Top

Acţiune în constatarea calităţii de moştenitor. Admisibilitate. Repunerea în termenul de acceptare a succesiunii prin legile ce reglementează regimul juridic al terenurilor

Dovada calităţii de moştenitor în procedura administrativă funciară se face pe baza certificatului de moştenitor sau a hotărârii judecătoreşti definitive ori, în lipsa acestora, prin orice probe din care să rezulte că acceptarea succesiunii.
Faptul că părţile îşi pot dovedi calitatea de moştenitor, la comisiile de fond funciar, în procedura instituită prin Legea nr. 18/1991, prin alte mijloace de probă, nu impune competenţa exclusivă a acestei autorităţi administrative.
Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 384 din 14 iulie 2010

Etichete: