Top

Infractiunea prevazuta de art.86 al.1 din OUG 195/2002

SENTINŢA PENALĂ NR. 59/3.02.2010

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, cu nr. 940/P/2009 a fost trimis în judecată inculpatul B M, fiul lui … şi …, n. la ……C.N.P……………studii…… stagiul militar ……… pentru săvârşirea

infracţiunii prevăzută de art. 86 al.l din OUG 195/2002 cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal întrucât în data de 26.03.2009 a condus pe dram public autoturismul gO 04 – MUV, fără a poseda permis de conducere.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine situaţia de fapt:

în data de 26.03,2009 inculpatul a fost identificat conducând auto BC-04-MUV pe str. Libertăţii din oraşul Comăneşti.

In cauză s~a încheiat un proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante din 26.03.2009 de către agentul Parfeni Robert, Cojocara A şi Rusu din cadrai poliţiei oraşului Comăneşti.

Martorii asistenţi au fost B T şi C. I.

Cu ocazia identificării inculpatului s-a constatat că acesta nu are permis de conducere.

Martorul B T declară în faţa organelor de urmărire penală că a văzut o maşină roşie cu nr. BC -04-MUV, condusă de pe str. Dimitrie Cantemir către str. Libertăţii unde vehiculul a fost oprit de un echipaj al poliţiei şi a asistat la identificarea unei persoane care se numeşte B M.

Audiat în instanţă martorul arată că are locuinţa cu ieşire pe ambele străzi Dimitrie Cantemir şi Libertăţii, că a văzut maşina de culoare roşie şi pe inculpat la volan discutând cu agenţii de ordine. Deşi martorul declară că fiind în vârstă nu îşi mai aminteşte cu exactitate toate datele situaţiei, la declaraţia din

09.12.2009 arată că echipajul de poliţie oprise o maşină de culoare roşie şi că şoferul a fugit de k maşină, abandonând-o.

Declară că a dat o declaraţie la poliţie pe care şi-o însuşeşte. In data de

03.02.2010 declară că nu a semnat nici o declaraţie la poliţie, dar semnăturile de pe cele 2 acte sunt asemănătoare.

în sală martorul 1-a identificat pe inculpat.

Celălalt martor, C. D .declară în faza urmăririi penale că inculpatul a condus maşina o distanţă de 10-20 m pentru a degaja drumul public, când a fost depistat de agenţii de poliţie. în faţa instanţei martorul declară că nici el nu are permis, că maşina îi aparţine, şi că apelaseră pentru acea zi la o altă persoană, Florin, pentru a conduce maşina, el şi inculpatul urmând să vândă covoare prin oraş la cetăţeni.

în fata instanţei contrar celor declarate în faza de urmărire penală martorul declară că inculpatul doar a mişcat maşina, fără motor pentru a elibera drumul public.

Inculpatul recunoaşte că a condus pe dram public autoturismul menţionat deşi în faza de urmărire penală a recunoscut acest lucra.

In faţa instanţei declară că doar a manevrat volanul maşinii şi că a împins maşina fără a pomi motorul.

Declaraţiile inculpatului contradictorii, sunt infirmate de actele premergătoare în cauză, procesul de constatare a infracţiunii flagrante şi de declaraţia martorului B T.

Instanţa a solicitat inculpatului să-1 numească pe acel Florin despre care a afirmat că a condus autoturismul BC-04-MUV în acea zi, însă inculpatul nu a propus ca martor nici o persoană.

Din ansamblul probatoriu, rezultă că inculpatul încearcă să inducă ideea că nu el a condus în acea zi ci o altă persoană însă probatoriul cauzei conduce la concluzia că el este persoana care a fost identificată şi conducând pe str. Libertăţii din Comăneşti maşina cu nr. BC – 04 – MUV.

Instanţa apreciază că inculpatul a săvârşit fapta prevăzută de art. 86 al. 1 din OUG 195/2002.

In individualizarea pedepsei conform art. 72 Cod penal instanţa va ţine cont că inculpatul nu a recunoscut fapta, motiv pentru care îi va aplica o pedeapsă în limitele prevăzute de textul legal

Va ţine cont că inculpatul este şi recidivist conform art. 37 lit. a Cod penal întrucât prin sentinţa penală nr. 32/21.01.2008 definitivă prin Decizia Penală nr. 227/A/06.2008 a Tribunalului Bacău a fost condamnat la închisoare, a fost arestat pe 09.06.2008 şi eliberat pe 03.02.2009 cu rest de 125 zile.

Faţă de această situaţie raportat la art. 61 teza a -II -a Cod penal va revoca liberarea condiţionată pentru restul de pedeapsă de 125 de zile din sentinţa penală nr. 32/2008 pe care îl contopeşte cu pedeapsa aplicată de 1 an, conform prevederilor art. 33 -34 Cod penal, cu aplicarea pedepsei celei mai grele, respectiv de 1 an închisoare.

Va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a şi în condiţiile art. 71 al. 2 Cod penal.

Va obliga pe inculpat conform art. 191 al. 1 Cod procedură penală la cheltuieli judiciare către stat de 450 lei, din care 200 lei reprezintă onorariu avocat oficiu, pentru av. Pintilie Raluca

Etichete: