Top

PENAL.Menţinerea stării de arest preventiv

Asupra recursurilor penale

Prin încheierea de şedinţă din 27 iulie 2010 Judecătoria Buzău a dispus în temeiul art. 300/2 rap. la art. 160/h C.pr.pen. menţinerea stării de arest preventiv a inculpaţilor VV şi MR reţinând că subzistă temeiul prev. de art.448 alin.(1) lit.f C.pr.pen. avut în vedere la luarea măsurii preventive faţă de inculpaţi.

Împotriva acestei încheieri au declarat recurs ambii inculpaţi solicitând să fie judecaţi în stare de libertate motivat de faptul că durata arestării preventive a depăşit termenul rezonabil, inculpaţii fiind arestaţi de 8 luni de zile iar inculpatul minor MR nu a comis infracţiunea de tâlhărie.

Tribunalul, verificând încheierea recurată pe baza materialului şi lucrărilor din dosar, motivelor de recurs invocate, precum şi sub toate aspectele de fapt şi de drept, potrivit art. 385/6 C.pr.pen. va reţine că recursurile sunt nefondate pentru considerentele ce se vor arăta în continuare.

Inculpaţii au fost trimişi în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău nr. 111/P/2010 din 25.01.2010 pentru infracţiunea de tâlhărie prev. de art.211 alin.(1), alin.(2) lit.b) şi c) si alin.2/1 lit.a) C. pen, cu aplicarea art.99 C.pen pentru inculpatul MR, constând în faptul că în noaptea de 05.01.2010, în timp ce se aflau pe o stradă din oraşul Buzău au deposedat, prin violenţă, pe partea vătămată N.GH. de un portofel în care se aflau documente şi bani, cauzând un prejudiciu de 2000 lei, paza fiind asigurată de inculpatul ŞD.

De asemenea, inculpaţii au fost trimişi în judecată şi prin rechizitoriul nr. 2861/P/2009 al aceluiaşi parchet pentru infracţiunea de furt calificat în formă continuată reţinându-se că au comis mai multe acte de sustragere în perioada 15/16.05.2009- 30.06/01.07.2009 cauzând un prejudiciu de 12.500 lei.

Lăsarea în libertate a inculpaţilor prezintă în continuare pericol concret pentru ordinea publică.

Inculpatul MR a dovedit persistenţă infracţională, aspect ce rezultă atât din suspendarea condiţionată anterioară a unei pedepse, faptul că nu a putut fi supravegheat de către familie şi există riscul reluării activităţii infracţionale odată pus în libertate.

Inculpatul Vasile Vasile, aşa cum rezultă din actele de urmărire penală, este prezumtivul autor al multor acte de sustragere, împreună cu alţi inculpaţi, pe

o perioadă mare de timp aspecte ce impun concluzia că măsura preventivă este necesară pentru a se preîntâmpina comiterea de noi infracţiuni.

Avându-se în vedere complexitatea cauzei, faptul că alte măsuri preventive nu ar fi suficiente pentru buna desfăşurare a procesului penal, în conformitate cu art. 136, 148 alin.1 lit.f, art. 385/15 alin.1 pct.1 lit.b) C.pr.pen. se vor respinge ca nefondate ambele recursuri.

Văzând şi dispoziţiile art.192 alin.(2) C.pr.pen.

Etichete: