Top

Faliment – procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BACAU

SECTIA COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR. 108/2011

Sedinta publica de la 27 Ianuarie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE N.C.

GREFIER C.P.

Pe rol fiind pronuntarea cauzei Faliment privind pe debitor SC”P. CONSULT”SRL PRIN ADM.JUDICIAR PROVIZORIU C.P.I. I.A.M..

Dezbaterile în fond au avut loc în sedinta publica din data de 13.01.2011, si au fost consemnate în încheierea de sedinta din aceeasi zi.

INSTANTA

Analizand planul de reorganizare propus de administratorul special al debitoarei instanta constata ca potrivit dispozitiilor art.101 din legea 85/2006 pentru confirmarea unui plan este necesara indeplinirea cumulativa a mai multor conditii intre care necesitatea ca cel putin jumatate plus una din categoriile de creante mentionate in programul de plati, dintre cele mentionate in art.100 alin.3 accepta sau sunt socotite ca accepta planul, cu conditia ca minimum una dintre categoriile defavorizate sa accepte planul

In speta instanta observa ca in cadrul adunarii creditorilor din data de 22.12.2010 creditorii bugetari si cei garantati au aprobat planul de reorganizare, in timp ce categoria creditorilor chirografari a votat impotriva.Verificand caracterul defavorizat al creantelor instanta retine ca potrivit planului de reorganizare creditorii bugetari si cei garantati urmeaza ca isi valorifice 100% din creanta, in timp ce creditorii chirografari obtin, potrivit aceluiasi plan doar 2% din valoarea creantelor pe care le au asupra debitoarei

In aceste conditii, fata de dispozitiile art.3 pct.21 instanta constata ca singurii creditori defavorizati sunt cei chirografari

Instanta nu va retine apararea practicianului in insolventa care a aratat, pe baza art.101 lit D ca si creantele bugetare si garantate sunt defavorizate.In realitate art.101 lit.D stipuleaza doar ca in cazul in care potrivit planului creantele vor fi achitate in 30 de zile ele vor fi nedefavorizate (chiar daca ar fi indeplinite cerintele art.3 pct.21).Acest articol nu poate fi insa interpretat per a contrario, respectiv ca daca o creanta nu este platita in 30 de zile ea devine defavorizata.De altfel, o asemenea interpretare ar lasa lipsit de continut art.3 pct.21, practic creantele fiind considerate defavorizate daca nu se achita in 30 de zile de la confirmarea planului si nedefavorizate in ipoteza contrara

Pentru aceste motive instanta retine ca planul de reorganizare nu a fost votat de cel putin o categorie defavorizata motiv pentru care conditiile de confirmare nu sunt indeplinite

In baza art.107 lit.B instanta respingand cererea de confirmare a planului va dispune intrarea in faliment

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotaraste

Respinge planul de reorganizare propus de debitoare prin administrator special L.D.

In temeiul art. 107 lit. B din Legea 85/2006, deschide procedura falimentului în forma generala împotriva debitoarei SC P. Consult SRL, cu sediul în Bacau, jud. Bacau, înmatriculata la ORC sub nr */2004.

Dispune dizolvarea societatii debitoare

Desemneaza lichidator judiciar provizoriu, pâna la prima Adunare a Creditorilor, pe Cabinet de Practician in Insolventa I.A.M., care va avea atributii prevazute de art. 25 din Legea 85/2006.

Stabileste termenul maxim de predare a gestiunii debitoarei la 10 zile de la comunicarea prezentei hotarâri si obliga administratorul statutar al debitoarei sa predea toate documentele financiar – contabile, actele juridice si patrimoniale ale debitoarei, catre lichidatorul judiciar desemnat.

Dispune ca lichidatorul judiciar sa notifice deschiderea procedurii conform art.108 din legea 85/2006.In temeiul art.108 alin.1 notificarea va cuprinde urmatoarele termene

a)termenul limita de inregistrare a cererii de admitere a creantelor in vederea intocmirii tabelului suplimentar -10.03.2011

b)termenul de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului suplimentar-07.04.2011

c)termenul de depunere a contestatiilor- cel putin 10 zile inainte de data stabilita pentru definitivarea tabelului definitiv consolidat

d)termenul de intocmire a tabelului definitiv consolidat 05.05.2011

Dispune sigilarea bunurilor debitoarei, si efectuarea celorlalte operatiuni de lichidare.

Da dispozitie bancilor la care debitoarea are conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al L.J. desemnat.

Da dispozitie oficiilor postale de la sediul debitoarei sa comunice L.J. desemnat toata corespondenta debitoarei.

Dispune comunicarea prezentei hotarâri creditoarei, debitoarei, lichidatorul judiciar desemnat, bancilor la care debitoarea are conturi deschise, ORC de pe lânga Tribunalul Bacau, pentru efectuarea mentiunilor si publicarea în Buletinul procedurilor de insolventa, instantelor judecatoresti in a caror jurisdictie se afla sediul declarat la registrul comertului

Stabileste termen pentru continuarea procedurii la data de 07.04.2011, ora 13.

Definitiva si executorie.

Cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica .

Etichete: