Top

Abandon de familie

SENTINŢA PENALA ABANDON DE FAMILIE La data de 7.10.2009, pe rolul Judecătoriei Moineşti a fost înregistrată, sub nr. 4575/260/2009, plângerea prealabilă a numitei L I, cu domiciliul în ………împotriva numitului A. D. având ca obiect săvârşirea de către acesta a infracţiunii de abandon de familie, prevăzută de art. 305 C.penal. In motivare, aceasta arată că numitul A D este tatăl minorilor: ………şi nu a plătit pensie de întreţinere de 10 ani pentru cele trei minore. La plângere au fost ataşate: sentinţa civilă nr. 1119/7.05.2003 pronunţată de Judecătoria Moineşti în dosar nr. 2202/2003, copia cărţii de identitate a petentei şi certificatele de naştere ale celor trei minore. Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: Plângerea formulată de către petenta L I este o plângere prealabilă pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie, prevăzută de art. 305 C.penal împotriva numitului A D. Faţă de dispoziţiile art.285 C.pr.pen, la termenul din 4.12.2009, instanţa a pus în discuţia părţilor prezente, greşita îndreptare a plângerii. Faţă de dispoziţiile art. 279 alin 2 C.pr.pen, potrivit cu care: ” Plângerea prealabilă se adresează organului de cercetare penală sau procurorului, potrivit legii”, raportat la art. 285 C.pr.pen, instanţa constată că plângerea prealabilă formulată de către L. I. a fost îndreptată greşit la Judecătoria Moineşti, urmând a trimite plângerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, în vederea efectuării de cercetări faţă de numitul A D, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abandon de familie, prevăzută de art. 305 C.penal. în temeiul art. 192 alin 3 C.pr.pen, cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

Etichete: