Top

Art. 18/1 Cod penal – Fapta care nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni

Art. 18/1 Cod penal- Fapta care nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni

(Decizia penală nr. 618/R/01.11.2005 -dosar nr. 950/2005)

Prin decizia penală nr. 618/R/01.11.2005 a Curţii de Apel Galaţi, a fost admis recursul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea şi în consecinţă:

A fost casată decizia penală nr. 267/23.03.2005 a Tribunalului Vrancea fiind menţinută ca legală şi temeinică sentinţa penală nr. 317/12.11.2004 a Judecătoriei Focşani.

Instanţa de recurs a reţinut, faţă de prevederile art. 18/1 referitoare la condiţiile în care o faptă nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni, că faptele inculpatului D.C. de a tăia ilegal şi de a sustrage 5 arbori esenţă gorun din pădurea Obştii de Moşneni Tulnici, nu poate fi considerată ca fiind lipsită de pericol social ci, dimpotrivă, prezintă un grad ridicat de pericol social atât datorită consecinţelor produse cât şi datorită împrejurării că inculpatul este recidivist iar în antecedentele sale penale există alte două fapte de încălcare a regimului silvic.

Aspectele reţinute în apel referitoare la starea materială grea a familiei inculpatului şi la starea de boală a acestuia nu justifică, prin ele însele, aplicarea art. 18/1 Cod penal, constituind elemente care trebuie avute în vedere la individualizarea pedepselor în contextul criteriilor prevăzute de art. 72 Cod penal, aşa cum în mod corect a apreciat prima instanţă.

Etichete: