Top

Instanţa de apel, soluţionând cauza, nu poate crea o situaţie mai grea pentru cel care a declarat apel (art. 372 alin. 1 C. pr. Pen).

Prin sentinţa penală nr. 622/24.10.2006 a Judecătoriei Panciu, inculpaţii S. C., H. V. şi A. I. au fost condamnaţi la:

– câte 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu prev. de art. 192 alin. 2 Cod penal;

– câte 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere prev. de art. 217 alin. 1 Cod penal.

În baza art. 33 lit a şi 34 lit. b Cod penal, s-a contopit pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare cu pedeapsa de 2 ani închisoare şi s-a dispus ca inculpaţii să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 81 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepselor pe durata termenului de încercare prev. de art. 82 Cod penal, respectiv pe câte o durată de 5 ani şi 6 luni pentru fiecare inculpat.

În fapt, s-a reţinut că în noaptea de 8/9.04.2006, cei trei inculpaţi au pătruns în domiciliul părţii vătămate P. D. şi au distrus bunuri în valoare totală de 1.000 lei.

Împotriva sentinţei penale nr. 622/24.10.2006 a Judecătoriei Panciu au declarat apel, în termen legal Parchetul de pe lângă judecătoria Panciu şi inculpatul S. C..

Parchetul de pe lângă Judecătoria Panciu a criticat hotărârea pe motive de nelegalitate deoarece, potrivit art. 81 alin. 2 Cod penal, în caz de concurs de infracţiuni, suspendarea condiţionată a executării pedepsei poate fi acordată dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 2 ani.

Inculpatul S. C. a criticat hotărârea pe motive de netemeinicie, susţinând că poate beneficia de circumstanţe atenuante, cu consecinţa coborârii pedepselor sub minimul special prevăzut de lege.

Prin decizia penală nr. 31/31.01.2007 a Tribunalului Vrancea, apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Vrancea şi inculpatul S. C. au fost admise. Potrivit art. 373 Cod proc. penală, s-au extins efectele apelului declarat de inculpatul S. C. şi asupra inculpaţilor H. V. şi A. I..

S-a desfiinţat în parte sentinţa penală nr. 622/24.10.2006 a Judecătoriei Panciu, şi în rejudecare.

S-au descontopit pedepsele rezultante de câte 3 ani şi 6 luni închisoare, în pedepsele componente, respectiv pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa de 1 an închisoare.

S-au redus pedepsele aplicate pentru infracţiune prev. de art. 192 alin. 2 Cod penal de la câte 3 ani şi 6 luni închisoare la câte 3 ani închisoare.

S-au majorat pedepsele aplicate pentru infracţiunea prev. de art. 217 alin. 1 cod penal de la câte 1 an închisoare la câte 2 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a şi 34 lit b Cod penal, s-a contopit pedeapsa de 3 ani închisoare cu pedeapsa de 2 ani închisoare şi s-a dispus ca inculpaţii să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 3 ani închisoare.

În temeiul art. 861 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării sub supraveghere a pedepselor aplicate celor trei inculpaţi pe durata termenului de încercare prev. de art. 862 Cod penal, respectiv pe câte o durată de 6 ani pentru fiecare inculpat.

Împotriva deciziei penale nr. 31/31.01.2007 a Tribunalului Vrancea a declarat recurs, în termen legal, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea , criticând-o pe motive de nelegalitate.

În motivarea recursului s-a susţinut că a fost încălcat principiul „non reformatio in pejus” şi au fost încălcate dispoziţiile art. 372 şi 373 Cod proc. penală deoarece ,după ce a admis apelul declarat de inculpatul S.C. şi a extins efectele şi asupra inculpaţilor H. V. şi A. I. , a majorat pedepsele aplicate acestora pentru infracţiune prev. de art. 217 alin. 1 Cod penal de la câte 1 an închisoare la câte 2 ani închisoare.

Critica este fondată.

Potrivit art. 372 alin. 1Cod proc. penală, instanţa de apel, soluţionând cauza , nu poate crea o situaţie mai grea pentru cel care a declarat apel.

Conform art. 373 Cod proc. penală, instanţa de apel examinează cauza prin extindere şi cu privire la părţile care nu au declarat apel sau la care acesta nu se referă, fără să poată crea acestor părţi o situaţie mai grea.

Aşa fiind, în condiţiile în care în apelul declarat de Parchet nu s-a solicitat majorarea pedepselor, instanţa soluţionând apelul, nu avea posibilitatea să majoreze pedepsele aplicate celor trei inculpaţi pentru infracţiunea prev. de art. 217 alin. 1 Cod penal de la câte 1 an închisoare la câte 2 ani închisoare.

Pentru aceste motive s-a casat în parte decizia penală nr. 41/31.01.2007 a Tribunalului Vrancea şi, în rejudecare, s-au menţinut ca legale şi temeinice pedepsele de câte 1 an închisoare aplicate de instanţa de fond.

Etichete: