Top

Pericolul social concret al unei infracţiuni. Art.248 lit.f teza II-a Cod procedură penală. Pericolul social pentru ordinea publică pe care îl prezintă inculpatul, reiese nu atât din pericolul generic pe care îl prezintă infracţiunile de acest gen

Inculpatul P. P. a declarat recurs împotriva încheierii de şedinţă din data de 30.01.2009 pronunţată în dosarul nr.2058/275/2008 al Tribunalului Vrancea.

Examinând actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea de şedinţă din data de 30.01.2009, pronunţată în dosarul nr.2058/44/2009, Tribunalului Vrancea a menţinut starea de arest preventiv a inculpatului P. P., în baza disp.art.3002 în referire la art.160b C.proc.penală, apreciind că se menţin temeiurile care au fost avute în vedere la luarea acestei măsuri, precum şi gravitatea faptei reţinută în sarcina inculpatului şi consecinţele acestei fapte.

Împotriva încheierii de şedinţă din data de 30.01.2009 a Tribunalului Vrancea a declarat recurs inculpatul P. P., criticând-o ca fiind netemeinică, întrucât nu s-au administrat probe din care să reiasă pericolul pe care l-ar prezenta pentru ordinea publică.

Recursul este nefondat.

Analizând încheierea de şedinţă recurată pe baza actelor şi lucrărilor dosarului, precum şi prin prisma prevederilor art.3859 al. 3 din codul de procedură penală, privind cazurile de casare ce ar urma să fie luate în considerare şi din oficiu, Curtea consideră că aceasta este temeinică şi legală.

Cât priveşte motivul de recurs invocat de inculpat, acesta nu poate fi reţinut, întrucât, pericolul social pentru ordinea publică pe care îl prezintă inculpatul, reiese nu atât din pericolul generic pe care îl prezintă infracţiunile de acest gen, ci mai ales din împrejurările în care a fost săvârşită fapta şi urmările acesteia în concret.

Inculpatul, pentru a se răzbuna, a incendiat un grajd, fără să ia in considerare urmarea gestului său, producând importante pagube materiale, creând o stare de pericol pentru comunitate.

In situaţia în care inculpatul ar fi lăsat în libertate, nu există garanţii că, în situaţia repetării unei anumite stări de spirit, inculpatul nu ar reacţiona in acelaşi mod.

Pentru aceste considerente, urmează ca, în baza disp.art. 3l8515 pct.l lit.b din codul de procedură penală, va respinge recursul inculpatului P. P. declarat împotriva încheierii de şedinţă din data de 30.01.2009 pronunţată în dosarul nr. 2058/275/2008 a Tribunalului Vrancea, ca nefondat şi îl va obliga la plata cheltuielilor judiciare către stat conform art.192 al.2 al aceluiaşi cod.

Etichete: