Top

PERSONALUL SILVIC. COMPETENŢA MATERIALĂ DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR FORMULATE DE ACESTA ÎMPOTRIVA SANCŢIUNILOR DISCIPLINARE

Prin sentinţa civilă nr. 314/2005 a Tribunalului Vrancea s-a admis excepţia privind necompetenţa materială a instanţei – conflicte de muncă şi asigurări sociale.

S-a dispus în baza art. 158 Cod procedură civilă declinarea competenţei materiale de soluţionare a contestaţiei formulată de D.G. împotriva deciziei nr. 432/2005 emisă de intimata Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva – Bucureşti, prin care i s-a desfăcut disciplinar contractul de muncă în favoarea Curţii de Apel Galaţi – Secţia Contencios Administrativ.

Recursul declarat de intimată împotriva acestei hotărâri prin care se susţinea că în mod greşit s-a admis excepţia şi s-a declinat competenţa întrucât soluţionarea contestaţiei este de competenţa Tribunalului – ca instanţă de conflicte de muncă şi asigurări sociale a fost respins ca nefondat, potrivit art. 312 alin. 1 Cod procedură civilă.

S-a reţinut de instanţa de recurs că potrivit art. 58 alin. 1 din O.U.G. nr. 59/2000 privind statutul personalului silvic aprobată prin Legea nr. 427/2001, personalului silvic aprobată prin Legea nr. 427/2001, personalului silvic i se aplică dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public.

S-a mai arătat de instanţa de recurs că potrivit art. 1 din O.U.G. nr. 59/2000 personalul silvic este format din persoanele care au pregătire de specialitate silvică atestată prin actul de absolvire a unei forme de învăţământ recunoscută în România şi care exercită profesii specifice în domeniul silviculturii.

În speţă, a reţinut instanţa de recurs, contestatorul a îndeplinit funcţia de Director al Direcţiei Silvice, fiind de profesie inginer silvic, deci face parte din categoria personalului silvic, astfel cum a fost definit prin O.U.G. nr. 59/2000 fiindu-i aplicabile dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici.

S-a mai motivat de instanţa de recurs că în cauză dispoziţiile H.G. nr. 1009/2000 nu schimbă competenţa materială a instanţei de contencios administrativ întrucât acest act normativ nu asigură decât o corelare a gradelor profesionale ale personalului silvic cu gradele şi clasele aferente funcţionarilor publici.

Etichete: