Top

Abandon de familie

Dosar nr. 7272/260/2010

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

SENTINŢA PENALĂ Nr. 20 Şedinţa publică de la 19.01.2011

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria mun. Moineşti, nr. 2348/P/2010, înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. 7272/260/2010, a fost trimis in judecata inculpatul CV. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 305 al. 1 lit c. Cp. in sensul că nu a plătit cu rea-credinţă mai mult de două luni pensia de întreţinere legal stabilită prin sentinţa civilă nr. 2420/2001.

In cauză a fost audiată partea vătămată care a declarat ca nu i s-a plătit pensia de întreţinere, dar că se împacă cu inculpatul dacă acesta îi achita pensia restantă.

Inculaptul audiat, recunoaşte fapta, in sensul că nu a achitat pensia de intretinere mai mult de două luni.

Declaraţia inculpatului se coroborează cu a martorei A.M. care arată instanţei că inculpatul nu a plătit nicio sumă de bani in ultimii 2 ani, este o persoană aptă de muncă si care desfăşoară şi o activitate salarizată.

Instanţa la solicitarea părţilor a acordat un termen mai lung in vederea achitării pensiei restante de către inculpat. Acesta nu s-a conformat si nu s-a prezentat in faţa instanţei pentru a da o altă explicaţie.

Din actele dosarului, rezultă că inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 242/21.04.2010, definitivă in 14 mai 2010 prin neapelare.

Plângerea penală depusă de partea vătămată a fost înregistrată la Parchetul Moineşti in data de 18.08.2010.

Faţă de data rămânerii definitive a sentinţei penale nr. 242/2010, se constată că au trecut două luni de la data condamnării definitive, inculpatul arătând instanţei in declaraţia sa că nu a achitat pensia de intretinere nici după condamnarea definitivă pentru infracţiunea de abandon de familie pentru care a fost condamnat la pedeapsa închisorii de un an cu aplicarea art. 81 Cp.

Faţă de probatoriul cauzei, instanţa apreciază că fapta pentru care a fost trimis in judecată inculpatul se probează.

In individualizarea pedepsei conform art. 72 Cp., va considera fapta ca fiind săvârşită de către inculpat, dar şi faptul că acesta este recidivist postcondamnatoriu conform art. 37 lit. 1 Cp. pentru o faptă identică cu cea de faţă.

Instanţa urmează să condamne pe inculpat la pedeapsa închisorii in cuantum la minimul prevăzut de lege.

Raportat la art. 83 Cp., va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de un an inchisoare din sentinţa penală nr. 242/2010, care nu se contopeşte cu pedeapsa de faţă şi se cumulează aritmetic.

Va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 in con. art 71 Cp. si va obliga pe acesta raportat la art. 191 Cp.p. la cheltuieli judiciare către stat. Pentru aceste motive,

In baza în baza art. 305 al.l, lit.c, Cp., cu aplicarea art. 37 lit.a, Cp., condamnă pe inculpatul CV. la pedeapsa închisorii de un an.

în baza art. 83 al.l Cp., va revoca suspendarea condiţionată dispusă prin sentinţa penală nr. 242/21.04.2010 definitivă prin neapelare in 14.05.2010 pentru pedeapsa de un an închisoare pentru art. 305 al.l lit.c. Cp., care nu se contopeşte cu pedeapsa de faţă, ci se cumulează aritmetic. Inculpatul va executa doi ani închisoare.

Va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza a -Ii-a si b Cp. pe durata şi in condiţiile art. 71 al.2 Cp.

în baza art. 191 al.l C.p.p., va obliga pe inculpat la 100 lei cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

în baza art. 305 al.l, lit.c , Cp., cu aplicarea art. 37 lit.a, Cp., condamnă pe inculpatul CV. român, recidivist postcondamnatoriu, la pedeapsa închisorii de un an.

în baza art. 83 al.l Cp., revocă suspendarea condiţionată dispusă prin sentinţa penală nr. 242/21.04.2010 definitivă prin neapelare in 14.05.2010 pentru pedeapsa de un an închisoare pentru art. 305 al.l lit.c. Cp., care nu se contopeşte cu pedeapsa de faţă, ci se cumulează aritmetic .

Inculpatul execută doi ani inchisoare.

Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza a -Ii-a si b Cp. pe durata si in condiţiile art. 71 al.2 Cp.

In baza art. 191 al.l C.p.p., obligă pe inculpat la 100 lei cheltuieli judiciare către stat.

Cu recurs in 10 zile de la pronunţare pentru toate părţile.

Pronunţată în şedinţa publică de la 19.01.2011. PREŞEDINTE, ‘ GREFIER,

Red. D.D/24.01.2011 Primit L.Ş./24.01.2011 Ex.3.

Etichete: