Top

Delapidare prin reţinerea şi nepredarea unor sume de bani către societatea al cărei gestionar este inculpatul. Intenţia de a săvârşi fapta

Prin sentinţa penală nr. 72/2008 pronunţată în dosar nr. 6979/233/2006,

Judecătoria Galaţi a condamnat pe inculpatul IIC la o pedeapsă de 3 luni

închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, prevăzută de art. 2151

alin. 1 cod penal, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a şi b cod penal, în referire la art.

76 alin. 1 lit. d cod penal (faptă săvârşită în perioada aprilie – august 2004).

În motivare, instanţa a reţinut că fapta inculpatului IIC, care în perioada

aprilie – august 2004, în calitate de şef reţea CaTv, şi-a însuşit din gestiune o

sumă de bani, cauzând astfel un prejudiciu părţii vătămate S.C. CS, întruneşte

elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare, prevăzută de art. 2151 alin.

1 C.pen. Fapta a fost săvârşită prin reţinerea şi nepredarea la casieria unităţii a

mai multor sume de bani încasate drept contravaloare serviciu de la abonaţii

societăţii.

Împotriva sentinţei a declarat apel inculpatul, motivat de faptul că instanţa

de fond a apreciat eronat probele din dosar ceea ce a dus la greşita sa

condamnare. A arătat că din dovezi reiese doar că el a încasat suma despre

care se consideră că a delapidat-o, însuşirea şi folosirea ei fiind doar o prezumţie

a organului de urmărire penală şi a instanţei. A solicitat achitarea sa.

Prin decizia penală nr.320/2008, Tribunalul Galaţi, ca instanţă de apel, a

constatat că în mod judicios prima instanţă a apreciat ca fiind lipsită de relevanţă

justificarea oferită de inculpat pentru nepredarea la timp la casieria societăţii a

sumelor încasate de la abonaţi şi anume aceea că ar fi încercat să determine

astfel conducerea societăţii să îi achite salariul restant; inculpatul avea la

îndemână alte mijloace juridice pentru a-şi realiza dreptul de creanţă. În

consecinţă, apelul a fost respins.

Inculpatul a formulat recurs, criticând cele două hotărâri pentru

nelegalitate în sensul aprecierii greşite a probelor.

Curtea de Apel Galaţi, prin decizia penală nr.629R/2008 a constatat că

apărarea inculpatului în sensul că nu a folosit sumele de bani în interes personal

şi nici nu şi le-a însuşit, ci doar le-a ţinut la domiciliul său este neconcludentă,

deoarece în cursul urmăririi penale a declarat că a folosit suma pentru nevoi

personale. De altfel, chiar dacă nu ar fi folosit efectiv banii, nepredând sumele

către societate a dovedit intenţia de însuşire şi de folosire în interes personal a

lor, ceea ce reprezintă infracţiunea de delapidare. În consecinţă, recursul a fost

respins.

Etichete: