Top

Certificatul de moştenitor şi adeverinţa de rol agricol nu constituie titlu de proprietate în acţiunea în revendicare

Decizia civilă nr. 89/R din 31.01.2006 a Curţii de Apel Galaţi

Prin acţiunea formulată reclamanta P.I. a solicitat revendicarea şi grăniţuirea suprafeţei de 793 mp în contradictoriu cu pârâţii C.S. şi L.O.

Prin sentinţa civilă nr. 418/2005 Judecătoria Focşani a admis acţiunea reţinând că dovada dreptului de proprietate este realizată cu certificatul de moştenitor nr.366/1982 eliberat de Notariatul de Stat Vrancea, coroborat cu menţiunile din registrul agricol al comunei Mera.

Recursul declarat împotriva acestei hotărâri a fost admis, modificându-se sentinţa în sensul respingerii acţiunii ca nefondate.

Instanţa de recurs a apreciat că reclamanta nu a făcut dovada dreptului său de proprietate pentru ca acţiunea în revendicare să poată fi admisă.

Certificatul de moştenitor face dovada doar a calităţii de moştenitor, a cotei succesorale sau a bunurilor ce se cuvin fiecărui moştenitor în parte, fără ca el să fie titlu de proprietate.

Nici adeverinţa eliberată de Primărie nu constituie titlu nici luată în mod singular, nici coroborată cu certificatul de moştenitor.

În lipsa acestei probe şi faţă de situaţia de fapt, constând în aceea că pârâta deţine posesia terenului nu se mai impune a verifica titlul pârâtei.

Etichete: