Top

Infracţiuni prevăzute se art. 180 alin 2 C.P.

Prin rechizitoriul procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău nr.9081/P/2009, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului IN, pentru săvârşirea, în concurs real a infracţiunilor prev. de art. 180 alin.2 Cod penal şi art. 11 pct.1 din Lg.nr.61/1991, republicată.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului instanţa reţine următoarele:

La data de 13.10.2009, în jurul orelor 2200 , inculpatul , în timp ce se afla la domiciliul său, a purtat unele discuţii telefonice cu partea vătămată VP, precum şi cu martorul MR. După această discuţie, intenţionând să plece cu soţia sa în comuna Măgura, IN a luat din bucătărie un cuţit cu o lamă de aproximativ 15 cm şi a coborât în faţa imobilului. Aici s-a întâlnit cu partea vătămată şi cu martorul sus-amintit şi, ca urmare a unor divergenţe, între IN ( aflat sub influenţa băuturilor alcoolice) şi VP a izbucnit o ceartă, care a degenerat într-un conflict în timpul căruia inculpatul, având asupra sa cuţitul purtat fără drept în loc public, l-a folosit împotriva părţii vătămate, pe care a agresat-o tăind-o în zona toracică.

A intervenit pentru a-i despărţi martorul MR, care a ridicat partea vătămată, iar inculpatul l-a agresat cu cuţitul şi pe martor, iar în timpul cât acesta a reuşit să-i i-a cuţitul agresorului, dezarmându-l, VP a reuşit să fugă.

În urma incidentului părţii vătămate i s-a eliberat certificat medical pentru

8-9 zile de îngrijiri medicale , fără a rezulta internarea, constatându-se că prezintă o plagă excoriată prin tăiere cu lamă de cuţit.

MR nu a formulat plângere împotriva inculpatului, observând însă în detaliu agresarea părţii vătămate de către inculpat. Totodată, martorul susţine că a dus cuţitul luat de la agresor acasă, însă nu-l mai găseşte, nemaiştiind ce a făcut cu el.

Audiat, iniţial IN a recunoscut doar faptul că a lovit-o pe partea vătămată cu pumnul, negând portul cuţitului, însă ulterior a recunoscut agresarea lui VP prin folosirea cuţitului pe care îl avea asupra lui.

S-a procedat la audierea numitei AN, sora inculpatului care a precizat că a doua zi după incident, a aflat de la acesta că a agresat-o pe partea vătămată folosind cuţitul. Totodată, tatăl părţii vătămate, VP – senior, a declarat că în cursul lunii octombrie 2009, fiul său i-a arătat o tăietură pe corp, spunându-i că a fost agresat cu un cuţit. Partea vătămată nu a mai reuşit să fie audiată în legătură cu eventualele pretenţii civile, fiind plecat la muncă în străinătate, aspect precizat de tatăl său, cu ocazia audierii sale, în data de 24.02.2010.

Faptele inculpatului IN se probează cu:

-declaraţia părţii vătămate; certificat medico-legal şi 2 planşe foto, declaraţii martori, fişele medicale ale părţii vătămate, declaraţii inculpat.

Faptele inculpatului IN, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 180 al.2 C.p. şi art.11 pct.1 din legea nr.61/1991 cu aplic.art. 33 lit.a Cod penal.

Iniţial, partea vătămată a declarat că se va constitui parte civilă, însă ulterior nu a fost găsită pentru a-şi preciza poziţia.

Inculpatul IN nu este cunoscut cu antecedente penale.

În temeiul art.345 C.p.p. având în vedere că fapta există, constituie infracţiune şi că a fost săvârşită de către inculpat, urmează a dispune condamnarea acestuia.

La individualizarea judiciară a pedepsei, instanţa va ţine seama de criteriile generale prev. de art.72 C.p. respectiv dispoziţiile părţii generale ale C.p., limitele de pedeapsa fixate în partea specială, gradul de pericol social al faptelor săvârşite, persoana inculpatului şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

Constatând îndeplinite condiţiile art.33 lit.a C.p. la aplicarea pedepsei rezultante instanţa va avea în vedere tratamentul sancţionator propriu concursului de infracţiuni prev. de art.34 lit.b C.p.

Instanţa constatând întrunite condiţiile prevăzute de art.81 Cod penal şi apreciind că scopul pedepsei, poate fi atins chiar fără executare, urmează a dispune suspendarea condiţionată a executării acesteia, va stabili termenul de încercare pe durata prev. de art.82 C.p. şi va atrage atenţia inculpatului, asupra prevederilor art.83 Cod penal.

Instanţa va interzice inculpatului, exercitarea drepturilor prev.de art.64 lit.a teza II şi b C.p. în condiţiile prev.de art.71 C.p.

În temeiul art.14, 346 C.p.p, rap. la art.998 C.civil va lua act că partea vătămată VP nu se constituie parte civilă.

În temeiul art.191 al.1 C.p.p. instanţa constatând culpa procesuală a

inculpatului, urmează a dispune obligarea acestuia, la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat.

Etichete: