Top

Interpretarea şi aplicarea O.U.G. nr. 119/2007

Spre deosebire de O.G. nr. 5/2001, care în articolul 9 alineat 2 stipulează expres că ordonanţa pronunţată în temeiul ei va fi investită cu formulă executorie şi că, astfel investită, ordonanţa constituie titlu executoriu, O.U.G. nr. 119/2007 nu prevede investirea ordonanţei cu formulă executorie, ci doar faptul că ordonanţa constituie titlu executoriu în momentul rămânerii sale irevocabile (art. 14 alin. 2), intenţia legiuitorului fiind aceea de simplificare a procedurii.

Decizia nr. 194 din 9 martie 2011

Tags: