Top

Raporturi de muncă

Prin contestaţia formulată: reclamantul I.V. solicită în contradictoriu cu S.N.S. SA Sucursala S. Tg.Ocna, anularea deciziei de sanctionare nr.66/14.09.2009 prin care a fost sanctionat cu diminuarea salariului cu 10% pe trei luni.

In motivare se arată că: sanctiunea este nelegală întrucât nu se prevede în decizia de sancţionare sarcinile de serviciu încălcate, dispozitiile R.O.I.

De asemenea nu s-a avut în vedere comportarea contestatorului în unitate în ultimii trei ani.

Nu s-au consemnat în decizie motivele pentru care i-au fost înlăturate apărările formulate.

La dosar s-au depus acte.

Prin întâmpinarea depusă la dosar se solicită respingerea contestatiei întrucât faptele reţinute în sarcina contestatorului sunt reale acesta nerespectând sarcinile de serviciu în ce priveşte accesul turistilor fără bilet de transport în schimbul unui comision care era plătit paznicului, contestatorul având obligaţia supravegherii mijlocului de transport şi turistilor.

La dosar s-au depus fişa postului, C.I.M. Decizia 66/14.09.2009 P/V nr. 7428/2009 al Comisiei de disciplină.

Acţiunea s-a depus în termen, motivata legal scutită de plata taxei de timbru.

Instanta verificând actele si lucrările dosarului constată:

Prin decizia 66/14.09.2009 s-a dispus sancţionarea contestatorului cu 10 % pe o durată de 3 luni.

Fapta imputată contestatorului constă în aceeia că înregistrările video din 26.07.2009, confirmă prezenta la punctul de acces turişti (poarta 2) a conducatorului auto I.V. care nu a supravegheat îmbarcarea respectiv debarcarea turistilor în mijloacele de transport pe care le deserveau lăsând turistii nesupravegheaţi. Se arată că s-au încălcat dispozitiile art.85 lit a CCM unic 2009 si art.31 lit.a Regulamentul Intern.

In procesul verbal de cercetare disciplinară fila 32 dosar – în sarcina contestatorului se reţine faptul că, aceştia se află la poarta 2 împreună cu paznicii, în loc să supravegheze operaţiunile de îmbarcare – debarcare a turistilor în mijloacele de transport.

Potrivit fişei postului nr. 721 din 22.I.2009 fila 6 dosar la capitolul atribuţii pct. 7.1.-7.17 nu se regăseste obligatia contestatorului de a supraveghea îmbarcarea – debarcarea turistilor din mijlocul de transport, sarcina aceasta revenind paznicului care era de serviciu.

De asemenea verificând dispozitiile art.85 lit.a CCM se retine faptul că acestea se referă la „realizarea atribuţiilor ce revin locului de muncă în conformitate cu prevederile fişei postului sau sarcinilor de serviciu stabilite” nefiind prevăzută obligaţia supravegherii turistilor.

In ce priveşte art.31 din R.O.I.- acesta se referă generic la însuşirea cunostintelor şi deprinderilor, executarea sarcinilor de serviciu.

Se retine de instanta că, în speţă contestatorul nu se face vinovat de încălcarea atributiilor de serviciu trecute în fişa postului depusă la dosar.

Nu se poate reţine în cauză că prin prezenta contestatorului la poarta nr.2 acesta a părăsit locul de muncă, întrucăt acesta nu a părăsit unitatea în timpul programului de lucru, locul de muncă al acestuia fiind în S..

Intimata cu rea credintă i-a înlăturat operarea contestatorului privind motivul prezentei sale la poarta nr.2 „pentru a bea apa etc.” întrucât supravegherea turistilor nu era obligatia sa de serviciu.

In ce priveste implicarea acestuia în acte de complicitate la fraudă, aceste aspecte nu au fost dovedite.

Instanta constată că în spetă nu sunt incidente dispozitiile art.263-266 codul muncii.

Contestatorul nesăvârsind o abatere disciplinară cu vinovăţie, neîncălcând CCM sau ROI şi în consecintă va admite contestatia urmînd să anuleze decizia.

Prin contestaţia formulată: reclamantul I.V. solicită în contradictoriu cu S.N.S. SA Sucursala S. Tg.Ocna, anularea deciziei de sanctionare nr.66/14.09.2009 prin care a fost sanctionat cu diminuarea salariului cu 10% pe trei luni.

In motivare se arată că: sanctiunea este nelegală întrucât nu se prevede în decizia de sancţionare sarcinile de serviciu încălcate, dispozitiile R.O.I.

De asemenea nu s-a avut în vedere comportarea contestatorului în unitate în ultimii trei ani.

Nu s-au consemnat în decizie motivele pentru care i-au fost înlăturate apărările formulate.

La dosar s-au depus acte.

Prin întâmpinarea depusă la dosar se solicită respingerea contestatiei întrucât faptele reţinute în sarcina contestatorului sunt reale acesta nerespectând sarcinile de serviciu în ce priveşte accesul turistilor fără bilet de transport în schimbul unui comision care era plătit paznicului, contestatorul având obligaţia supravegherii mijlocului de transport şi turistilor.

La dosar s-au depus fişa postului, C.I.M. Decizia 66/14.09.2009 P/V nr. 7428/2009 al Comisiei de disciplină.

Acţiunea s-a depus în termen, motivata legal scutită de plata taxei de timbru.

Instanta verificând actele si lucrările dosarului constată:

Prin decizia 66/14.09.2009 s-a dispus sancţionarea contestatorului cu 10 % pe o durată de 3 luni.

Fapta imputată contestatorului constă în aceeia că înregistrările video din 26.07.2009, confirmă prezenta la punctul de acces turişti (poarta 2) a conducatorului auto I.V. care nu a supravegheat îmbarcarea respectiv debarcarea turistilor în mijloacele de transport pe care le deserveau lăsând turistii nesupravegheaţi. Se arată că s-au încălcat dispozitiile art.85 lit a CCM unic 2009 si art.31 lit.a Regulamentul Intern.

In procesul verbal de cercetare disciplinară fila 32 dosar – în sarcina contestatorului se reţine faptul că, aceştia se află la poarta 2 împreună cu paznicii, în loc să supravegheze operaţiunile de îmbarcare – debarcare a turistilor în mijloacele de transport.

Potrivit fişei postului nr. 721 din 22.I.2009 fila 6 dosar la capitolul atribuţii pct. 7.1.-7.17 nu se regăseste obligatia contestatorului de a supraveghea îmbarcarea – debarcarea turistilor din mijlocul de transport, sarcina aceasta revenind paznicului care era de serviciu.

De asemenea verificând dispozitiile art.85 lit.a CCM se retine faptul că acestea se referă la „realizarea atribuţiilor ce revin locului de muncă în conformitate cu prevederile fişei postului sau sarcinilor de serviciu stabilite” nefiind prevăzută obligaţia supravegherii turistilor.

In ce priveşte art.31 din R.O.I.- acesta se referă generic la însuşirea cunostintelor şi deprinderilor, executarea sarcinilor de serviciu.

Se retine de instanta că, în speţă contestatorul nu se face vinovat de încălcarea atributiilor de serviciu trecute în fişa postului depusă la dosar.

Nu se poate reţine în cauză că prin prezenta contestatorului la poarta nr.2 acesta a părăsit locul de muncă, întrucăt acesta nu a părăsit unitatea în timpul programului de lucru, locul de muncă al acestuia fiind în S..

Intimata cu rea credintă i-a înlăturat operarea contestatorului privind motivul prezentei sale la poarta nr.2 „pentru a bea apa etc.” întrucât supravegherea turistilor nu era obligatia sa de serviciu.

In ce priveste implicarea acestuia în acte de complicitate la fraudă, aceste aspecte nu au fost dovedite.

Instanta constată că în spetă nu sunt incidente dispozitiile art.263-266 codul muncii.

Contestatorul nesăvârsind o abatere disciplinară cu vinovăţie, neîncălcând CCM sau ROI şi în consecintă va admite contestatia urmînd să anuleze decizia.

Etichete: