Top

Infracţiunea de tăiere ilegală şi de furt de arbori

Asupra cauzei penale de faţă constată următoarele:

Constată că prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, înregistrat sub nr.921/260/2009 din 11.03.2009, a fost trimis în judecată inculpatul I.C, fiul lui P şi G, născut la , în oraş B, judeţul Harghita, domiciliat în comuna P, sat P, judeţul Bacău, CNP , cetăţean român, studii 10 clase, stagiul militar nesatisfăcut, necăsătorit, fără ocupaţie, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor de tăiere ilegală şi de furt de arbori, prevăzute de art.108 al.1 lit.a, al.2 lit.a şi art.110 al.1 lit.a şi al.2 din Legea nr.46/2008, cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal, constând în aceea că la data de 25.10.2008, împreună cu altă persoană, a tăiat şi sustras de pe terenul părţii vătămate A M, un arbore, esenţă răşinoasă, în valoare de 606,05 lei, prejudiciu nerecuperat.

în cauză s-au depus acte, materialul de urmărire penală şi au fost audiaţi partea vătămată şi martori, probatorii din analiza cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

în ziua de 25.10.2008, inculpatul s-a întâlnit cu numitul C A care se deplasa cu căruţa sa spre pădure. După discuţii, inculpatul a fost de acord să-l însoţească pe acesta în pădurea sa situată la punctul B şi să-l ajute la tăierea unui arbore. Inculpatul avea asupra sa şi o drujbă. în drum inculpatul i-a propus lui C să taie un arbore din proprietatea părţii vătămate deoarece aceasta îi era datoare cu o sumă de bani.

în aceste condiţii inculpatul a tăiat din pădurea părţii vătămate un arbore esenţă răşinoasă, cu diametrul la cioată de 75 cm., în valoare de 606,05 lei, I-a fasonat şi I-a secţionat în patru piese la 4 m lungime, după care împreună cu C Adrian au încărcat trei piese în atelajul hipo, iar o piesă au legat-o de atelaj.

în timp ce încărcau piesele în căruţă a venit fiul părţii vătămate care Ie-a spus că este pădurea mamei sale dar cei doi au continuat activitatea.

Fiul părţii vătămate, martorul A M, a anunţat pădurarul, care a anunţat organele de poliţie şi astfel, în timp ce se deplasau spre domiciliu cei doi au fost opriţi de aceste organe care au început cercetările şi au constatat că inculpatul a tăiat fără drept şi a sustras un arbore din pădurea părţii vătămate. La momentul constatării, inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor, motivând că partea vătămată avea o datorie în bani faţă de el.

Ulterior inculpatul a plecat în străinătate şi s-a sustras urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti.

Martorii audiaţi în cauză, sub prestare de jurământ, confirmă situaţia de fapt reţinută, în sensul că inculpatul a tăiat fără drept şi sustras un arbore răşinoase din pădurea părţii vătămate A M.

Starea de fapt fiind dovedită, în drept, faptele săvârşite de inculpat întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de tăiere ilegală de arbori prevăzută de art.108 al.1 lit a» al.2 lit a din Lg.46/2008 şi de furt de arbori prevăzută de art.110 al.1 lit.a şi al.2 lit.a din Legea nr.46/2008» în baza cărora se va aplica inculpatului câte o pedeapsă cu închisoarea pentru fiecare infracţiune.

La individualizarea pedepsei aplicate, pentru fiecare infracţiune, conform art,72 Cod penal, instanţa va avea în vedere gradul de pericol social al infracţiunii, împrejurările concrete în care a fost săvârşită fapta, valoarea prejudiciului produs, atitudinea inculpatului de a se sustrage urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti, dar şi faptul că acesta nu este cunoscut cu antecedente penale.

Cele două infracţiuni fiind săvârşite în concurs real de infracţiuni, instanţa, în baza art.33 lit.a Cod penal cu aplicarea art.34 lit.b Cod penal, va dispune contopirea celor două pedepse şi va aplica pedeapsa cea mai grea.

în raport de circumstanţele reale şi personale reţinute, instanţa apreciază că rolul pedepsei poate fi realizat într-o modalitate de executare fără privare de libertate.

Urmează ca instanţa, în baza art.81 Cod penal să dispună suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani plus durata pedepsei, conform art.83 Cod penal.

Va interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza II, lit b Cod penal, în condiţiile şi pe durata prevăzută de art.71 al.2 Cod penal.

Va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art.83 Cod penal, în sensul că dacă pe durata termenului de încercare va săvârşi o nouă infracţiune se va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

în baza art.71 al.5 Cod penal va dispune suspendare pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

Sub aspectul răspunderii civile, instanţa reţine că partea civilă A M a precizat că nu a recuperat prejudiciul şi s-a constituit parte civilă cu o sumă egală cu cea calculată de organele silvice.

Martorul C A a confirmat că partea civilă nu a fost despăgubită şi că inculpatul şi-a însuşit materialul lemnos.

Urmează ca instanţa, în baza art.14 şi 346 Cod procedură penală şi art.998 Cod civil să oblige pe inculpat la despăgubiri civile reprezentând valoarea prejudiciului produs aşa cum a fost calculat de organele silvice.

în baza art, 118 al.1 lit.b Cod penal va dispune confiscarea de la inculpat a drujbei folosite la tăierea arborelui.

Va dispune plata onorariului apărător din oficiu din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Moineşti.

în baza art. 191 Cod procedură penală va obliga inculpatul la cheltuieli judiciare către stat în care va fi inclus şi onorariul apărător din oficiu.

Etichete: