflata la f.55 d.u.p., conditiile de inscriere la concurs erau ca participantii sa aiba scoala medie de specialitate si o vechime ca membru vanator de minim 5 ani.

Verificindu-se registrul de evidenta a vanatorilor pe anii 2000-2006(f.48-53 d.u.p.) a rezultat ca PG figureaza inscris anual la diferite pozitii, iar la f.40-44 d.u.p. au fost depuse copii ale chitantelor emise pe numele lui PG ca urmare a platii cotizatiei anuale datorata de toti membrii A.J.V.P.S.V.

In urma organizarii concursului, postul a fost ocupat de PG care potrivit dovezilor administrate in cauza indeplinea conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

Ulterior acestui concurs, petentul a formulat plangere impotriva lui PG aratind ca vechimea lui nu era reala, iar carnetul lui de membru vanator, emis la 27.06.2006, era fals.

Sustinerile petentului sunt insa contrazise de intregul material probatoriu administrat.

Ca urmare a administrarii probelor mai sus indicate, prin rezolutia din 08.02.2007, procurorul a confirmat propunerea de a nu se incepe urmarirea penala fata de PG pentru savarsirea infractiunilor de fals si uz de fals, rezolutie mentinuta de Prim procuror care a respins plangerea petentului.

Totodata, instanta are in vedere si faptul ca, prin S.C. 152/C.A.din 04.06.2007, Tribunalul V a respins cererea formulata de CV in contradictoriu cu A.J.V.P.S.V pentru anularea concursului organizat la 19.09.2006 pentru ocuparea functiei de secretar la Clubul de vanatoare B.

Avind in vedere situatia de fapt asa cum a fost retinuta pe baza actelor si lucrarilor din dosar, instanta constata ca solutia procurorului din 08.02.2007, mentinuta de Prim procuror la data de 03.05.2007, a fost data in temeiul probelor administrate in cauza, motiv pentru care urmeaza sa respinga plangerea formulata de petent si sa mentina rezolutia de neincepere a urmaririi penale data de procuror la 08.02.2007 in dosar nr.3271/P/2006 al Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad.

In tem. art.192 al.2 C.pr.pen.petentul va fi obligat la plata sumei de 10 lei reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat in cauza. Totodata, petentul va fi obligat sa plateasca persoanei cercetate suma de 300 lei reprezentand cheltuieli judiciare efectuate de aceasta in cauza, respectiv onorariu aparator.

Etichete: