Top

INFRACŢIUNEA DE ABANDON DE FAMILIE PREV. DE ART.305 LIT.C C.P. CONSECINŢELE ACHITĂRII CONTRIBUŢIEI LUNARE DE ÎNTREŢINERE.

Dosar penal nr.4186/324/2007

Sentinţa penală nr. 78/12.02.2008

INFRACŢIUNEA DE ABANDON DE FAMILIE PREV. DE ART.305

LIT.C C.P. CONSECINŢELE ACHITĂRII CONTRIBUŢIEI LUNARE

DE ÎNTREŢINERE.

Prin sentinţa penală nr.78/12.02.2008 a Judecătoriei Tecuci

pronunţată în dosarul 4186/324/2007 a fost achitată inculpata HN pentru

infracţiunea de abandon de familie prev. de art.305 alin.1 lit.c c.p. cu

aplicarea art.37 lit.a C.p., în temeiul art.11 pct.2 lit.a C.p.p. rap. la art.10

lit.a C.p.p.

În privinţa cheltuielilor judiciare în sumă de 50 lei s-a dispus ca

acestea să rămână în sarcina statului.

Pentru a pronunţa această sentinţă penală, prima instanţă de

judecată a reţinut următoarele.

Prin sentinţa penală nr.145/31.01.2006 pronunţată de către

Judecătoria Tecuci în dosarul civil nr.5312/2004 s-a declarat desfăcută

căsătoria dintre CI şi CN, din vina pârâtei, s-a încuviinţat ca pârâta să

revină la numele de Huţu, s-au încredinţat reclamantului cei doi copii

minori şi a fost obligată pârâta să plătească suma de 100 lei cu titlul de

contribuţie de întreţinere în favoarea celor două minore – CVV şi CAA,

începând cu data de 30.11.2004 şi până la majoratul acestora.

Această hotărâre a rămas definitivă prin neapelare.

Ulterior, prin sentinţa penală nr.1092730.10.2006 a Judecătoriei

Tecuci, definitivă prin decizia penală nr.22/10.01.2007 a Tribunalului

Galaţi, a fost condamnată inculpata HN la 1 an închisoare pentru

săvârşirea infracţiunii de abandon de familie prev. de art.305 alin.1 lit.c

C.p., iar conform art.81, 82 C.p. s-a dispus suspendarea condiţionată a

executării pedepsei aplicate pe durata termenului de încercare de 3 ani,

pentru fapta inculpatei care, cu rea-credinţă, în perioada decembrie 2004 –

iunie 2006 nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de întreţinere faţă de cei

doi minori.

La data de 28.08.2007, partea vătămată CI a depus din nou

plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci, după ce în

prealabil la data de 15.08.2007 şi ulterior la 18.10.2007, respectiv

18.12.2007, a primit de la inculpată, prin mandate poştale sumele de 1000

lei, 600 lei, respectiv 300 lei.

A precizat instanţa de fond că suma de 1000 lei primită de către

partea vătămată la 15.08.2007 reprezintă contribuţia de întreţinere pe

timp de 10 luni, perioadă ce a urmat după pronunţarea hotărârii

judecătoreşti de condamnare pentru abandon de familie, adică pentru

lunile noiembrie 2006, decembrie 2006 şi ianuarie – august 2007, iar

pentru perioada anterioară pronunţării condamnării există oricum un titlu

executoriu pe latura civilă.

Ca atare – s-a arătat de către prima instanţă de judecată faptul că

la momentul formulării plângerii penale inculpata plătise la zi pensie de

întreţinere pentru cele două minore.

Impotriva sentinţei penale mai susdetaliate, în termen legal au

formulat recurs Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci şi partea

vătămată CI, apreciind hotărârea primei instanţe ca nelegală sub aspectul

achitării inculpatei.

Astfel, a arătat primul recurent în detalierea motivaţiei căii de atac

faptul că nu se justifică soluţia de achitare în condiţiile în care inculpata

înţelege să plătească pensia de întreţinere la care a fost obligată pentru

cele două minore numai după ce încep cercetările în ceea ce o priveşte.

S-a arătat de asemenea faptul că se impunea ca instanţa să facă

aplicarea disp.art.305 alin.4 C.p. atâta timp cât partea vătămată, audiată

în cauză la data de 8.01.2008 a solicitat condamnarea inculpatei.

La rândul său, recurentul parte vătămată CI a criticat soluţia

primei instanţe de judecată solicitând condamnarea inculpatei pentru că

de la data încredinţării minorilor şi până la momentul actual inculpata

trebuia să plătească suma de 3200 lei, din care a înţeles să onoreze doar

1900 lei.

Prin decizia penală 427/5.11.2008 a Tribunalului Galaţi s-au admis

recursurile, s-a casat sentinţa penală recurată şi în rejudecare a condamnat

pe inculpata HN la pedeapsa închisorii de 1 an şi 2 luni pentru

săvârşirea infracţiunii de abandon de familie prev. de art.305 alin.1 lit.c

C.p. cu aplicarea art.37 lit.a C.p.

Conform art.83 C.p. s-a revocat suspendarea condiţionată a

executării pedepsei de 1 an închisoare, aplicată inculpatei prin sentinţa

penală nr.1092/30.10.2006 a Judecătoriei Tecuci, definitivă prin decizia

penală nr.22710.01.2007 a Tribunalului Galaţi şi s-a dispus ca această

pedeapsă să fie executată alăturat de pedeapsa aplicată prin prezenta

hotărâre, astfel încât s-a dispus ca inculpata să execute în total 2 ani şi

2 luni închisoare.

Conform art.305 alin.4 C.p. s-a dispus suspendarea condiţionată a

executării pedepsei de 2 ani şi 2 luni închisoare aplicată prin prezenta pe

durata unui termen de încercare de 4 ani şi 2 luni.

In temeiul art.71 alin.2 şi 5s-a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie

a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a şi b C.p. şi s-a dispus

suspendarea acesteia pe durata termenului de încercare stabilit mai sus.

In baza art.191 alin.1 C.p.p. a fost obligată inculpata la plata

cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 50 lei.

In temeiul art.193 alin.6 C.p.p. a fost obligată inculpata – intimată

să plătească recurentului – parte vătămată suma de 200 lei reprezentând

cheltuieli judiciare.

Pentru a pronunţa această hotărâre s-au reţinut următoarele

considerente:

Intr-adevăr inculpata – intimată a expediat în intervalul 15.08.2007 –

18.12.2007 un total de 19.000.000 lei ROL însă nu se poate aprecia „

ab iniţio” că această sumă ar reprezenta întreţinerea datorată după

pronunţarea hotărârii judecătoreşti de condamnare atâta vreme cât

cuantumul întreţinerii datorate de inculpată anterior prezentei hotărâri (

perioada decembrie 2004 / iunie 2006) este chiar 1900 lei.

Pe de altă parte inculpata nu a înţeles să precizeze decât la

modul generic ce reprezintă sumele de bani trimise fără a indica

perioada pe care înţelege să plătească aceste sume şi fără a se prezenta

în faţa organelor judiciare spre a fi audiată în niciuna din fazele

procesuale – cu atât mai mult cu cât asupra acesteia plana o

condamnare anterioară pentru acelaşi gen de infracţiuni.

Faţă de această situaţie s-a apreciat că la momentul promovării

plângerii penale ( 28.08.2007) de către partea vătămată erau întrunite

elementele constitutive ale infracţiunii de abandon de familie prev. de

disp.art.305 alin.1 lit.c din C.p.

In consecinţă s-a apreciat dovedită vinovăţia inculpatei HN pentru

săvârşirea infracţiunii de abandon de familie.

Etichete: