Top

Principiul neagravării situaţiei inculpatului în propria cale de atac, consacrat de art. 372 Cod proc. penală, se aplică şi în cazul rejudecării cauzei în fond, după ce prima hotărâre a fost desfiinţată în apelul exclusiv al inculpatului

Prin rechizitoriul nr. 188/P/2005 din 17.05.2005 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Adjud, inculpatul I. I. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de:

– violare de domiciliu prev. de art. 192 alin. 2 Cod penal;

– lovire sau alte violenţe prev. de art. 180 alin. 1 Cod penal – patru infracţiuni;

– ameninţare prev. de art. 193 Cod penal.

În fapt, s-a reţinut că, în noaptea de 20/21.02.2005, împreună cu inculpaţii M.M şi S. I, a pătruns în locuinţa părţii vătămate B.R., unde le-a lovit pe părţile vătămate B. R., N.V., B. T. şi B. M., a răsturnat o vitrină şi a spart un bibelou.

2. Prin sentinţa penală nr. 602/31.10.2005 a Judecătoriei Adjud, s-a dispus:

– în baza art. 11 pct. 2 lit. b în ref. la art. 10 lit. h Cod proc. penală rap. la art. 132 Cod penal, încetarea procesului penal pornit la plângerea prealabilă a părţii vătămate B. R. împotriva inculpatului I. I. pentru săvârşirea infracţiunii de lovire prev. de art. 180 alin. 1 Cod penal, prin împăcarea părţilor;

– în baza art. 11 pct. 2 lit. b în ref. la art. 10 lit. h Cod proc. penală rap. la art. 132 Cod penal, încetarea procesului penal pornit la plângerea prealabilă a părţii vătămate N. V. împotriva inculpatului I. I. pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire prev. de art. 180 alin. 1 Cod penal, ameninţare prev. de art. 193 Cod penal şi distrugere prev. de art. 217 alin. 1 Cod penal, prin împăcarea părţilor;

– în baza art. 11 pct. 2 lit. b în ref. la art. 10 lit. h şi art. 2841 Cod proc. penală rap. la art. 131 alin. 2 Cod penal, încetarea procesului penal pornit la plângerea prealabilă a părţilor vătămate B. C. şi B. D. împotriva inculpatului I. I. pentru săvârşirea a două infracţiuni de lovire prev. de art. 180 alin. 1 Cod penal, pentru lipsa nejustificată a părţilor vătămate la două termene consecutive.

Au fost condamnat inculpatul la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu prev. de art. 192 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 74 lit. a şi c şi art 76 lit. c Cod penal.

În temeiul art. 81 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata termenului de încercare prev. de art. 82 Cod penal, respectiv pe o durată de 2 ani şi 6 luni.

3.Împotriva sentinţei penale nr. 602/31.10.2005 a Judecătoriei Adjud, a declarat apel inculpatul I. I., susţinând că nu s-au administrat probe în apărarea sa şi că fapta de a pătrunde în locuinţa părţilor vătămate nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.

Prin decizia penală nr. 163/29.03.2006 a Tribunalului Vrancea, apelul declarat de inculpatul I. I. a fost admis. S-a desfiinţat sentinţa penală nr. 602/31.10.2005 a Judecătoriei Adjud şi s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

S-a reţinut că instanţa de fond a dispus condamnarea inculpatului numai pe baza declaraţiilor părţilor vătămate, fără a administra alte probe.

4. În rejudecare, prin sentinţa penală nr. 705/19.12.2006 a Judecătoriei Adjud, s-a dispus:

– în baza art. 11 pct. 2 lit. b în ref. la art. 10 lit. h Cod proc. penală rap. la art. 132 Cod penal, încetarea procesului penal pornit la plângerea prealabilă a părţii vătămate B. R. împotriva inculpatului I. I. pentru săvârşirea infracţiunii de lovire prev. de art. 180 alin. 1 Cod penal, prin împăcarea părţilor;

– în baza art. 11 pct. 2 lit. b în ref. la art. 10 lit. h Cod proc. penală rap. la art. 132 Cod penal, încetarea procesului penal pornit la plângerea prealabilă a părţii vătămate N. V. împotriva inculpatului I. I. pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire prev. de art. 180 alin. 1 Cod penal, ameninţare prev. de art. 193 Cod penal şi distrugere prev. de art. 217 alin. 1 Cod penal, prin împăcarea părţilor;

– în baza art. 11 pct. 2 lit. b în ref. la art. 10 lit. h şi art. 2841 Cod proc. penală rap. la art. 131 alin. 2 Cod penal, încetarea procesului penal pornit la plângerea prealabilă a părţilor vătămate B. C. şi B. D. împotriva inculpatului I. I. pentru săvârşirea a două infracţiuni de lovire prev. de art. 180 alin. 1 Cod penal, pentru lipsa nejustificată a părţilor vătămate la două termene consecutive.

În temeiul art. 11 pct. 2 lit. a în ref. la art. 10 lit. b1 Cod proc. penală şi art. 181 Cod penal, a fost achitat inculpatul I. I pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu prev. de art. 192 alin. 2 Cod penal.

În baza art. 181 alin. 3 şi art. 91 lit. c Cod penal a fost sancţionat inculpatul cu 500 lei amendă cu caracter administrativ.

Împotriva sentinţei penale nr. 705/19.12.2006 a Judecătoriei Adjud, a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Adjud, susţinând că fapta inculpatului de a pătrunde în locuinţa părţilor vătămate prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.

Prin decizia penală nr. 34/01.02.2008 a Tribunalului Vrancea, apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Adjud a fost admis. S-a desfiinţat în parte sentinţa penală nr. 705/19.12.2006 a Judecătoriei Adjud şi, în rejudecare:

– s-a înlăturat din sentinţa penală recurată dispoziţia privind încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului I. I. la plângerea prealabilă a părţilor vătămate B. C. şi B. D. pentru săvârşirea infracţiunii de lovire prev. de art. 180 alin. 1 Cod penal;

– în baza art. 11 pct. 2 lit. a şi art. 10 lit. b1 Cod proc. penală a fost achitat inculpatul I. I. şi pentru cele două infracţiuni de lovire prev. de art. 180 alin. 1 Cod penal – părţi vătămate B. C. şi B. D.;

– s-a majorat amenda administrativă aplicată inculpatului I. I. de la 500 lei la 800 lei;

Împotriva deciziei penale nr. 34/01.02.2008 a Tribunalului Vrancea a declarat recurs,în termen legal,Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea ,criticând-o pe motive de nelegalitate şi netemeinicie.

În motivarea recursului au fost invocate următoarele aspecte:

– în condiţiile în care prin sentinţa penală nr. 602/31.10.2005 a Judecătoriei Adjud, în temeiul art. 11 pct. 2 lit. b în ref. la art. 10 lit. h şi art. 2841 Cod proc. penală rap. la art. 131 alin. 2 Cod penal, s-a dispus încetarea procesului penal pornit la plângerea prealabilă a părţilor vătămate B. C. şi B. D. I. împotriva inculpatului I. I. pentru săvârşirea a două infracţiuni de lovire prev. de art. 180 alin. 1 Cod penal, pentru lipsa nejustificată a părţilor vătămate la două termene consecutive şi această hotărâre a fost desfiinţată şi cauza trimisă spre rejudecare, ca urmare a admiterii apelului declarat de inculpat, instanţa nu putea să constate că aceste fapte nu prezintă gradul de pericol social al unor infracţiuni, să dispună, în baza art. 11 pct. 2 lit. a şi art. 10 lit. b1 Cod proc. penală, achitarea inculpatului I. I. şi pentru infracţiunile prev. de art. 180 alin. 1 Cod penal şi art. 180 alin. 1 Cod penal şi pe cale de consecinţă să majoreze amenda administrativă de la 500 lei la 800 lei;

– în mod greşit s-a apreciat că faptele de violare de domiciliu prevăzute de art. 192 alin. 2 Cod penal nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.

Critica este fondată.

Potrivit art. 2841 C. proc. pen., în vigoare la data săvârşirii faptei, în cazul infracţiunilor arătate în art. 279 alin. 2 C. proc. pen., lipsa nejustificată a părţii vătămate la două termene consecutive în faţa primei instanţe este considerată drept retragerea plângerii prealabile. Legea nu face nici o distincţie , astfel că nu are nici o relevanţă faptul că fiind vorba de infracţiuni conexe, potrivit art. 281 în ref. la art. 35 C. proc. pen. şi plângerea pentru infracţiunea prev. de art. 180 alin. 1 Cod penal a fost depusă tot la organul de urmărire penală şi trimiterea în judecată şi pentru această infracţiune s-a făcut tot prin rechizitoriu.

Prin sentinţa penală nr. 602/31.10.2005 a Judecătoriei Adjud, printre altele, în baza art. 11 pct. 2 lit. b în ref. la art. 10 lit. h şi art. 2841 Cod proc. penală rap. la art. 131 alin. 2 Cod penal, s-a dispus încetarea procesului penal pornit la plângerea prealabilă a părţilor vătămate B. C. şi B. D. I. împotriva inculpatului I. I. pentru săvârşirea a două infracţiuni de lovire prev. de art. 180 alin. 1 Cod penal, pentru lipsa nejustificată a părţilor vătămate la două termene consecutive.

Împotriva sentinţei penale nr. 602/31.10.2005 a Judecătoriei Adjud , au declarat apel doar inculpaţii I. I. , M. M. şi S. I.

Prin decizia penală nr. 163/29.03.2006 a Tribunalului Vrancea, apelurile declarate de inculpaţii I. I., M. M. şi S. I. au fost admise. S-a desfiinţat sentinţa penală nr. 602/31.10.2005 a Judecătoriei Adjud şi s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Aşa fiind, instanţa de apel nu avea posibilitatea să înlăture dispoziţia prin care s-a dispus încetarea procesului penal pentru lipsa nejustificată a părţilor vătămate, să constate că faptele nu prezintă gradul de pericol social al unor infracţiuni şi să dispună achitarea inculpatului pentru cele două infracţiuni de lovire prev. de art. 180 alin. 1 Cod penal, în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a în ref. la art. 10 lit. b1 Cod procedură penală. În condiţiile în care şi pentru aceste fapte, inculpatul I. I., potrivit art. 91 lit. c Cod penal, a fost sancţionat cu amendă administrativă, evident că i s-a agravat situaţia în propria cale de atac.

Etichete: