Top

Infractiuni

JUDECĂTORIA MUN. MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU Dosar nr. 6317/260/2010

SENTINŢA PENALA NR. 271

Şedinţa publică din 27.04.2011

desfăşurată la sediul instanţei

MINISTERUL PUBLIC ESTE REPREZENTAT DE PROCUROR

RALUCA OLARU

INSTANŢA

Deliberând asupra acţiunii penale de faţă,

Constată că prin rechizitoriul Parchetului cu nr. 907/P/2010, înregistrat la 22.10.2010 pe rolul acestei instanţe sub nr. 6317/260/2010, a

fost trimis in judecată inculpatul D.I. fiul lui … .născut la data de……în

…………., cu domiciliul în …….., cetăţean român, studii 8 clase,

căsătorit, fără ocupaţie, şi antecedente penale, pentru comiterea infracţiunii de vătămare corporală, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 181 alin.l Cp., cu aplicarea art. 74 lit.a-76 lit.e Cp.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului cu nr. 907/P/2010, înregistrat la 22.10.2010 pe rolul acestei instanţe sub nr. 6317/260/2010, a fost trimis in

judecată inculpatul D.I. fiul lui …… născut la data de …..în ….. cu

domiciliul în …………cetăţean român, studii 8 clase, căsătorit, fără

ocupaţie, şi antecedente penale trimis in judecată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.181 Cp. întrucât in data de 30.03.2010 a lovit peste mână cu un topor pe partea vătămată E. R., căreia i-a provocat fractura falangei degetului auricular stâng, leziune ce a necesitat pentru vindecare un nr. de 29-30 zile îngrijiri medicale, fără spitalizare.

La solicitarea inculpatului, în cauză s-a efectuat o expertiză medico-legala cu privire la nr. de zile îngrijiri medicale acordat, concluziile expertizei fiind că nr. de zile a fost corect acordat si rămâne nemodificat.

Starea de fapt in prezenta cauză constă in aceea ca la data de 30.03.2010, inculpatul Dragoi Ionel a început demontarea unui gard despărţitor intre proprietatea sa şi cea a părţii vătămate, gardul a fost edificat de partea vătămată care s-a opus acestei activităţi.

Părţile s-au certat, au intervenit rude atât ale părţii vătămate cât si ale inculpatului pentru care in rechizitoriul Parchetului Moineşti s-a

dispus scoaterea de sub urmărire penală si aplicarea de sancţiuni cu caracter administrativ conform art. 18 ind. 1 Cp.

Din materialul probatoriu se poate aprecia că in acea dată, cu ocazia demontării gardului a avut loc o busculada generală la care au participat pe lângă partea vătămată şi inculpat, rude din partea fiecăreia dintre părţi care s-au agresat reciproc, situaţie in care inculpatul ce demonta gardul şi avea unealta, respectiv toporul in apropiere, 1-a lovit peste mână pe partea vătămată.

Martorii inculpatului declară că acesta se plângea că a fost lovit peste mână, iar martorul L. G., cumnatul părţii vătămate, declară că a văzut personal cum inculpatul 1-a lovit cu toporul peste mâna stângă pe partea vătămata care ii cerea inculpatului socoteală pentru demontarea gardului în momentul in care partea vătămată a ridicat mâna să se apere de lovituri.

Martorii care sunt rude cu inculpatul, declară instanţei si la u.p. că inculpatul care curăţa via si s-a urcat pe un scaun pentru această operaţiune, a căzut şi şi- a fracturat degetul.

Probatoriul este impărtit intre declaraţiile martorilor rude sau apropiaţi ai inculpatului si rude sau apropiaţi ai părţii vătămate.

Declaraţia martorului E. G. este concludentă sub aspectul că acesta a văzut direct si personal momentul loviturii.

Tot ansamblul probatoriul legat de busculada generala dintre părţi si rudele acestora la care se adaugă vătămarea suferită de către partea vătămată si certificatul medico-legal in cauză conduc la ideea că inculpatul a săvârşit fapta de lovire prevăzută de art. 181 alin 1 C.p.

Instanţa va condamna pe inculpat, retinandu-i acestuia circumstanţele atenuante legate de lipsa antecedentelor penale .

Partea vătămată s-a constituit parte civila cu despăgubiri materiale si daune morale, având in cauză si apărător ales.

Partea vătămată nu dovedit despăgubirile materiale sub aspectul prejudiciului direct, material, care i s-a adus prin săvârşirea faptei penale asupra sa, motiv pentru care instanţa va respinge aceste pretenţii ca nedovedite, nefondate.

Partea civilă a solicitat şi daune morale care să acopere suferinţa ce i-a fost cauzată prin săvârşirea faptei penale de către inculpat.

Instanţa faţă de nr. de zile ingrijiri medicale şi faţă de probatoriul cauzei, va obliga pe inculpat la 700 lei daune morale către partea vătămată – p. civilă, apreciind că această sumă acoperă suferinţa cauzată acestuia prin fapta penală.

Pe ideea culpei procesuale, va obliga pe inculpat la cheltuieli judiciare către stat, constatând că inculpatul a avut in cauza apărător ales.

La primul termen de judecată inculpatul a avut apărător din oficiu insă după intrarea in instrumentarea probatoriului cauzei, inculpatul si-a angajat apărător, astfel incât apărătorul din oficiu nu a desfăşurat o

activitate in interesul clientului in această cauză, fapt pentru care instanţa va respinge solicitarea acesteia la plata onorariului apărtor oficiu pentru av. Raduc Andreea.

Tot pe ideea culpei procesuale, instanţa ii va obliga pe inculpat şi la cheltuielile făcute de către partea vătămata prin angajarea apărătorului ales in prezenta cauză.

Pentru aceste motive,

în baza art. 181 al.l cod penal, cu aplicarea art. 74 lit.a – 76 lit.e Cod

penal, va condamnă pe inculpatul D.I. fiul lui …. născut la data de……

in ….. cu domiciliul în ……………, cetăţean român, studii 8 clase,

căsătorit, fără ocupaţie, şi antecedente penale, la pedeapsa amenzii de 500 lei.

Va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 631 cod penal.

Va respinge pretenţiile părţii vătămate – părţi civile privind despăgubirile materiale ca nedovedite.

Va obliga pe inculpat către partea vătămată – parte civilă la plata sumei de 700 lei reprezentând daune morale.

In baza art. 191 alin.l Cod procedură penală va obliga pe inculpat la 200 lei cheltuieli judiciare către stat.

în baza art. 193 alin.l cod procedură penală va obliga pe inculpat către partea vătămată – parte civilă la plata sumei de 500 lei reprezentând onorariu apărător ales.

Va respinge cererea privind acordarea onorariului apărător oficiu.

Etichete: