Top

Prelungirea duratei arestării preventive în cursul urmăririi penale

ÎNCHEIERE DE ŞEDINŢĂ – prelungirea duratei arestării preventive în cursul urmăririi penale

La data de 25.11.2009 , sub nr. 19041/180/2009 , s-a înregistrat la Judecătoria Bacău , propunerea D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacău, de prelungire a duratei arestării preventive dispusă faţă de inc. MG, LG, AMV, SD, GL şi GG cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 8 din Legea 39/2003, art.215 al.1,3 şi art.282 al.1,2 din C.p. cu aplicarea art.33 lit.a din C.p.

În motivarea cererii s-a menţionat că există indicii temeinice că inculpaţii au săvârşit faptele reţinute în sarcina lor,probatoriul fiind completat după arestarea lor preventivă. De asemenea cercetările au fost extinse şi cu privire la alte persoane, se administrează probe cu privire la implicarea în comiterea altor fapte , se efectuează expertize asupra bancnotelor ridicate.

Analizând actele existente la dosar instanţa reţine următoarele:

Faţă de inculpaţii MG, LG, AMV, SD, GL şi GG s-a dispus începerea urmăririi penale la data de 03.11.2009 şi punerea în mişcare a acţiunii penale la data de 04.11.2009 pentru infracţiunile prevăzute de art. 8 din Legea 39/2003, art.215 al.1,3 şi art.282 al.1,2 din C.p. cu aplicarea art.33 lit.a din C.p.

În aceeaşi zi au fost reţinuţi de organele de cercetare penală , iar Judecătoria Bacău a dispus arestarea preventivă a acestora pe o perioadă de 29 de zile, până la data de 02.12.2009.

– Instanţa a considerat că există indicii temeinice care nasc presupunerea rezonabila ca inculpatii au savarsit, singuri ori în participaţie sub forme diferite, infractiuni pentru care legea prevede pedepsa inchisorii mai mari de 4 ani;

– există probe ca lăsarea in libertate a inculpaţilor prezintă pericol concret pentru ordinea publica, pericol determinat de aria largă de operare, de modul organizat de acţiune, de participaţia penală materializată sub toate cele trei forme de bază, respectiv coautorat, instigare şi complicitate, de valoarea mare a prejudiciului, de repetabilitatea actelor materiale fundamentata pe aceeaşi rezoluţie infracţională, de valorile sociale ocrotite de legea penală încălcate, respectiv încrederea publică în autenticitatea monedelor, patrimoniul, buna credinţă.

La reţinerea situaţiei de fapt instanţa a avut in vedere următoarele mijloace de proba :

– procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante;

– declaraţiile/adresele persoanelor vătămate şi ale martorilor (angajaţi ai societăţilor prejudiciate);

– procesele verbale privind redarea în formă scrisă a convorbirilor telefonice şi imagini interceptate autorizat;

– procesele verbale privind recunoaşterile inculpaţilor după planşele foto;

– proces verbal privind predarea a 2 (două) bancnote contrafăcute din cupiura de 200 de lei, de către informatorul IC autorizat în cauză;

– procesul verbal privind consemnarea declaraţiei martorului protejat IC

– bancnotele contrafăcute din cupiura de 200 lei ridicate atât din circuitul economic, cât şi de la inculpaţi, cu ocazia prinderi în flagrant;

– declaraţiile inculpaţilor.

Conform art.155 al.1 din C.p.p. arestarea inculpatului dispusă de instanţă , poate fi prelungită , în cursul urmăririi penale, motivat, dacă temeiurile care au determinat arestarea iniţială impun în continuare privarea de libertate sau există temeiuri noi care să justifice privarea de libertate.

În cazul de faţă, instanţa constată că temeiurile care au determinat arestarea iniţială a inculpaţilor MG, LG, AMV, SD, GL şi GG subzistă şi impun în continuare privarea de libertate a acestuia. Astfel, nu au apărut elemente noi de natură să înlăture temeinicia pericolului concret pentru ordinea publică reţinut de instanţă la momentul dispunerii măsurii preventive – aria largă de operare, modul organizat de acţiune, participaţia penală materializată sub toate cele trei forme de bază, respectiv coautorat, instigare şi complicitate, valoarea mare a prejudiciului, repetabilitatea actelor materiale fundamentata pe aceeaşi rezoluţie infracţională, valorile sociale ocrotite de legea penală încălcate, respectiv încrederea publică în autenticitatea monedelor, patrimoniul, buna credinţă. Mai mult , probele administrate ulterior ( audierea părţilor vătămate, prezentări pentru recunoaştere după fotografie, expertize , percheziţii ) întăresc aceste temeiuri. De asemenea au apărut noi indicii privind implicarea acestora şi în alte fapte de aceeaşi natură,fapte comise atât în jud. Bacău cât şi în cele limitrofe.

Astfel inc. GL, AMV ; MG şi DS au fost recunoscuţi din fotografiile prezentate de organele de poliţie persoanelor cărora le-au înmânat pentru plată bancnote contrafăcute – filele 45 -140 vol.II.

În ceea ce-l priveşte pe inc. GG există indicii temeinice care nasc presupunerea rezonabila că a săvârşit infracţiunile de care este acuzat – implicarea acestuia rezultând din convorbirile sale telefonice cu ceilalţi inculpaţi, dar şi ale acestora din urmă , între ei : AHN.” Păi T ( GG ) le-a dat… I le-a dat şi pe toate le-a aranjat M ( MG ) . Nu mai are nimic şi lui T i-a dat banii ! „….. A vorbit cu mine …. Aseară i-a adus banii lui T că i-a schimbat pe toţi.” Filele 120, 122 vol.II; T: „ Ai schimbat alea 2 cearceafuri ?„ fila 167 vol. III.

Cu privire la inc. LG instanţa apreciază că din convorbirile telefonice , nu rezultă cu certitudine participarea acesteia la actele ilicite ale grupului infracţional din care făceau parte ceilalţi inculpaţi ci doar faptul că aceasta cunoştea că aceştia deţineau şi puneau în circulaţie bancnote falsificate fila 8 vol.I . De asemenea nici ceilalţi inculpaţi nu fac referire la implicarea sa în această activitate infracţională.

În consecinţă , instanţa va admite în parte cererea D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacău şi , în temeiul art.155 , art.159 cu referire la art.148 lit.f din C.p.p. , va dispune prelungirea cu 30 de zile , începând cu data de 03.12.2009 şi până la 01.01.2010 inclusiv , durata arestării preventive dispusă faţă de inc. MG AMV, SD, GL, GG.

Totodată va respinge propunerea de prelungire a arestării preventive a inc. LG.

Etichete: