Top

Infracţiuni prevazute in legi şi decrete

SENTINŢA PENALĂ NR. 360/29.09.2009

Constată că prin rechizitoriul nr. 3766/P/2009 al Parchetului Moineşti, jud. Bacău şi înregistrată sub nr.2787/260/2009 pe rolul Judecătoriei Moineşti, a

fost trimis în judecată inculpatul A V – fiul lui P şi M, născut la… în ……

domiciliat în ………… studii ………, , fără antecedente penale pentru

săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.108 alin.l lit.a şi art.l 10 alin.l lit.a, alin 2 lit.a Cod Silvic , cu aplicarea art. 33 lit.a Cod penal.

In actul de sesizare a instanţei se arată că inculpatul în ziua de 23.12.2008 a tăiat singur 2 arbori din pădurea părţii vătămate A C , pe care apoi ajutat de altă persoană i-a şi sustras, prejudiciul de 1127,23 lei nerecuperat.

Din probatoriul administrat în cauză, materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele:

In ziua de 23.12.2008 inculpatul A I s-a deplasat în punctul Cetaţuia” singur , de unde a tăiat de pe picior 2 arbori, de esenţa cireş şi unul de esenţa stejar, aparţinând părţii vătămate A C pe care le-a fasonat în mai multe piese.

Ulterior a chemat şi pe fratele sau F care 1-a ajutat sa încarce căruţa cu care venise şi cu care a transportat materialul lemnos la domiciliul.

Partea vătămată audiată în instanţă arată că nu are pretenţii civile.

Prezent în instanţă, inculpatul recunoaşte şi regretă fapta.

Situaţia de fapt fiind dovedită, faptele inculpatului A V care în ziua de 23.12.2008 a tăiat singur 2 arbori din pădurea părţii vătămate A C , pe care apoi ajutat de altă persoană i-a şi sustras , întrunesc elementele constiutive ale infracţiunilor prevăzute de art.108 alin.l lit.a şi art.l 10 alin.l lit.a, alin 2 lit.a Cod Silvic , p ntru care seva dispune pedeapsa închisorii.

Faptele fiind în concurs real de infracţiuni, se vor aplica prevederile art. 331it.a şi 34 lit.b Cod penal.

La individualizarea pedepsei conf. art.72 C.pen. se va ţine seama de gradul de pericol social al infracţiunilor, de modalitatea de săvârşire dar şi de persoana inculpatului care a avut o poziţie sinceră în instanţă.

Conform art.52 Cod penal rolul educativ al pedepsei se poate realiza şi fără privare de libertate.

Vor fi interzise inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a 2a ,b Cod penal în condiţiile şi pe durata celor prevăzute de art. 71 al.2Cod penal.

In baza art.81 Cod penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei inculpatului pe o perioadă a termenului de încercare prevăzut de art.82 Cod penal.

1

în baza art.71 al.5 Cod penal va fi suspendată condiţionat şi executarea pedepsei accesorii.

în baza art.359 al.l Cod procedură penală se va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod penal în sensul că dacă în perioada termenului de încercare va săvârşi alte infracţiuni se va dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Se va dispune plata onorariului apărător oficiu din fondurile Ministerului Justiţiei.

în baza art. 191 alini Cod proc .penală va fî obligat inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat din care şi onorariu apărător oficiu.

Tags: