Top

Tentativa

Materia: Tentativă de omor calificat (art.20 Cod penal, raportat la art. 174,175 lit.i Cod penal)

Sentinţa penală nr.83/16.02.2007

Autor: Secţia penală: Tr Vrancea

Tentativa

Prin sentinţa penală nr. 83/16.02.2007 a Tribunalului Vrancea, a fost condamnat inculpatul L:V: la 3 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev.de art. 64 lit.a,b Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor calificat prev.de art. 20 cod penal, cu referire la art. 174, 175 lit.i Cod penal, cu aplic.art.74 al.1 lit.a, alin.2 cod penal şi art. 76 al.2 Cod penal.

S-au interzis inculpatului drepturile prev.de art. 64 lit.a,b,c Cod penal în cond.art. 71 cod penal.

S-a menţinut starea de arest a inculpatului şi s-a dedus din pedeapsă perioada reţinerii şi arestării preventive.

A fost obligat inculpatul la plata daunelor morale în sumă de 4000 lei către partea civilă P.M. precum şi la despăgubiri către instituţiile spitaliceşti în care a fost internată şi tratată partea vătămată.

S-a respins ca nefondată cererea privind obligarea inculpatului la 2000 lei către partea civilă.

S-a reţinut de către instanţă ca situaţie de fapt că la data de 14.08.2006 inculpatul aflat în apropierea unei staţii de benzină a lovit în zona capului cu o bâtă din lemn pe partea vătămată cauzându-i plagă epicraniană parietală dreaptă, hematom epicranian şi fractură craniană subiacentă, leziuni care au necesitat 30-35 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Încadrarea juridică a fost justificată de instanţă prin aceea că inculpatul a lovit partea vătămată într-o zonă vitală a corpului cu un obiect apt de a ucide şi cu o intensitate care a cauzat o fractură craniană, ceea ce evidenţiază intenţia inculpatului de a suprima viaţa părţii vătămate rezultat care nu s-a produs datorită unei cauze independent de voinţa inculpatului.

In ceea ce priveşte individualizarea pedepsei s-a avut în vedere gradul de pericol social al faptei şi persoana inculpatului care nu a mai fost condamnat şi este tânăr, împrejurări care au privit semnificaţie de circumstanţe atenuante ce au fost reţinute în favoarea inculpatului.

In soluţionarea laturii civile, instanţa a considerat că fapta ilicită a inculpatului a creat părţii vătămate un prejudiciu moral susceptibil de a fi reparat prin echivalent bănesc constând în suferinţe fizice şi obligarea de a suporta regimul de spital.

Instanţa a respins cererea părţii vătămate ca inculpatul să fie obligat la plata sumei de 2000 lei pentru însoţitor deoarece nu s-a făcut dovada că partea vătămată a suferit un asemenea prejudiciu.

Tags: