Top

Nulitate decizie de concediere pentru abateri disciplinare. Nerespectarea dispoziţiilor art. 268 alin.2 lit.a şi b din Codul muncii

Prin contestaţia formulată de contestatoarea G.M. s-a solicitat a se constata nulitatea deciziei nr. 21/28.01.2005 emisă de SC M SRL prin care i s-a desfăcut contractul individual de muncă în baza disp.art. 61 lit. a din Codul muncii cu motivarea că a lipsit nemotivat de la serviciu timp de 3 zile.

În motivarea contestaţiei, s-a arătat că intimata nu a respectat disp.art. 267 din Codul muncii privind cercetarea prealabilă.

Prin sentinţa civilă nr. 289/1.06.2005 s-a respins ca nefondată contestaţia cu motivarea că, deşi convocată contestatoarea la sediul intimatei cu adresa nr. 18 din 26.01.2005 nu s-a prezentat.

Împotriva acestei hotărâri, contestatoarea a formulat recurs cu motivarea că s-a prezentat la serviciu dar nu a fost primită.

A mai arătat că se afla în perioada de preaviz întrucât i se comunicase că urma să fie concediată, urmare desfiinţării postului său.

Instanţa de recurs în baza art. 312 alin. 1,2 şi 3 cu ref. la art. 304 pct. 9 Cod proc.civilă, a admis recursul declarat de contestatoare. A constatat nulitatea deciziei de concediere emisă şi a dispus reintegrarea acesteia.

Pentru a pronunţa această hotărâre, s-a reţinut de instanţa de recurs că intimata la emiterea deciziei de concediere nu a respectat disp.art. 268 alin. 2 lit. a si b din Codul muncii potrivit căreia decizia, sub sancţiunea nulităţii absolute, trebuie să cuprindă descrierea faptei care constituie abatere disciplinară, precizarea prevederilor din statutului de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate.

Ori, decizia emisă, a reţinut instanţa de recurs, nu conţine nici o menţiune cu privire la prevederile din statutul de personal, regulamentul intern încălcate de contestatoare.

S-a mai reţinut de instanţa de recurs că intimata în decizia de concediere emisă nu a făcut o descriere a faptei săvârşite de contestatoare, nu a menţionat concret perioada în care aceasta a lipsit nemotivat de la serviciu, limitându-se la menţionarea abaterii în termeni generali, neverificabili.

Etichete: