Top

Art.177 Cod procedură penală.Greşita citare a inculpatului în cursul procesului penal. Nulitate absolută.

CURTEA DE APEL GALAŢI

SECŢIA PENALĂ

BULETINUL JURISPRUDENŢEI PE ANUL 2005

Art. 177 Cod procedură penală. Greşita citare a inculpatului în cursul procesului penal. Nulitate absolută

( decizia penală nr. 56/R din 24.01.2005)

Prin decizia penală nr. 56/R/24.01.2005 a Curţii de Apel Galaţi a fost admis recursul formulat de inculpatul S.G. împotriva deciziei penale nr. 810/21.10.2004 a Tribunalului Galaţi şi a fost trimisă cauza spre rejudecare la Tribunalul Galaţi.

S-a constatat că la judecarea apelului inculpatul a fost citat în mod greşit, pe citaţiile emise fiind trecut în mod greşit numele străzii unde inculpatul îşi avea domiciliul.

S-a apreciat că judecata cauzei cu lipsa de procedură cu inculpatul este o nulitate relativă, care fiind invocată la primul termen, devine o nulitate absolută.

Nefiind legal citat în apel, inculpatul nu a cunoscut de proces şi pe cale de consecinţă a fost privat de dreptul de a-şi asigura o apărare corespunzătoare.

Tags: