Top

Angajarea raspunderii patrimoniale a personalului silvic, potrivit dispozitiilor OUG 59 pe 2000

Reclamanta R.N.P. ROMSILVA – DIRECTIA SILVICA IALOMITA a chemat în judecata pârâtul I.R., solicitând obligarea acestuia la plata sumei de 6.590,88 lei, cu titlu de prejudiciu cauzat prin taieri ilegale la Cantonul silvic nr.14 Speteni din cadrul Ocolului Silvic Urziceni . În motivarea cererii sale, reclamanta a aratat ca pârâtul, în calitate de padurar în cadrul Cantonul silvic nr.14 Speteni din cadrul Ocolului Silvic Urziceni, avea obligatia sa asigure paza si gestionarea bunurilor apartinând acestui canton. Cererea a fost formulata invocându-se dispozitiile art.269 si urmatoarele din Codul muncii si O.U.G. nr.59/2000 . În cauza, pârâtul I.R. a ridicat exceptia inadmisibilitatii actiunii reclamantei, având în vedere dispozitiile O.U.G. nr.59/2000 si calitatea acestuia de personal silvic . Instanta a admis aceasta exceptie si a respins actiunea reclamantei ca inadmisibila, pentru urmatoarele considerente : Potrivit art.58 alin.1 din O.U.G. nr.59/2000, privind Statutul personalului silvic, rezulta ca personalului silvic i se aplica dispozitiile Legii nr.188/1999, privind Statutul functionarului public . Cum din dispozitiile art.1 coroborat cu art.4 lit.b si c si art.7 alin.1 lit. d din O.U.G. nr.59/2000 rezulta ca padurarii fac parte din categoria personalului silvic, acestora înseamna ca li se aplica reglementarile cuprinse în Statutul functionarilor publici, chiar daca încadrarea lor se face în baza unui contract de munca . Mergând pe aceeasi logica juridica, se poate trage concluzia ca raspunderea patrimoniala a reclamantului, care are calitatea de padurar nu se poate face în forma reglementata de art.269 si urmatoarele din Codul muncii ci în cea reglementata de art.85 alin.1, cu trimitere la art.84 din Legea nr.188/1999, respectiv prin emiterea unei dispozitii de imputare sau prin asumarea unui angajament de plata . În raport de dispozitiile legale aratate mai sus rezulta ca actiunea reclamantei în fata instantei având ca scop angajarea raspunderii patrimoniale a pârâtului apare ca inadmisibila, un astfel de demers juridic nefiind aplicabil acestuia, întrucât are calitatea de personal silvic.

Etichete: