Top

Art. 44 Cod penal – Legitimă apărare. Condiţii

Art. 44 Cod penal – Legitimă apărare. Condiţii

(Decizia penală nr. 555/R/04.10.2005 – dosar 989/P/2005)

Prin decizia penală nr. 555/R/04.10.2005 a Curţii de Apel Galaţi a fost respins ca nefondat recursul declarat de inculpatul P.D. împotriva deciziei penale nr. 273/20.04.2005 a Tribunalului Galaţi ( sentinţa penală nr. 2751/17.11.2004 a Judecătoriei Galaţi).

Instanţa a reţinut, faţă de motivele de recurs invocate de inculpat privind comiterea faptei în stare de legitimă apărare în condiţiile art. 44 al.3 Cod penal, că pentru a subzista o asemenea cauză de înlăturare a caracterului penal al faptei, este absolut necesar ca săvârşirea faptei să se datoreze stării de tulburare sau de temere, prin depăşirea limitelor unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care s-a produs atacul.

În speţă, deşi din probele administrate a rezultat că inculpatul a fost mai întâi lovit de partea vătămată B.M. , aceasta a intervenit numai în momentul în care inculpatul se manifestase violent faţă de o altă persoană, astfel că din împrejurările comiterii faptei nu rezultă că inculpatul a depăşit limitele unei legitime apărări, datorită tulburării sau temerii.

De asemenea, din probele administrate a rezultat că prietenii părţii vătămate au intervenit în conflict după ce inculpatul a lovit-o pe partea vătămată şi, luând-o la fugă, a fost urmărit de aceştia.

Etichete: