Top

Solidaritatea debitorilor pentru recuperarea unei pagube – art. 1003 Cod civil

Potrivit dispoziţiilor art. 1003 din Codul civil, când delictul sau cvasi-delictul este imputabil mai multor persoane, acestea răspund în solidar pentru despăgubire.

Prin decizia civilă nr. 142/A din 10 februarie 2004, pronunţată de Curtea de Apel Galaţi a fost schimbată în totalitate încheierea pronunţată la data de 2 decembrie 2003 de către Judecătoria Galaţi, în sensul că s-a încuviinţat cererea privind executarea silită formulată de creditoarea B.E.

S-a reţinut de către instanţa de apel că prin sentinţa civilă nr. 202 /2001 pronunţată de Judecătoria Galaţi care constituie titlu executoriu, pârâţii debitori au fost obligaţi în solidar la plata despăgubirilor către reclamanta creditoare. În acest context, potrivit dispoziţiilor art. 1003 din Codul civil, creditorul se poate îndrepta împotriva unuia sau altuia dintre debitori în vederea recuperării debitului.

Etichete: