Top

Art. 278^1 Cpp

Dosar nr. 6911/270/2010

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

art. 2781 C. p. p.

Sentinta penala nr. 117

Sedinta publica de la 14 Februarie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE ..

Grefier …

Ministerul Public reprezentat de procuror – ……

Pe rol judecarea cauzei penale având ca obiect plângere împotriva rezolutiei procurorului de netrimitere în judecata, prevazuta de dispozitiile art. 2781 Cod procedura penala formulata de catre petentii …., ……

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în sedinta publica din data de 03.02.2011 fiind consemnate în încheierea de sedinta din aceea data care face parte integranta din prezenta hotarâre, când din lipsa de timp pentru deliberare

s-a amânat pronuntarea pentru data de 10.02.2011, când din lipsa de timp pentru deliberare s-a amânat pronuntarea pentru data de astazi.

I N S T A N T A

– deliberând-

Prin plangerea inregistrata sub nr. 6911/270/2010 pe rolul Judecatoriei Onesti, petentii ….. si …. au solicitat desfiintarea rezolutiei nr. 911/P din 19.09.2010 a Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti.

In motivare petentii au aratat ca solutia data de parchet fata de cei trei invinuiti este netemeinica si nelegala intrucat raspunderea penala revine societatii SC …… SA care avea obligatia legala de a supraveghea buna functionare a retelei electrice pe raza comunei Livezi.

Petentii au mentionat ca potrivit raportului de expertiza tehnica de specialitate raspunderea revine lui SC ……..,incediul producandu-se din cauza defectiunilor la reteaua electrica.

In dovedire s-a solicitat incuviintarea probei cu acte.

Au fost atasate dosarele: 4570/270/2009, 5016/270/2007, 4535/270/2007, dosarul parchetului nr. 911/P/2007.

Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:

In data de 16.05.2007 petentii …… si …… au formulat plangere penala solicitand tragerea la raspundere penala a reprezentantilor legali ai SC ……. pentru savarsirea infractiunii de “ distrugere din culpa” prevazuta de art 219 cod pen.

Petentii au aratat ca in data de 22.03.2007 a izbucnit un incendiu la locuinta lor din sat Prajoaia datorita unui scurt circuit la firele electrice care asigura limentarea gospodariilor fiind distruse toate bunurile lor ( locuinta, grajd, bunuri mobile).

Petentii au sustinut ca au anuntat reprezentantii ……n legatura cu necesitatea efectuarii unor reparatii la firele electrice insa acestia nu au dat curs solicitarii lor.

In dosarul parchetului nr. 911/P/2007 au fost date mai multe solutii, toate desfiintate prin hotarari judecatoresti.

Astfel, in 10.07.2007 se da prima solutie prin care organul de urmarire penala apreciaza ca “ nu se poate retine vinovatia vreunei persoane salariate la societatea care administreaza reteaua electrica, deoarece proprietarilor gospodariei le era interzis sa construiasca, sa depoziteze furaje si alte materiale pe culoarul de trecere a retelei electrice si in zonele de protectie si siguranta ale instalatiilor electrice.

Practic in aces mod se are in vedere sustinerile uneia din partile litigante, respectiv ale SC …..care in adresa din 4.06.2007 sustine faptul ca “scurticircuitul intre conductoarele LEAJT a fost lichidat imediat de arderea sigurantelor din CD a PTA 1 Prajoaia, incendiul neputand fi provocat de acest scurt circuit,intrucat glugile de porumb erau ude din cauza ploii iar “ daca incendiul ar fi fost cauzat de scurt circuit din exteriorul anexelor, s-ar fi aprins mai intai acoperisul si exista timpul necesar pentru evacuarea bunurilor si animalelor”. Aceste aprecieri nu pot avea decat caracter subiectiv, in cauza se impunea efectuarea unei expertize tehnice de specialitate care sa stabileasca cauza incendiului.

Acest lucru se dispune prin hotarare judecatoreasca pronuntata in dosar 5016/270/2007, iar in data de 17.01.2009 se efectueaza expertiza avand ca obiectiv principal cercetarea cauzelor incendiului izbucnit la imobilul din sat Prajoaia, proprietatea fam. …..

Pe baza documentatiei existente in dosar 911/P/2007, a documentelor depuse de partile implicate, dar si din partea ISU “ Mr. Constantin ENE jud. Bacau si a Primariei Livezi, expertii concluzioneaza ca sursa incendiului la gopsodaria fam. ….. il reprezinta scurt circuit insotit de arc electric si topirea conductorilor. Conductori LEA defecti, cu izolatie externa necorespunzatoare, deteriorate in urma unei actiuni mecanice si/sau fizice, concretizat prin conductorii LEA neintins corespunzator ( cu sageata prea mare) fapt care, la miscarile imprimate de vant apropia conductorii sub distanta normata pana la atingere”

In cadrul raportului de expertiza se arata ca potrivit legii, raspunderea pentru producerea incendiului revine societatii de distributie electrica ( Legea 307/2006- apararea contra incendiilor, Legea 13/2007-energiei electrice, codul tehnic RED, Regulamentul de conducere si organizare a activitatii de mentenanta COD ANRE, Prevederile NTE 004/05/00v privind analiza si evidenta evenimentelor accidentale).

Desi nu inlatura proba cu expertiza tehnica efectuata in cauza, reprezentantul Ministerului Public apreciaza pe baza sustinerilor ……. si a angajatatilor acestiea, ……., ….., ……, faptul ca raspunderea pentru incendiu nu poate sa revina societatii de distributie electrica apreciind ca raspunderea penala este persoanala si nu colectiva, insa in baza concluziilor raportului de expertiza in sarcina reprezentantilor ….. s-ar putea retine raspunderea civila delictuala.

Cu aceasta motivare Parchetul de pe langa Judecatoria Onesti dispune prin rezolutia nr.911/P/29.06.2009 neinceperea urmaririi penale fata de ……. SA Bacau si reprezenatantii legai ai acesteia.

Prin decizia nr. 58/R/2010 Tribunalul Bacau a desfiintat rezolutia mai sus mentionata aratand ca solutia parchetului este nelegala intrucat s-a dispus neinceperea urmarii penale fata de SC ….. SA Bacau si reprezentantii legai ai acesteia fara a se arata persoanele fata de care s-a dispus aceasta masura ( reprezentantii legali ai intimatei).

Parchetul nu se conformeaza dispozitiilor obligatorii ale instantei si prin rezolutia nr.911/P/2007 din 19.09.2010 dispune neinceperea urmaririi penale fata de angajatii SC …. SA si nu fata de reprezentantii legali ai acesteia.

Sustinerile societatii de distributie electrica in sensul ca la data producerii incendiului ( 22.03.2007) codul penal roman nu prevedea raspunderea penala a persoanei juridice , sunt lipsite de relevanta juridica dar si nereale.

Astfel prevederile art 4791 -47915 cod proc. pen. au intrat in vigoare in octombrie 2006 fiind introduse prin Legea 356/2006 care stabileste intrarea in vigoare a acestor dispozitii in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a Legii 278/2006 ( publicata in M. OF.601 din 12.07.2006.)

Pe de alta parte, plangerea penala a fost formulate impotriva SC ……. prin reprezenantii legai ai acestuia iar solutia parchetului din 2009 a fost data fata de persoana juridica si reprezentantii legai ai acestuia, fara sa-i nominalizeze. In conditiile in care se aprecia ca nu poate fi antrenata raspunderea persoanei juridice din lipsa dispozitiilor legale in acest sens temeiul juridic al solutiei in acest caz nu putea fi nicidecum art 228 alin6 si art 10 lit. b si d cod proc. pen.

Dealtfel solutia parchetului din 19.09.2010 nu numai ca nu respecta dispozitiile deciziei Tribunalului Bacau dar are si un caracter echivoc sub aspectul temeiurilor juridice ale neinceperii urmaririi penale. Asadar, pentru o singura infractiune parchetul dispune neinceperea urmaririi penale atat pentru ca fapta nu este prevazuta de legea penala cat si pentru faptul ca nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii fara ca din motivarea solutiei sa transpara pentru care din cei trei angajati ai SC …… SA s-a dispus neinceperea urmaririi penale pe un temei sau altul din cele doua mentionate.

Practic solutia parchetului din 19.09.2010 nu face de cat sa reia motivarea solutiei din 29.06.2009 cu exceptia ultimelor fraze care inlatura un intreg material probatoriu pe baza sustinerilor angajatilor SC …….care au invederat faptul ca in termenele prevazute de lege ar fi efectuat lucrarile de intretinere ,reparatie si revizie a instalatiilor electrice existente in satul Prajoia, com Livezi.

Reprezenantul Ministerului Public apreciaza ca deteriorarea izolatiei externe a conductorilor ar fi consecinta cazului fortuit ( art 47 cod pen.) insa solutia este intemeiata pe dispozitiile art 10 lit. b, d cod proc pen.si nu pe dispozitiile art 10 lit. e cod proc. pen.

De mentionat este si faptul ca instanta a depus diligente solicitand societatii …..sa depuna la dosar dovezi cu privire la statutul juridic al societatii si numele persoanelor care au calitatea de reprezentanti legali ai societatii. Potrivit actului constitutiv al societatii, hotararilor Consiliului de Administratie si adresei nr. 17980/2011, SC …… SA cu sediul in Iasi este societatea care are personalitate juridica, in Bacau se afla doar un punct de lucru al acestei societati iar reprezentantii legali ai acestei societati potrivit hotararilor CA sunt: …., ….,……..

Fata de considerentele anterior mentionate, instanta apreciaza solutia parchetului ca nelegala si netemeinica, motiv pentru care in baza art 2781 alin 8 lit. b cod proc. pen. va admite plangerea formulata impotriva rezolutiei nr. 911/P/ din 19.09.2010 a Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti

Va desfiinta rezolutia atacata si va dispune trimiterea cauzei la parchet in vederea inceperii urmaririi penale.

In baza art 192 alin 3 cod proc. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramane in sarcina acestuia.

In baza art 193 alin final cod proc. pen. va respinge cererea petentilor privind obligarea intimatilor la plata cheltuielilor judiciare. In acest sens, fata de motivele pentru care se va admite plangerea petentilor instanta apreciaza ca nu se poate retine vreo culpa procesuala in sarcina intimatilor pentru a-i obliga pe acestia la plata cheltuielilor judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

In baza art 2781 alin 8 lit. b cod proc. pen. admite plangerea formulata impotriva rezolutiei nr. 911/P/ din 19.09.2010 a Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti formulate de petentii ….. si …, domiciliati in ……

Desfiinteaza rezolutia atacata si dispune trimiterea cauzei la parchet in vederea inceperii urmaririi penale.

In baza art 192 alin 3 cod proc. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.

In baza art 193 alin final cod proc. pen. respinge cererea petentilor privind obligarea intimatilor la plata cheltuielilor judiciare.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica, azi 14.02.2011.

Etichete: