Top

Infractiunea de lovire si vatamare

Sentinţa penală nr.9/11.01.2010 Cod:

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele :

Prin rechizitoriul nr.l660/P/14.08.2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, inculpatul P. M. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art.180 alin.2 C.Pen., deoarece, la data de 23.05.2009 ar fi lovit partea vătămată S. A.C., cauzându-i leziuni ce au necesitat un număr de 11-12 zile de îngrijiri medicale.

Cererea de constituire ca parte civilă în procesul penal a părţii vătămate a fost respinsă de instanţă ca tardivă.

La termenul din data de 11.01.2010 inculpatul şi partea vătămată au declarat personal în faţa instanţei că se împacă total şi necondiţionat (filele 53-54).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Inculpatul P. M. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art.180 alin.2 C.Pen.

Potrivit art.180 alin.3 teza I C.Pen., în cazul prevăzut de alin.2 al aceluiaşi articol acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Partea vătămată S. A.C. a formulat plângere prealabilă la data de 29.05.2009 (fila 4 DUP), prin care solicita tragerea la răspundere penală a numitului P. M., care, în data de 19.05.2009, l-ar fi lovit.

Potrivit art.180 alin.4 C.Pen., împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

La termenul din data de 11.01.2010 inculpatul şi partea vătămată au declarat personal în faţa instanţei că se împacă total şi necondiţionat (filele 53-54).

In aceste condiţii, potrivit art.l 1 pct.2 lit.b raportat la art.10 alin.l lit.f teza a Ii-a C.Proc.Pen., instanţa va pronunţa încetarea procesului penal ca urmare a împăcării părţilor.

Potrivit art.346 alin.l C.Proc.Pen. raportat la art.14 C.Proc.Pen., în caz de încetare a procesului penal instanţa se pronunţă prin aceeaşi sentinţă şi asupra acţiunii civile.

în ceea ce partea vătămată S. A.-C, instanţa va lua act că nu există constituire de parte civilă în prezenta cauză.

Instanţa va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

In baza art.192 pct.2 lit.b Cod procedură penală instanţa va obliga inculpatul şi partea vătămată la plata sumei de 300 de lei, câte 150 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 200 lei, reprezentând onorariul apărătorului din oficiu al inculpatului, avocat R. D. din cadrul Baroului Bacău, va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

Etichete: