Top

Arest preventiv

JUDECĂTORIA BACĂU

I N C H E I E R E

DIN 19.05.2009

Obiect: Mentinerea masura arestarii preventive a inculpatului – art.300 ind.2 C.p.p. rap. la art.160 ind.b al.3 si art.148 lit.f C.p.p.

Analizând actele aflate la dosarul cauzei, reţine următoarele:

Inculpatul AL a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv , prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău nr. 9806/P/2008 din 23.01.2009 pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 al.1-209 al.1 lit.a,g,i din C.p. cu aplic. art. 37 lit.b şi art.75 lit. c din C.p.

În timpul urmăririi penale a fost arestat preventiv de către Judecătoria Bacău prin încheierea din 28.01.2009, conform art. 148 lit. f din C.p.p., întrucât existau indicii temeinice care nasc presupunerea rezonabilă că inculpatul a săvârşit faptele pentru care este cercetat şi existau probe că lăsarea în libertate a inculpatului prezintă pericol concret pentru ordinea publică.

Această măsură a fost menţinută de către Judecătoria Bacău prin încheierea din 24.03.2009 considerându-se că arestarea preventivă este legală, iar temeiurile care au determinat privarea de libertate există în continuare.

Analizând din nou , la termenul de astăzi, această măsură preventivă, instanţa

constată că arestarea preventivă a inculpatului AD este legală , atât sub aspectul condiţiilor de fond , cât şi sub aspectul condiţiilor de procedură.

În ceea ce priveşte temeiurile care au determinat privarea de libertate a acestuia , se reţine că acestea există în continuare, probele administrate reflectând existenţa unor indicii care pot fi echivalate cu motive verosimile de bănuială că inculpatul ar putea fi autorul faptelor de care este învinuit, iar împrejurările care au dus la stabilirea pericolului concret pentru ordinea publică nu s-au modificat.

Sunt îndeplinite cumulativ prevăzute de art.148 li.f din C.p.p. pentru luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpat: pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea de care este acuzat inculpatul este mai mare de 4 ani, iar lăsarea sa în libertate prezintă pericol concret pentru ordinea publică.

La aprecierea acestui pericol, instanţa a avut şi are în vedere natura faptei de care este suspectat , sfera relaţiilor sociale lezate ( integritatea patrimoniului persoanei), perseverenţa în activitatea infracţională coroborată cu lipsa unei ocupaţii sau a unui loc de muncă la data luării măsurii arestării preventive şi antecedentele penale ale inculpatului.

Toate acestea aspecte duc la concluzia că se impune menţinerea stării de arest a inculpatului pentru a sigura protecţia patrimoniului cetăţenilor, existând pericolul reiterării comportamentului infracţional în cazul în care ar fi pus în libertate.

În consecinţă, în temeiul art. 3002 din C.p.p. raportat la art.160b al.3 şi art.148 lit. f din C.p.p. va menţine măsura arestării preventive a inc. AL .

Etichete: