Top

Delapidare, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată

Inculpatul M. M., în calitate de administrator la SC V SA, şi-a însuşit în interes personal în mod repetat şi în realizarea aceleiaşi rezoluţii, suma de 52.094 lei ron în perioada campaniei de recoltare a strugurilor din anul 2000 şi a indus în eroare reprezentanţii SC D SA cu ocazia derulării contractului în participaţiune. Inculpata B. G. a înscris în fals în repetate rânduri, pe borderoul de achiziţii din anul 2000 fapte neadevărate.

Decizia a rămas definitivă prin decizia penală nr. 511/R/29 sep 2008, după mai multe casări cu trimiterea spre rejudecare pe motiv de nelegalitate.

Etichete:

Delapidare. Acţiunea civilă în procesul penal . Natura pretenţiilor asigurătorului în cadrul infracţiunii de delapidare săvârşită de inspectorul de asigurări.

Domeniu: DELAPIDARE

Tip: sentinta penala

Nr. 1590/6.11.2009

Autor:Judecătoria Focşani

Delapidare. Acţiunea civilă în procesul penal . Natura pretenţiilor

asigurătorului în cadrul infracţiunii de delapidare săvârşită de

inspectorul de asigurări.

Prin sentinţa penală nr. 1590/6.11.2009 inculpatul D.I a fost condamnat pentru

săvârşirea infracţiunii de delapidare , prev. de art.215/1 alin.1 Cod penal, la un an închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

S-a reţinut , în esenţă, că inculpatul, inspector la o societate de asigurări , nu a depus

la caseria unităţii suma de bani încasată de un agent de asigurări din subordine pentru o poliţă de asigurare încheiată cu un asigurat.

Societatea de asigurări s-a constituit parte civilă cu suma rezultată dintr-un dosar de daună deschis pe poliţia de asigurare de mai sus reprezentând contravaloarea reparaţiilor efectuate şi că acestea trebuie suportate de către inculpat, având în vedere că se face vinovat de nedepunerea primei de asigurare în casierie în termenul prevăzut, astfel că la momentul producerii riscului asigurat, poliţa de asigurare nu era valabilă.

Instanţa nu poate reţine aceste susţineri pentru următoarele motive:

Acţiunea civilă alăturată acţiunii penale, are ca obiect tragerea la răspundere civilă a inculpatului pentru pagubele produse prin infracţiune(art.14 C.p.p.).

În speţă, infracţiunea dedusă judecăţii este cea de delapidare, prev. de art. 215/1 al.1 Cod penal, iar paguba cauzată societăţii de asigurare prin această infracţiune, este reprezentată de suma de bani pe care inculpatul o avea în gestiune şi pe care şi-a însuşit-o pe nedrept, respectiv, suma de ………… (poliţa de asigurare) şi nu suma rezultată din dosarul de daună. Între această din urmă sumă………….şi infracţiunea de delapidare nu există legătură de cauzalitate pentru a angaja răspunderea civilă a inculpatului în dosarul penal de faţă.

Poliţa de asigurare a devenit valabilă după trecerea unui interval de 48 ore de la achitarea ei de către asigurat.

Fişa postului pentru inculpat prevede că salariatul este obligat să suporte şi despăgubirea plătită de către societatea de asigurări(în cazul producerii unui risc asigurat) în baza contractului încheiat fără ca primele să fi fost depuse de salariat în termenul prevăzut.

Dar această clauză contractuală priveşte relaţia de prepuşenie dintre salariat (inculpat) şi societatea de asigurări(asigurător) şi nu are legătură de cauzalitate cu infracţiunea de delapidare.

Eventualele pretenţii ale părţii vătămate pot fi valorificate pe calea unei acţiuni civile separate, cu respectarea dispoziţiilor legale privind taxele de timbru şi timbrul judiciar aferente.

Etichete:

Delapidare prin reţinerea şi nepredarea unor sume de bani către societatea al cărei gestionar este inculpatul. Intenţia de a săvârşi fapta

Prin sentinţa penală nr. 72/2008 pronunţată în dosar nr. 6979/233/2006,

Judecătoria Galaţi a condamnat pe inculpatul IIC la o pedeapsă de 3 luni

închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, prevăzută de art. 2151

alin. 1 cod penal, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a şi b cod penal, în referire la art.

76 alin. 1 lit. d cod penal (faptă săvârşită în perioada aprilie – august 2004).

În motivare, instanţa a reţinut că fapta inculpatului IIC, care în perioada

aprilie – august 2004, în calitate de şef reţea CaTv, şi-a însuşit din gestiune o

sumă de bani, cauzând astfel un prejudiciu părţii vătămate S.C. CS, întruneşte

elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare, prevăzută de art. 2151 alin.

1 C.pen. Fapta a fost săvârşită prin reţinerea şi nepredarea la casieria unităţii a

mai multor sume de bani încasate drept contravaloare serviciu de la abonaţii

societăţii.

Împotriva sentinţei a declarat apel inculpatul, motivat de faptul că instanţa

de fond a apreciat eronat probele din dosar ceea ce a dus la greşita sa

condamnare. A arătat că din dovezi reiese doar că el a încasat suma despre

care se consideră că a delapidat-o, însuşirea şi folosirea ei fiind doar o prezumţie

a organului de urmărire penală şi a instanţei. A solicitat achitarea sa.

Prin decizia penală nr.320/2008, Tribunalul Galaţi, ca instanţă de apel, a

constatat că în mod judicios prima instanţă a apreciat ca fiind lipsită de relevanţă

justificarea oferită de inculpat pentru nepredarea la timp la casieria societăţii a

sumelor încasate de la abonaţi şi anume aceea că ar fi încercat să determine

astfel conducerea societăţii să îi achite salariul restant; inculpatul avea la

îndemână alte mijloace juridice pentru a-şi realiza dreptul de creanţă. În

consecinţă, apelul a fost respins.

Inculpatul a formulat recurs, criticând cele două hotărâri pentru

nelegalitate în sensul aprecierii greşite a probelor.

Curtea de Apel Galaţi, prin decizia penală nr.629R/2008 a constatat că

apărarea inculpatului în sensul că nu a folosit sumele de bani în interes personal

şi nici nu şi le-a însuşit, ci doar le-a ţinut la domiciliul său este neconcludentă,

deoarece în cursul urmăririi penale a declarat că a folosit suma pentru nevoi

personale. De altfel, chiar dacă nu ar fi folosit efectiv banii, nepredând sumele

către societate a dovedit intenţia de însuşire şi de folosire în interes personal a

lor, ceea ce reprezintă infracţiunea de delapidare. În consecinţă, recursul a fost

respins.

Etichete:

Delapidare

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

Dosar nr. 2303/270/2010

Înreg. la 31.03.2010

delapidarea

Sentinta penala nr. 381

Sedinta publica din data de 10.06.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – Liliana Badau

Grefier – Florentina Cristian

Ministerul public reprezentat de procuror – Aneta Neagu

Pe rol judecarea actiunii penale pusa în miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatului ……, trimis în judecata pentru savârsirea infractiuni de delapidare (ar. 215 ind. 1 Cod penal alin. 1).

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta ….. în calitate de aparator ales al inculpatului si martorul ……, lipsa fiind inculpatul ……, partea civila …….. si martorul ……….

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, care arata:

– cauza are ca obiect infractiunea de delapidare, prevazuta de dispozitiile art. 215 ind. 1 alin. 1 cod penal,

– cauza se afla la al treilea termen de judecata,

– nu a fost îndeplinit mandatul de aducere pentru martorul ……,

– stadiul procesual fond, dupa care;

Instanta procedeaza la audierea martorului …… sub prestare de juramânt declaratie consemnata si atasata la dosar.

Instanta pune în discutie necesitatea audierii martorului ………, sora inculpatului, având în vedere faptul ca prejudiciul a fost recuperat si a fost ascultat martorul ……

Procurorul arata ca nu solicita audierea martorului lipsa având în vedere faptul ca prejudiciul a fost recuperat si ca a fost audiat celalalt martor din lucrari.

Avocat ….. învedereaza instantei ca renunta în audierea martorului ……..

Instanta ia act de renuntarea partilor la audierea martorului ……… având în vedere faptul ca prejudiciul a fost recuperat si a fost audiat martorul ………

Instanta considera terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fond..

Procurorul arata ca inculpatul a savârsit infractiunea de delapidare în perioada martie – mai 2009 si-a însusit în calitate de agent de asigurari din gestiune suma de 2035 lei. Fapta a fost probata si recunoscuta de inculpat întrunind conditiile prevazute de infractiunea prevazuta de art. 2151 al. 1 cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 cod penal. Pune concluzii de condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii prevazuta de dispozitiile art. 2151 alin 1 cod penal cu aplicarea art 41 alin 2 cod penal, art 74 lit. a,b cod penal, 76 lit. d cod penal urmând ca în baza dispozitiilor art.81 cod penal, instanta sa dispuna suspendarea executarii pedepsei si obligarea inculpatului la cheltuieli judiciare catre stat, cu onorariu din fondurile Ministerului Justitiei.

Avocat …….. arata ca inculpatul se face vinovat de faptele pentru care a fost trimis în judecata, pe care le-a recunoscut. Arata ca în declaratia data de catre inculpat la Politia Onesti aflata la fila 7 dosar nr.2157/P/2009, acesta a aratat motivul pentru care a sustras banii, care este acela „avea nevoie de bani” aratând totodata ca voia sa-i depuna la loc suma de bani sustrasa, cu banii luati din salariu. De asemenea, arata ca fapta nu prezinta pericol social. Solicita obligarea inculpatului la cheltuieli judiciare catre stat si circumstante atenuante în sensul de a se dispune condamnarea acestuia la pedeapsa închisorii sub minimul special prevazut de lege, aplicarea art. 74 lit. a, c si art. 76 cod si suspendarea executarii pedepsei potrivit art.81 cod penal.

Cauza a ramas în pronuntare.

INSTANTA

-deliberând-

Prin rechizitoriul nr. 2157/P/2009 al parchetului de pe langa Judecatoria Onesti a fost trimis in judecata inculpata inculpata ….., fiica lui ….., nascuta la data de ….. in …., cu domiciliul in ……., studii medii, fara antecedente penale, CNP ……, sub aspectul savarsirii infractiunii de « delapidare » in forma continuata, prev. de art 2151 alin 1 cod pen. cu aplic. art 41 alin 2 cod pen.

In actul de sesizare al instantei s-au retinut urmatoarele :

La data de 22.07.2009, ………. a formulat plângere penala împotriva învinuitei Parpa Alina, solicitând cercetarea acesteia pentru infractiunea de delapidare, sesizând ca, în calitate de salariata la aceasta institutie, si-a însusit din gestiune suma de 2035 lei.

În fapt, învinuita a avut calitatea de agent de asigurari la punctul de lucru …….., în baza contractului de mandat încheiat la data de 25.04.2002. În aceasta calitate emitea polite de asigurare, încasând primele de asigurare.

În perioada martie – mai 2009, a eliberat polite de raspundere civila auto, RCA, pentru numitii ….., ………, …., …., ….., ……, ……., …., ….., încasând în total 2035 lei.

Avea obligatia sa depuna zilnic sumele încasate la banca, dar le-a folosit în interes personal. Din decembrie 2008, pâna în mai 2009 a fost desemnata de catre seful de agentie, sef de birou. Colega sa de serviciu – …….., care a înlocuit-o pe acest post, a constatat lipsa în gestiune.

Persoana asigurata ……., posesor al politie Euroins seria RO/16/H16/DV, nr. 0001196495, încheiata la data de 21.03.2009, în valoare de 234 lei, a avut o dauna si a cerut asiguratorului sa fie despagubit. Cu aceasta ocazie s-a constatat ca polita apare în evidente ca neemisa. S-au verificat apoi toate politele aflate în gestiune, constatându-se ca si alte polite, precum cele mentionate mai sus, sunt în aceeasi situatie.

In cauza penala de fata a fost administrat urmatorul material probatoriu: in cursul urmaririi penale : declaratia învinuitei, fl. 7 ; declaratii martori, fl. 14,15 ; declaratie si angajament scrise de învinuita în cadrul anchetei administrative, fl. 17-19 ; xerocopie de pe polita de asigurare încheiata pe numele lui …….., fl. 21 ; contract de mandat, fl. 23 si urmatoarele, in cursul judecatii : declaratie testimoniala, proces verbal din 12.05.2010, chitanta nr. 3 din 12.05.2010.

Inculpata nu a fost prezenta in instanta, fiind plecata in strainatate. A fost reprezentata de aparator ales, av. Lacatusu S.

Inculpata a fost citata atat la ultimul domiciliu cunoscut cat si prin afisare la consilul Local Onesti conform art 177 alin 4 cod proc. pen.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele :

Potrivit contractului de mandat de la fl. 23 dosar parchet, incepand cu data de 26.11.2008 inculpata devine agent de asigurari, incasand primele de asigurare in cadrul societatii parte civila ………

Asa cum rezulta din declaratia inculpatei coroborata cu declaratia martorei …., in perioada martie –mai 2009 ….. a incheiat mai multe polite de asigurare incasand suma de 2035 lei, bani pe care in loc sa-i depuna in contul bancar al societatii de asigurare i-a folosit in interes personal.

In momentul in care numitul …., persoana asigurata a solicitat asiguratorului plata despagubirilor in temeiul politei de asigurare, incheiata in data de 21.03.2009, s-a constatat ca aceasta polita nu apare in evidentele firmei.Au fost verificate si celelalte polite, ocazie cu care s-a constat ca si alte polite sunt in aceasta situatie si lipsea din gestiune suma de 2035 lei.

Inculpata si-a motivat actiunea prin faptul ca ar fi fost bolnava, necesitand o interventie chirurgicala si nu detine banii necesari.

Aceasta a semnat un agajament de plata aratand ca va achita suma insusita din gestiunea societatii. In cursul judecatii a fost depusa dovada achitarii prejudiciului, respectiv proces verbal din 12.05.2010, chitanta nr. 3 din 12.05.2010.

In drept fapta inculpatei de insusire si folosire in interes personal a unor sume de bani pe care le gestiona in calitate de functionar intruneste elementele constitutive ale infractiunii de « delapidare » prev. de art 2151 alin 1 cod pen.

La individualizarea judiciara a pedepsei instanta va avea in vedere criteriile generale prev. de art 72 cod pen. : dispozitiile partii generale ale codului penal, limitele speciale de pedeapsa, gradul de pericol social al faptei savarsite, persoana infractorului, imprejurari care atenueaza raspunderea penala, urmand a aplica pedeapsa inchisorii orientata spre minimul special.

Infractiunea dedusa judecatii a fost savarsita in forma continuata, prin mai multe actiuni la diverse intervale de timp dar in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale. Astfel, instanta urmeaza sa aplice prevederile art 41 alin 2 cod pen. In baza art. 71 Cod pen. va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 litera a teza a II a si litera b Cod penal.

Fata de persoana inculpatei, infractor primar,atit udinea procesuala a acesteia, imprejurarea ca a achitat prejudiciul infractional, instanta apreciaza ca scopul educativ al pedepsei prevazut de art 52 cod pen. poate fi atins si fara executare in regim de detentie, fiind indeplinite conditiile art 81 cod pen.

Astfel, in baza art. 81 cod pen., va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o perioada compusa din pedeapsa ce va fi aplicata prin prezenta plus termenul de incercare de 2 ani stabilit in conditiile art 82 cod pen..

In baza art. 359 Cod proc. pen.va atrage atentia inculpatei asupra dispozitiilor art. 83 cod penal privind revocarea suspendarii in cazul in care va savarsi o noua infractiune in cursul termenului de incercare.

In baza art. 71 al 5 cod pen., pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei, va suspenda si executarea pedepselor accesorii.

In baza art 14,346 alin 1 cod proc. pen. va lua act ca prejudiciul infractional a fost recuperat.

Avand in vedere culpa procesuala a inculpatei , instanta, in baza art 191 alin 1 cod proc. pen. il va obliga pe acesta la plata cheltuielilor judiciare catre stat in suma de 250 lei, din care 100 lei onorariu avocat din oficiu.

Fata de imprejurarea ca aparatorul din oficiu a formulat cerere de studiere a dosarului, a fost prezent la termene de judecata precum si in conformitate cu prevederile art 3 din Protocolul privind stabilirea onorariilor pentru avocati care acorda asistenta juridica in materie penala, instanta va acorda 50 % din onorariul aparatorului din oficiu.

In baza art 189 cod proc. pen. va dispune avansarea onorariului in cuantum de 50 % din onorariul aparatorului din oficiu, av. …… din fondurile MJ catre BA Onesti.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

In baza art 2151 alin 1 cod pen. cu aplic. art 41 alin 2 cod pen., art 74 lit. a,b cod pen., 76 lit. d cod pen. condamna pe inculpata ………., fiica lui ………, nascuta la data de ….. in ….., cu domiciliul in ……….., jud. Bacau, studii medii, fara antecedente penale, CNP 2……la pedeapsa inchisorii de 6 luni, sub aspectul savarsirii infractiunii de « delapidare ».

In baza art. 71 Cod pen. aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 litera a teza a II a si litera b Cod penal.

In baza art. 81 cod pen., dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o perioada de 2 ani si 6 luni termen de incercare stabilit in conditiile art 82 cod pen..

In baza art. 359 Cod proc. pen. atrage atentia inculpatei asupra dispozitiilor art. 83 cod penal privind revocarea suspendarii in cazul in care va savarsi o noua infractiune in cursul termenului de incercare.

In baza art. 71 al 5 cod pen., pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei, suspenda si executarea pedepselor accesorii.

In baza art 14, 346 alin 1 cod proc. pen. ia act ca prejudiciul infractional a fost recuperat.

In baza art 191 alin 1 cod proc. pen. obliga inculpata la plata sumei de 250 lei cheltuieli judiciare catre stat.

In baza art 189 cod proc. pen. dispuna avansarea onorariului aparator din oficiu, in cuantum de 100 lei, av. ….. din fondurile MJ catre BA Onesti.

Cu apel in 10 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi 10.06.2010.

Etichete:

Delapidare

Sentinţa penală nr, … din …Januarie 2009

Constată că prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria …. înregistrat sub nr…./.. ./2008 din … .2008, a fost trimisă în judecată inculpata R.D., fostă P., fiica lui … şi … , născută la … , în oraş …, judeţul …, cu acelaşi domiciliu, … judeţul …, CNP 2…, cetăţean român, studii superioare, căsătorită, fără copii, fără ocupaţie, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare, fals intelectual şi uz de fals, toate în formă continuată, prevăzute de ari 215/1 al.2 Cod penal cu aplicarea art.41 al,2 Cod penal» art.289 Cod penal cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal şi respectiv de art.291 Cod penal cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal şi toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal, constând în aceea că în perioada februarie 2003-februarie 2006, lucrând ca ofiţer ghişeu (teller). ia Agenţia … a …. în mai multe rânduri, dar în baza unei rezoluţii infracţionale unice, fără împuternicire, şi-a însuşit sume din conturile clienţilor, pe care îi semna în fals şi efectua transferuri neautorizate între conturi, întocmind în fals mai multe documente bancare interne, prejudiciul în valoare de … lei nefiind recuperat.

în cauză s-au depus acte, materialul de urmărire penală şi au fost audiaţi 23 martori, probatorii din analiza cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

în perioada februarie 2003-februarie 2006, inculpata a lucrat ca ofiţer ghişeu (teller) ia Agenţia … a …

în această calitate, a efectuat activităţi cu caracter penal, astfel: -a lichidat integral sau parţial, mai multe depozite şi şi-a însuşit sumele din acestea, prin semnarea în fals a titularilor ordinelor de plată, iar pentru diferenţele rămase, în cazul lichidărilor parţiale, constituia un nou depozit, pe care, însă, ÎI lichida ulterior şi îşi însuşea şi sumele din acesta; – a semnat în fals pe titulari sau nu întocmea cererile de constituire depozit, cererile de lichidare şi ordinele de plată, după care ridica sumele din conturile de acumulare sau din conturile clienţilor băncii; – a lichidat depozite în valută, a vândut sumele respective pe piaţa interbancară şi şi-a însuşit sumele în lei astfel convertite, prin semnarea în fals a ordinelor de vânzare valută şi a documentelor de plată; – pe cererile clienţilor de lichidare a depozitului, inculpata a completat, în fals, pe lângă contul solicitat şi numărul altui cont al aceluiaşi client, pe care apoi îl lichida abuziv; – a ridicat în numerar, sume oe bar-; ~ <- . jnturile de pensii, în baza unor ordine de plată semnale h fr« ~ ¦ a constituit depozite pentru aceste sume, conform înţelegerii l j -^.r___, însuşindu-şi banii; – a constituit depozite din

sumele provenite din pensie, dar le-a lichidat în moa abuziv ulterior, fără a avea împuternicire în acest sens; – a oprit unul din cele trei exemplare ale contractului de depozit pentru a avea specimenul de semnătură al clientului respectiv, în vederea lichidării ulterioare a depozitului şi a sustras sume de bani din alte conturi pentru f -:;- *’-:titui imediat depozitul clientului care se interesa de situaţia ‘ ,¦ .: ~. -»ncîarâ,desfiinţâncl depozitele altor clienţi ai băncii.

Clienţii ale căror conturi au fost lichidtV f: <-. ¦ «ci un mandat de către inculpată, erau fie prieteni sau memb’: c-i K , n ei, fie persoane în vârstă, care aveau constituite, de regulă, dapozuc oe valori mai mari.

Comiterea faptelor a fost descoperită la începutul bp< -iui 2006, prin depistarea unor transferuri în şi din conturile unor persoa.-.-j: juridice, fără documentele legale,

S-a dispus efectuarea unui audit intern, în urma căruia s-a constatat producerea prejudiciului de … Iei.

S-a constatat cu această ocazie că toate operaţiunile ilegale s-au efectuat în timpul în care inculpata era de servic >, r3 ofiţer ghişeu.

Martorii audiaţi în cauză sub prestare de jirâ”-.*nt, confirmă că semnăturile de pe actele bancare nu Ie aparţin şi precizează că nu se constituie părţi civile deoarece nu au prejudiciu, acesta fiind acoperit integral de către bancă.

Inculpata legal citată nu s-a prezentat în instanţă şi s-a sustras şi urmăririi penale, dar a recunoscut săvârşirea faptelor în nota explicativă dată în faţa organelor de audit intern.

Expertiza contabilă efectuată în timpul urmăririi penale a stabilit prejudiciul produs.

Obiecţiunile formulate de partea civilă …. au fost respinse, expertul menţinându-şi punctul de vedere iniţial.

La ultimul termen de judecată partea civilă şi-a completat pretenţiile civile cu suma de … reprezentând prejudiciu descoperit ulterior trimiterii inculpatei în judecată şi pentru dovedirea căruia nu s-au administrat nici un fel de probatorii.

Starea de fapt fiind dovedită, în drept faptele săvârşite de inculpată întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de: delapidare, forma agravantă, prevăzută de art.215/1 al.1 şi 2 Cod penal, fals intelectual prevăzută de art,289 Cod penal şi de uz de fals prevăzută de art.291 Cod penal, toate în formă continuată prevăzută de ari.41 al.2 Cod penal, în baza cărora va aplica inculpatei câte o pedeapsă cu închisoarea pentru fiecare infracţiune.

Având în vedere că pentru infracţiunea de delapidare,inculpata a fost trimisă în judecată numai în baza ari ‘1 ? i al,2 Cod penal, instanţa urmează ca ,în baza art.334 Cod procec-«râ renaiă să procedeze la schimbarea încadrării juridice, reţinând temeiul de drept corect.

La individualizarea fiecărei pedepse aplicate inculpatei, conform art.72 Cod penal, instanţa va avea în vedere gradul de pericol social mare al infracţiunilor, valoarea mare a prejudiciului produs, împrejurările concrete în care au fost săvârşite faptele,atitudinea inculpatei,care s-a sustras cercetării, dar şi faptul că aceasta nu este cunoscută cu antecedente penale.

Toate cele trei infracţiuni fiind săvârşite în concurs real,instanţa urmează ca în baza art,33 lît.a Cod penal cu aplicarea art.34 lit.b Cod penal să dispună coi+ODirea acestora şi să aplice inculpatei pedeapsa cea mai grea pe car-* c –a executa.

Va interzice in>juL,-;tului exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 ai.Uita teza II, lit.b Cod penal în condiţiile şi pe durata prevăzută de art.71ai.2 Cod penal.

în baza art.215/1 al.2 Cod penal, va aplica inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a desfăşura activitate de funcţionar bancar, prevăzută de art.64 al.l lit.c Cod penal, pe o perioadă rezonabilă.

în baza art.348 şi 445 Cod procedură penală va declara ca fiind false în totalitate, înscrisurile ordine de plată şi ordine de lichidare, emise de către inculpată în fals, pentru cei 44 deponenţi-clienţi ai băncii, în conturile cărora aceasta a operat fără drept în scopul sustragerii sumelor de bani.

Sub aspectul răspunderii civile,instanţa constată că prin probele administrate prejudiciu! a fost dovedit în totalitate pentru suma iniţială de …lei.

Referitor Ia suma de … Iei , cu care partea civilă şi-a suplimentat pretenţiile la ultimul termen, după administrarea probatoriului pentru dovedirea prejudiciului, instanţa reţine că aceste pretenţii nu au fost dovedite prin probele deja administrate şi pentru dovedirea lor ar trebui administrate noi probatorii ceea ce ar contraveni normelor de procedură civilă care guvernează soluţionarea acţiunii civile în dosarul, penal, potrivit cărora propuneri ‘-*. probatorii se formulează la prima zi de înfăţişare, ca»- *n • – „t ‘¦ st Ia termenul din ….

Urmează :e • • ,=-««’ 1.14 şi 346 Cod procedură penală şi ari998 Cod civil să oblige inculpata Ia despăgubiri civile către partea civilă .,., în cuantumul dovedit.

Va respinge diferenţa de pretenţii civile formulate de aceeaşi parte civilă la ultimul termen de judecată, pentru considerentele reţinute.

Partea civilă are posibilitatea legală ca printr-o acţiune în pretenţii, ce derivă din penal, să solicite obligarea inculpatei şi Ia alte pretenţii, descoperite ulterior, pentru dovedirea cărora să propună administrarea de probe, în termen legai.

Va obliga inculpata şi Ia plata către aceeaşi parte civilă a dobânzii legale Ia debitul produs.începând cu data creării acestuia şi până la achitarea integrală.

în vederea reparării prejudiciului produs, instanţa, în baza art.163 şi 353 Cod procedură penală va dispune instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asigurător asupra bunurilor inculpatei

Va dispune plata onorariului apărător din oficiu, av….. – 200 lei din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul ,,.,

în baza art.191 al.1 Cod procedură penală va oW::p inculpata la cheltuieli judiciare către stat, în care va fi inclus şi onorariu’ apărător din oficiu,

în baza ari 193 al.l şi 2 Cod procedură penală va obliga inculpata către partea civilă ia cheltuieli judiciare, reprezentând onorariu apărător ales.

Etichete:

Delapidare

Obiect: infracţiune de delapidare -prevăzută de art.2151 alin. 1 Cod Penal

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lîngă Judecătoria Bacău nr .3577/P/ 2009 înregistrat pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr 12852/180/2010 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatei EB pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare prevăzută de art.2151 alin. 1 Cod Penal

În fapt , prin actul de sesizare s-a reţinut că în calitate de agent de asigurări al SC …. în lunile februarie şi martie 2009 a încheiat 2 poliţe de asigurare auto pentru autoturismele părţilor vătămate IM şi MO de la care a încasat sumele de 2451,57 lei şi 2404,75 lei fără a depune banii în casieria societăţii şi fără a înregistra poliţele acestora astfel că nu au devenit valabile .

Analizînd întregul material probator administrat în cursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :

Inculpata a fost angajată de SC ….printr-un contract de mandat din data de 24.06.2008 până în 17.03.2009 când s-a reziliat contractul şi a desfăşurat în acest timp activitatea de agent autorizat de asigurări .

Potrivit acestei activităţi EB a primit documente cu regim special (poliţa de asigurare şi chitanţe ) de la SC”” gata ştampilate şi valabile după completarea şi semnarea lor de către părţi, respectiv de către inculpată (din partea E. ) şi de către beneficiarul poliţei .

Potrivit atribuţiilor de serviciu EB avea obligaţia să predea poliţele de asigurare într-un interval de 72 ore de la încheierea/anularea lor împreună cu sumele aferente .

În această calitate, în data de 12.02.2009 inculpata a încheiat o poliţă de asigurare Casco cu partea vătămată MO pentru autoturismul acesteia înmânându-i acesteia poliţa Casco şi chitanţa prin care a primit suma de 2404,75 lei . Apoi, în data de 02.03.2009 inculpata a încheiat o poliţă asemănătoare cu partea vătămată IM, pentru autoturismul acestuia – – dându-i poliţa nr.0040129 şi chitanţa prin care primise suma de 2451,57 lei .EB nici nu a înregistrat poliţele de asigurare în evidenţa SC”E” şi nici nu a predat banii încasaţi acestei societăţi, astfel încât în momentul în care IM a suferit o avarie la maşină în data de 08.03.2009 şi s-a prezentat la SC”E” pentru întocmirea dosarului de daună a aflat că poliţa sa nu era înregistrată şi deci nu era valabilă .

Aflând cele întâmplate cu IM care îi era amic, MO s-a deplasat la sediul SC”E” constatând că nici poliţa sa nu figura în baza de date a societăţii nefiind valabilă , iar banii nu erau predaţi de inculpată .

Ambele părţi vătămate s-au constituit părţi civile cu sumele plătite – respectiv cu 2451,57 lei (I.M) şi cu 2404,75 lei (MO).

Audiată , EB a recunoscut fapta susţinând că ea a completat poliţele de asigurare şi chitanţele de încasare a banilor de la cele 2 părţi vătămate – pe care nu i-a predat societăţii ci i-a însuşit din cauza unor probleme personale .

Situaţia de fapt expusă se probează cu : plângerile şi declaraţiile celor 2 părţi vătămate , poliţele de asigurare şi chitanţele încheiate pentru cele 2 părţi vătămate , adresa SC”E” , contractul inculpatei cu SC”E.” , dovada de ridicare a formularelor cu regim special de la inculpată , declaraţii inculpată .

Partea vătămată IM se constituie parte civilă cu suma de 2451,57 lei , iar MO cu suma de 2404,75 lei .

Fapta inculpatei EB care în calitate de agent asigurări la SC”E”SA –în lunile februarie şi martie 2009 a încheiat 2 poliţe de asigurare auto pentru autoturismele părţilor vătămate IM şi MO de la care a încasat sumele de 2451,57 lei şi 2404,75 lei fără a depune banii în casieria societăţii şi fără a înregistra poliţele acestora, astfel că nu au devenit valabile – întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzută de art.2151 alin.1 Cod penal .

La individualizarea pedepsei instanţa va avea în vedere criteriile de individualizare prevăzute de art. 72 Cod Penal şi anume : gradul de pericol social al faptei , împrejurările concrete în care a fost comisă , urmările produse , prejudiciul nerecuperat considerabil cauzat celor două părţi vătămate , atitudinea inculpatei după săvârşirea faptei urmând să aplice inculpatei o pedeapsă privativă de libertate orientată peste minimul special prevăzut de lege .

Instanţa având în vedere că inculpata s-a sustras cercetării judecătoreşti nu are suficiente indicii cu privire la faptul că scopul pedepsei poate fi atins şi fără privare de libertate , astfel că nu se poate aprecia cu privire la îndreptarea comportamentului inculpatei .

Având în vedere că prejudiciul cauzat părţilor vătămate nu a fost recuperat şi există indicii asupra întinderii acestuia potrivit declaraţiilor martorilor şi a documentelor de la dosar , instanţa va obliga inculpată în solidar cu partea responsabilă civilmente la plata despăgubirilor civile ce nu au fost recuperate .

Văzând şi dispoziţiile art. 189 Cod Procedură Penală şi art. 191 alin. 1 şi 3 Cod Procedură Penală ;

Etichete:

Delapidare

Sub nr X/189/2010 din 29.07.2010 a fost inregiS la inSta dosarul nr. X/P/2008 al Parchetului de pe langa Judecatoria B, impreuna cu Rechizitoriul din 09 iulie 2010 , prin care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatelor:

– B A – fiica lui X, cetatean roman, studii 12 clase, fara ocupatie, vaduva, fara antecedente penale – pentru savarsirea infractiunilor prev. de art. 290 al.1 Cod penal; art. 2151 Cod penal si art. 26 rap.la art. 2151 Cod penal (fiecare cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal) toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal;

– D C X, studii superioare, casatorita, fara antecedente penale – pentru savarsirea infractiunilor prev. de art. 290 al.1 Cod penal, art. 26 rap.la art. 2151 Cod penal si 2151 Cod penal (fiecare cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal) toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal.

– N Y – X, cetatean roman, studii 12 clase, functionar economic, casatorita, fara antecedente penale – pentru savarsirea infractiunii prav. de art. 249 al.1 Cod penal cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal.

– R M X, studii 12 clase, functionar economic, casatorita, fara antecedente penale – pentru savarsirea infractiunii prav. de art. 249 al.1 Cod penal cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal impotriva partii vatamate C.A.R.Pensionari – B.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului inSta retine urmatoarele :

In perioada 2005-2006, inculpatele B A si D C au fost angajate in cadrul CAR Pensionari B, pe functiile de contabil si respectiv casier, timp in care inculpatele N Y si R M au ocupat posturile de functionar economic, locuri de munca pe care acestea din urma le detin si in prezent.

Profitand de faptul ca N Y si R M erau angajate ale unitatii susmentionate si aveau o relatie de incredere cu colegele lor , in perioada sus amintita, inculpatele B A si D C au luat hotararea de a obtine diverse credite pe numele unor persoane decedate, inexistente sau cu date de identificare ori de domiciliu nereale.

Astfel, in perioada august 2005 – iunie 2006 , inculpatele D C si B A si in perioada 01 iunie – 14 decembrie 2006, inculpata B A indeplinind succesiv functia de casier la Casa nr.3 a unitatii de credit, au obtinut un nr. de 24 si respectiv 26 de credite pe baza unor cereri de imprumut, pe care le-au si semnat in fals, la care au anexat cupoane sau copii dupa cupoanele de pensii ale persoanelor care semnau in calitate de giranti formularele de pe verso cererilor de imprumut, intitulate angajament de plata, atestand ca aceste persoane aveau cunostinta de imprumuturile solicitate de titularii cererilor de imprumut, cu distinctiile pe perioade si inculpate, dupa cum vor fi detaliate mai jos.

Dupa completarea lor, inculpatele se deplasau cu cererile de imprumut la functionarele economice R M si N Y, care avizandu-le de conformitate, fara a mai verifica realitatea datelor consemnate si fara a mai solicita prezenta girantilor si titularilor de credit, la depunere si inregistrare si le inaintau conducerii unitatii, pentru aprobare, desi potrivit fisei postului aveau obligatiile de verificare si certificare in sensul celor mai sus aratate.

Ulterior, inculpatele D C si B A indeplinind in perioadele respective functia de casier, semnau in calitatea pe care o aveau la rubrica „Achitat”, ridicau sumele de bani acordate cu titlu de imprumut pe care le foloseau in interes personal.

La data de 17.01.2007, Comisia de Cenzori formata din numitii S G – presedinte si O L si R D – cenzori, impreuna cu comisia de verificare formata din E M – presedinte, B i X– membri, stabilita de Consiliul Director l CARP B efectuand un control in 2007 la Casa nr.3, vizand perioada august 2005-decembrie 2006 si constatand la confruntarea cererilor de imprumut cu fisele de evidenta, ca adresele titularilor nu corespund, a dispus efectuarea unor verificari pe teren.

Intrucat verificarea acestor aspecte, a condus la concluzia certa ca unii dintre titularii cererilor de imprumut nu erau cunoscuti la adresele mentionate, altii erau decedati de cativa ani, fondul cotizant consemnat pe cereri nu corespundea cu suma reala inregistrata in calculatoare, la data de 30.03.2007 au fost sesizate organele de politie.

In consecinta, la data de 07.05.2007, organele de politie procedand la verificarea datelor de identificare ale persoanelor inscrise pe cererile de imprumut la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei, au constatat urmatoarele : -X– Serviciul Criminalistic.

Din raportul de expertiza grafoscopica nr. 31779 din 15.01.2010 intocmit de Serviciul Criminalistic din cadrul I.P.J V, intocmit si atasat la dosarul cauzei rezulta urmatoarele:

-Scrisul de mana de pe cererile de imprumut puse la dispozitie a fost executat de numitele B A si D C , dupa cum este mentionat in tabelul din cuprinsul raportului;

– Semnaturile literare de la rubricile semnatura si semnatura de primire de pe cererile de imprumut si chitantele de pe numele P D si G E au fost probabil executate de catre numita B A;

– Semnaturile literare de rubricile semnatura si semnatura de primire de pe cererea de imprumut si chitanta pe numele S M au fost probabil executate de numita D C;

– Pentru celelalte semnaturi de la rubricile semnatura si semnatura de primire de pe cererile de imprumut si chitantele puse la dispozitie, precum si cele de pe angajamentele de plata de pe reversul cererilor nu se poate stabili daca au fost executate de numitele B A sau D C, datorita executarii arbitrare (la intamplare) a acestora, precum si lipsei probelor de semnaturi a titularilor sau unei mentiuni exprese cu numele fictive.

In mod concret, inculpata D C a completat si semnat in fals cererile de imprumut catre titularii acestora, dupa cum urmeaza, cu mentiunea ca unele dintre aceste rubrici sunt semnate de catre inculpata B A: – X

In cazul inculpatei B A, s-a constatat ca aceasta a completat si semnat in fals cererile, angajamentul de plata sau chitantele de achitare a imprumuturilor catre titularii acestora, in cazul urmatoarelor contracte: – Nr. 2230/22.12.2005 – pe numele X

Mentionam ca, pentru trei dintre cereri, si anume cele cu nr. 1319/16.08.2005 pe numele I si 2184/15.12.2005 pe numele C M, respectiv nr. 8065/31.07.2006 pe numele X, nu s-a putut stabili daca scrisul apartine inculpatelor D C si B A, dar tinand cont faptul ca in cazul primelor doua, casier in perioada respectiva era D C, iar in cazul celei de-a treia, casier dupa plecarea acesteia, postul a fost preluat de B A, este evident ca tot acestea au ridicat imprumuturile si de pe aceste contracte.

Din acest punct de vedere, raportul de expertiza intocmit in cauza, concluzioneaza ca pentru rubricile care nu sunt completate in tabelul intocmit nu se poate stabili daca scrisul executat apartine inculpatelor, dar aceasta datorita variabilitatii sau deghizarii scrisului in litigiu.

In modalitatea prezentata, inculpatele D C si B A au produs un prejudiciu in dauna CAR Pensionari B de 158.841,50 lei din care suma de 139.144 lei este prejudiciul efectiv, iar diferenta o reprezinta penalitatile de intarziere (dobanzi penalizatoare).

In opinia expertului , se sustine ipoteza ca , admitand ca sumele ridicate cu titlu de imprumut in baza cererilor de imprumut intocmite in perioada august 2005 – 01.06.2006 au fost insusite tot de catre inculpata B A cu exceptia imprumuturilor luate pe numele S E, D, L M, G A si P care au fost insusite de inculpata D C, Comisia de Cenzori a C.A.R. Pensionari B a calculat un prejudiciu in total de 139.144 lei din care pana in luna decembrie 2006, inculpata B A a achitat 68.014 lei, ramanand un rest de recuperat imputabil ambelor inculpate in opinia expertului, in suma de 74.030,90 lei, delimitat astfel:

– suma de 12.140 lei de catre inculpata M C – reprezentand imprumuturi intocmite in fals si platite de ea in luna decembrie 2005 pe numele S E,, D, L M, G A si P N ;

– suma de 61.890,90 lei de catre inculpata B A – reprezentand imprumuturi intocmite in fals si platite de ea, incepand cu luna iunie 2006, dupa plecarea inculpatei M C de pe postul de casier .

In cursul cercetarilor, in baza expertizei contabile efectuate in cauza, s-a stabilit ca inculpata B A a incasat sume de bani cu titlul de imprumut pe baza unor cereri de imprumut intocmite in fals si pe numele : A I – in suma de 1.565,6 lei si S D – in suma de 1.340,3 lei si care nu au fost rambursate, precum si un imprumut in suma de 6.319 lei – pe numele sau.

Din raportul de expertiza contabila judiciara intocmit in cauza si atasat la dosarul cauzei, rezulta ca prejudiciul total creat prin faptele celor 4 salariate este de 158.841,5 lei – retinandu-se ca suma din care 12.140 lei fost insusita inculpata D C ca efect al savarsirii infractiunii de delapidare – 5 contracte asa cum au fost mentionate mai sus ( perioada august 2005 – 01 iunie 2006 imprumuturilor luate pe numele S E, DM, L M, G A si Ni care au fost insusite de inculpata D C) si suma de 146.701,50 lei insusita de inculpata B A ca efect al savarsirii infractiunii de delapidare, pentru celelalte contracte ( in perioada august 2005- 14 decembrie 2006) .

Analizand actele dosarului, expertizele efectuate in cauza, inSta constata urmatoarea situatie cu privire la prejudiciile produse partii vatamate prin faptele inculpatelor:

– din prejudiciul total susmentionat, precizam ca in cursul cercetarilor a fost recuperat prejudiciul produs de catre inculpata D C, prin fapta de delapidare in forma continuata prev. de art. 215 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, cu complicitatea inculpatei B A, in perioada august 2005- 01 iunie 2006, dar si cu contributia infractionala a inculpatelor N Y si R M, cu un prejudiciul in suma de 12.140 lei, recuperat integral , achitat doar de inculpata D C .

– prejudiciul produs de inculpata B A pentru fapta de delapidare in forma continuata prev. de art. 215 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, in perioada august 2005- 01 iunie 2006, cu complicitatea inculpatei D C , dar si cu contributia infractionala a inculpatelor N Y si R M, este de total 49.960 lei, si a fost achitat integral, si prin efortul subStial al inculpatei B A.

– ulterior, pentru prejudiciul creat dupa 01 iunie 2006, inculpata B A a mai achitat , prin efortul propriu, o parte din prejudiciu creat prin fapta sa de delapidare in forma continuata prev. de art. 215 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, infractiune savarsita si prin contributia infractionala a inculpatelor N Y si R M , in prezent , din intreg prejudiciul fiind recuperata suma de 89.372,8 lei, ramanand un rest de recuperat de 69.468,70 lei, imputabil celor 3 inculpate care au activat ulterior datei de 01 iunie 2006, respectiv , inculpatelor B A, N Y si R M, pentru motivele ce urmeaza a fi mai jos.

Concluziile expertului vor fi avute in vedere de inSta, doar cu privire la datele tehnice care rezulta din actele contabile si nu cu privire la incadrarea juridica, raspunderea penala si legatura de cauzalitate dintre fapta, autor si prejudiciu, aceste atribute revenind exclusiv inStei si nu expertului.

Astfel, inSta apreciaza ca autorii prejudiciului sunt toti faptuitorii care prin activitatea lor infractionala, in perioadele mai sus mentionate, in care au avuta calitatea de angajati ai partii vatamate, au facut posibila producerea unui asemenea prejudiciu, respectiv obtinerea imprumuturilor si insusirea acestora de catre o parte dintre inculpate, in mod nelegal, fiind nerelevant aspectul ca doar o parte dintre inculpate au profitat de pe urma rezultatului infractiunii.

In consecinta, si inculpatele R M si N Y, au ajutat la crearea prejudiciului, prin infractiunea de rezultat savarsite de acestea, neglijenta in serviciu in forma continuata prev. de art. 249 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, fara semnaturile acestor angajate pe contractele de imprumut in baza functiei detinute , avizarea de conformitate, fara a mai verifica realitatea datelor consemnate si fara a mai solicita prezenta girantilor si titularilor de credit, la inregistrare si inaintare conducerii unitatii pentru aprobare, nu ar fi fost posibila, obtinerea sumelor de imprumut din fondul CAR., ulterior insusite de inculpatele B A si D C.

Prin acelasi rechizitoriu, procurorul a dispus: scoaterea de sub urmarire penala fata de inculpatele B A si D C, pentru savarsirea infractiunilor de fals intelectual si uz de fals – prev. de art. 289 si art. 291 Cod penal, motivat de faptul ca inscrisurile intitulate „Cereri de imprumut” completate si semnate in fals de inculpate in calitate de angajate la C.A.R. Pensionari B, nu au caracter oficial, deoarece nu provin de la o unitate de interes public, din cele prevazute de art. 145 Cod penal.

Deoarece in cursul cercetarilor, din probatoriul adminiS in cauza a rezultat ca sumele de bani ridicate in mod fraudulos de catre inculpatele B A si D C, s-a realizat si cu concursul numitei B Andreea, procurorul a disjuns cauza cu privire la aceasta, in vederea efectuarii de cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la delapidare – prev. de art. 26 rap.la art. 2151 cod penal.

De asemenea, procurorul a dispus disjungerea cauzei privind si pe numitii Ll, G si E M in vederea continuarii cercetarilor pentru savarsirea infractiunilor prev. de art. 190 Cod penal si art. 246 Cod penal ( sesizarile din oficiu a organelor de politie din data de 10.09.2007 , 28.09. 2007 si 10.10. 2007 si sesizarea C.A.R. Pensionari – Comisia de Cenzori si a dispus continuarea cercetarilor fata de numitii B Andreea, Luca Toricel, G M si E M sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la delapidare, fals sub semnatura privata si abuz in serviciu contra intereselor persoanelor – prev. de art. 26 rap.la art. 2151 Cod penal, art. 290 si art. 246 Cod penal.

Cele retinute mai sus rezulta din : declaratiile inculpatelor , declaratiile martorilor O L –S G –R D –V C-M ,S V ,– B ,C E –C R – B, F F – B, S M – B, E G-T –D Ma – B, proces-verbal de aplicarea a sechestrului asigurator pe locuinta si terenul aferent apartinand inculpatei B A si incheierea nr. 5172/87/04.06.2007 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara V ,fisa postului inculpatelor ,proces-verbal de verificare a persoanelor inscrise pe cererile de imprumut intocmite in fals la Biroul de Evidenta Informatizata a Persoanei din cadrul Serviciului Public Comunitar B,probe de scris ridicate de la C R, D C,raport de expertiza grafoscopica nr. 31.779 din 15.01.2010 intocmit de Serviciul Criminalistic al I.P.J. V, raport de expertiza contabila judiciara nr. 830 din 25.07.2007 intocmit de Biroul Local de Expertize din cadrul Tribunalului V si supliment la raportul de expertiza, cererile de imprumut (ordin de plata, chitante si angajamente de plata) intocmite si semnate in fals de inculpatee,procese-verbale de confruntare intre inculpate ,dosarul privind procesul-verbal de verificare a gestiunii la casa nr. 3 intocmit de catre Comisia de Cenzori din cadrul C.A.R .Pensionari B.

Inculpata B A este in varsta de 55 ani, are studii 12 clase, fara ocupatie, vaduva, fara antecedente penale, a avut o pozitie nesincera in cursul cercetarilor, nerecunoscand faptele comise. In faza de cercetare judecatoreasca a solicitat judecata in baza procedurii de drept comun, manifestand o atitudine de tergiversare a solutionarii cauzei, prin cereri repetate si nejustificate de amanare a cauzei.

Inculpata D C este in varsta de 31 ani, are studii superioare, consilier credite bancare la B.R.D. B, casatorita, fara antecedente penale, a avut o pozitie sincera in cursul cercetarilor, recunoscand si regretand faptele comise.

Inculpata N Y este in varsta de 51 ani, are studii 12 clase, functionar economic la C.A.R. Pensionari B, casatorita, fara antecedente penale, a avut o pozitie sincera in cursul cercetarilor, recunoscut si regretand fapta comisa.

Prin ordonanta procurorului din 04.06.2010, in dosarul nr. 2261/P/2009, s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala fata de inculpata N Y, pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 249 Cod penal cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal, si aplicarea unei sanctiuni cu caracter adminiSiv – amenda in cuantum de 200 lei.

Inculpata R M este in varsta de 42 ani, are studii 12 clase, functionar economic la C.A.R. Pensionari, casatorita are 2 copii minori, fara antecedente penale, a avut o pozitie sincera in cursul cercetarilor, recunoscand si regretand fapta comisa.

La judecarea cauzei in prima inSta, la primul termen de judecata , pana la inceperea cercetarii judecatoresti, inculpatele: D C N Y si R M au declarat personal ca recunosc savarsirea faptelor retinute in actul de sesizare a inStei si solicita ca judecata sa se faca in baza probelor adminiSe in faza de urmarire penala, in aplicarea dispozitiilor art. 3201 Cod procedura penala privind judecata in cazul recunoasterii vinovatiei.

Inculpatele au declarat ca recunosc in totalitate faptele retinute in actul de sesizare a inStei si nu solicita administrarea de probe, cu exceptia inscrisurilor in circumStiere pe care le pot administra la acest termen de judecata si au solicitat ca judecata sa aiba loc in baza probelor adminiSe in faza de urmarire penala, pe care le cunosc si le insusesc.

Fata de probatoriul adminiS in cauza , inSta apreciaza ca in modalitatea descrisa mai sus:

– Faptele inculpatei D C de a completa si semna in fals, in calitate de casier la C.A.R. Pensionari B cereri de imprumut, angajamente de plata si chitante, in numele unor persoane fie decedate, cu date de identitate nereale sau care nu au solicitat imprumuturi in perioada august 2005 – 01.06.2006, in vederea obtinerii de imprumuturi, atat pentru inculpata B A, cat si in numele sau – intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata si complicitate la delapidare, precum si delapidare, fiecare in forma continuata – prev. de art. 290 al.1 Cod penal, art. 26 rap.la art. 2151 Cod penal si 2151 Cod penal (fiecare cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal) toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal.

– Faptele inculpatei N Y de a aviza pentru conformitate, in calitatea lor de functionare economice la CAR Pensionari, cererile imprumut si angajamente de plata, intocmite de catre inculpatele B A si D C, privind veridicitatea datelor consemnate pe aceste inscrisuri, si fara a solicita prezenta girantilor si titularilor de credit, contrar sarcinilor de serviciu inscrise in fisa postului – intrunesc elementele constitutive ale infractiunii de neglijenta in serviciu in forma continuata– prav. de art. 249 al.1 Cod penal cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal.

– Faptele inculpatei R M de a aviza pentru conformitate, in calitatea lor de functionare economice la CAR Pensionari, cererile imprumut si angajamente de plata, intocmite de catre inculpatele B A si D C, privind veridicitatea datelor consemnate pe aceste inscrisuri, si fara a solicita prezenta girantilor si titularilor de credit, contrar sarcinilor de serviciu inscrise in fisa postului – intrunesc elementele constitutive ale infractiunii de neglijenta in serviciu in forma continuata– prav. de art. 249 al.1 Cod penal cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal.

Procurorul a apreciat prin actul de sesizare al inStei, ca faptele inculpatei B A de a-si insusi diverse sume de bani cu titlu de imprumuturi, in calitate de contabil si casier la C.A.R. Pensionari B, atat prin completarea si semnarea in fals de cereri de imprumut, angajamente de plata si chitante intocmite in numele unor persoane decedate, inexistente sau care nu au solicitat imprumuturi, cat si prin intermediul inculpatei D C, care la randul sau a ridicat sume de bani cu titlu de imprumut – in mod fraudulos – in cazul a cinci persoane – intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, delapidare si complicitate la delapidare, fiecare in forma continuata – prev. de art. 290 al.1 Cod penal; art. 2151 Cod penal si art. 26 rap.la art. 2151 Cod penal (fiecare cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal) toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal.

Audiate fiind in cererile privind aplicarea procedurii speciale prev. de art. 3201 Cod procedura penala , inculpatele D C , N Y si R M au recunoscut in totalitate faptele cu privire la savarsirea carora a fost trimis in judecata, in modalitatea retinuta in rechizitor , motivandu-si gestul prin faptul ca aceasta era practica pe care au gasit-o la CAR Pensionari si au avut incredere in baza raporturilor de serviciu, in inculpata B A in exercitarea atributiilor acesteia.

In consecinta, inSta, a dat eficienta cererilor celor trei inculpate , D C , N Y si R M, apreciind ca indeplinesc conditiile prevazute de art. 3201 aliniat 1-6 Cod procedura penala , a admis cererea si a trecut la judecarea cauzei numai in baza probelor adminiSe in faza de urmarire penala, trecand la solutionarea laturii penale motivat de faptul ca, din probele adminiSe, rezulta ca faptele celor trei inculpate sunt stabilite si sunt suficiente date cu privire la persoana acestora pentru a permite stabilirea unor pedepse, faptele pentru care sunt trimise in judecata inculpatele avand un regim sanctionator care exclude pedeapsa detentiunii pe viata.

InSta a apreciat ca pentru solutionarea actiunii civile privind pe inculpata D C, nu se impune administrarea de noi probe in fata inStei, expertizele efectuate in cauza., in timpul urmaririi penale, raspunzand complet la toate obiectivele, iar prejudiciul a fost achitat integral, pentru perioada in care s-a desfasurat activitatea sa infractionala, asa cum s-a aratat mai sus, atat prin contributia sa exclusiva pentru fapta sa de delapidare, cat si prin contributia coinculpatei B A, pentru infractiunea de complicitate la delapidare retinuta in sarcina inculpatei D C, perioada analizata fiind august 2005- 01 iunie 2006.

InSta a apreciat ca pentru solutionarea actiunii civile privind pe inculpatele N Y si R M, in legatura de indivizibilitate cu actiunea civila privind pe inculpata B A, se impune analizarea acesteia in fata inStei, care va continua judecarea cauzei privind pe inculpata B A, atat in latura penala, cat si in latura civila, aceasta inculpata intelegand sa opteze pentru judecata sa in baza procedurii de drept comun, iar prejudiciul nu a fost achitat integral, motiv pentru care urmeaza ca sa fie disjunsa cauza cu privire la aceste aspecte.

Fata de cele expuse, rezulta ca faptele penale mai sus descrise, exista, au fost savarsite de catre inculpate , iar urmarirea penala este completa, existand probele necesare si legal adminiSe.

Conform art. 38 Cod penal , in cazul de indivizibilitate prevazut in art. 33 lit. a), precum si in toate cazurile de conexitate, inSta poate dispune, in interesul unei bune judecati, disjungerea cauzei, astfel ca judecarea unora dintre infractori sau dintre infractiuni sa se faca separat.

Conform art. 3201 Cod procedura penala, judecata in cazul recunoasterii vinovatiei: InSta de judecata solutioneaza latura penala atunci cand, din probele adminiSe, rezulta ca faptele inculpatului sunt stabilite si sunt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse.

Daca pentru solutionarea actiunii civile se impune administrarea de probe in fata inStei, se va dispune disjungerea acesteia.

Conform art. 347 Cod procedura penala, care reglementeaza rezolvarea separata a actiunii civile, inSta poate dispune disjungerea actiunii civile si amanarea judecarii acesteia intr-o alta sedinta, in cazul cand rezolvarea pretentiilor civile ar provoca intarzierea solutionarii actiunii penale.

Fata de cererile inculpatelor D C , N Y si R M, de a fi judecate in baza procedurii speciale de judecata in cazul recunoasterii vinovatiei, raportat la atitudine inculpatei D C de a achita integral prejudiciul produs prin fapta sa de delapidare, fiind de asemenea recuperat integral si prejudiciul produs prin fapta acesteia de complicitate la delapidare, inSta apreciaza ca este necesar, oportun pentru buna judecare a cauzei, disjungerea actiunii penale privind pe inculpata B A si disjungerea actiunii civile privind pe inculpatele B A, N Y si R M, pentru atingerea scopului noii institutii reglementate prin art. 320 1 Cod procedura penala, respectiv operativitate in economia actului de administrare a justitiei, dand eficienta unui drept instituit in favoarea inculpatelor prin noua reglementare de la art. 320 1 Cod procedura penala, instituit prin Legea 202/2010, inSta apreciind ca rezolvarea laturii penale privind pe inculpata B Anisora si a pretentiilor civile privind pe inculpatele B A, N Y si R M, ar provoca intarzierea solutionarii actiunii penale privind pe inculpatele D C , N Y si R M, beneficiare ale dispozitiilor art. 320 1 Cod procedura penala.

Cele trei inculpate care au recunoscut in totalitate faptele, nu trebuie sa fie expuse consecintelor unui proces indelungat, solicitat a se judeca pe calea dreptului comun, doar de una dintre inculpate, respectiv de B A.

Trebuie avuta in vedere finalitatea procesului penal declansat, in care tragerea la raspundere penala si se poate realiza intr-un timp rezonabil si optim pentru inculpatele care au recunoscut, care au dreptul sa uzeze de aceasta procedura speciala, in conditiile recuperarii prejudiciului, cu efect asupra momentului in care devine definitiva hotararea si respectiv, pe cale de consecinta a timpului scurs pana la reabilitarea acestora. Avantajele acestei proceduri, sunt un drept, de care cele trei inculpate s-au prevalat, prezenta cauza fiind in etapa in care poate opera disjungerea raportat la trasaturile concrete ale spetei, neregasindu-se in cauza, in opinia inStei, circumSte reale care prin rasfrangerea asupra inculpatelor sa impuna in mod imperios un caracter indivizibil in solutionarea cauzei , faptele fiind separate, iar intinderea prejudiciului nu conditioneaza incadrarea juridica data faptelor .

Desi activitatea inculpatelor este in aparenta globala, faptele au fost savarsite distinct, de fiecare inculpata, in functia si atributiile distincte de serviciu, conform fisei postului, fiecare fapta fiind distincta de activitatea infractionala a celorlalte inculpate.

In baza textelor de lege enuntat mai sus si a dispozitiilor art. 345 Cod Procedura Penala , inSta urmeaza sa aplice fiecarei inculpate – D C , N Y si R M- , cate o pedeapsa pentru fiecare fapta, (excluzand fapta care intruneste elementele constitutive ale infractiunii de delapidare in forma continuata prev. de art. 215 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, retinuta in sarcina inculpatei M ( fosta D) C pentru motivele mai jos explicate) , la individualizarea carora se vor avea in vedere disp. art. 52 si 72 Cod Penal.

Conform acestor texte de lege, la stabilirea si aplicarea pedepselor se va tine seama si de limitele de pedeapsa fixate de lege, de gradul de pericol social al faptei savarsite, de persoana infractorului si de imprejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.

La individualizarea judiciara a pedepsei vor fi avute in vedere criteriile generale prev. de art. 72 Cod penal si anume dispozitiile partii generale, gradul de pericol concret al faptei, imprejurarile concrete in care aceasta a fost comisa.

InSta va pronunta condamnarea inculpatelor, care beneficiaza cu privire la pedeapsa ce va fi aplicata de inSta, de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsa prevazute de lege, in cazul pedepsei inchisorii, si de reducerea cu o patrime a limitelor de pedeapsa prevazute de lege, in cazul pedepsei amenzii ca efect al aplicarii art. 3201 alin. 7 Cod procedura penala avand in vedere ca sunt aplicabile dispozitiile judecatii in cazul recunoasterii vinovatiei.

Modul de comportare in societate, caracterizat prin disciplina in munca si o viata conforma cu regulile de convietuire sociala, poate determina concluzia ca inculpatele nu au comis infractiunea datorita inclinatiei acestora pentru comiterea unor fapte antisociale, ci ca urmare a unui complex de imprejurari care au contribuit ca inculpatele sa se abata de la conduita acestora obisnuita.

Avand in vedere persoana si conduita inculpatelor D C , N Y si R M , anterior savarsirii faptei prin inexistenta antecedentelor penale, fiind cunoscute ca persoane linistite, preocuparea acestora de realiza venituri din munca, cat si atitudinea acestora dupa comiterea faptelor, sincera, contextul relational creat de raporturile de serviciu, bazate pe incredere, cutuma vicioasa in baza careia functiona CAR pensionari B si care se transmitea noilor angajati ca avand aparenta unei reguli legale, inSta apreciaza ca aceste aspecte pot fi retinute la individualizarea pedepsei si ca aceste imprejurari constituie circumSte atenuante in favoarea fiecarei inculpate , in temeiul art. 74 alin. 1 lit. a si 74 alin. 2 Cod Penal , urmand ca inSta, in temeiul art. 76 Cod Penal, sa coboare fiecare pedeapsa sub limita speciala prevazuta de lege pentru fiecare infractiunea mai sus retinuta in sarcina inculpatelor, urmand sa aplice o pedeapsa orientata sub limita minima prevazuta de lege va efect al aplicarii dispozitiilor art. 3201 alin. 7 Cod procedura penala, apreciind ca este suficienta pentru reeducarea inculpatelor si atingerea scopului preventiv al pedepsei, aplicarea pedepsei amenzii penale.

InSta apreciaza ca aceasta sanctiune penala este eficienta, proportionala cu gravitatea faptei si conduita inculpatelor, avand in acelasi timp si un caracter disuasiv, pastrandu-si ratiunea pentru care a fost instituita si legiferata.

Cu privire la inculpata D C , inSta va constata ca faptele sunt savarsite in concurs real in temeiul art. 33 lit. a Cod penal si in consecinta, in temeiul art. 34 lit. b Cod penal va contopi toate pedepsele in pedeapsa cea mai grea

Avand in vedere ca inculpatele nu au antecedente penale , inSta apreciaza ca scopul pedepsei poate fi atins si fara executarea acesteia.

Astfel , in temeiul art. 81 Penal, inSta va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate fiecarei inculpate.

In temeiul art. 82 Cod Penal, se va fixa termen de incercare, incepand cu data ramanerii definitive a hotararii si in temeiul art. 71 alin.5 Cod Penal, se va suspenda executarea pedepselor accesorii privind interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza a II a , b si c Cod Penal pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei princiPe a inchisorii.

Se va atrage atentia fiecarei inculpate asupra disp. art. 83 Cod Penal privind revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei.

Cu privire la infractiunea de delapidare in forma continuata prev. de art. 215 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, retinuta in sarcina inculpatei M ( fosta D) C inSta apreciaza ca a intervenit o cauza de nepedepsire prevazuta de lege in aplicarea dispozitiilor art. 10 lit. alin. 1 litera i 1 Cod procedura penala cu referire la art. 74 1 aliniat 2 teza II-a Cod penal.

„ In cazul savarsirii infractiunilor de gestiune frauduloasa, inselaciune, delapidare, abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, abuz in serviciu contra intereselor publice, abuz in serviciu in forma calificata si neglijenta in serviciu, prevazute in prezentul cod, ori a unor infractiuni economice prevazute in legi speciale, prin care s-a pricinuit o paguba, daca in cursul urmaririi penale sau al judecatii, pana la solutionarea cauzei in prima inSta, invinuitul sau inculpatul acopera integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevazute de lege pentru fapta savarsita se reduc la jumatate.

Daca prejudiciul cauzat si recuperat in aceleasi conditii este de pana la 50.000 euro, in echivalentul monedei nationale, se aplica o sanctiune adminiSiva, care se inregistreaza in cazierul judiciar.

Dispozitiile prevazute la alin. 1 si 2 nu se aplica daca faptuitorul a mai savarsit o infractiune de acelasi gen, prevazuta de prezentul cod, intr-un interval de 5 ani de la comiterea faptei, pentru care a beneficiat de prevederile alin. 1 si 2.”

Inculpata nu are antecedente penale, a savarsit infractiunea de delapidare in forma continuata prev. de art. 215 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, iar prejudiciul produs este de pana la 50.000 euro, in echivalentul monedei nationale, si in cursul urmaririi penale pana la solutionarea cauzei in prima inSta, invinuita in acea faza procesuala, in prezent inculpata, a acoperit integral prejudiciul cauzat, devenind imperative aplicarea dispozitiilor mai sus mentionate. Astfel, suma din care 12.140 lei , care fost insusita inculpata D C ca efect al savarsirii infractiunii de delapidare – 5 cereri – contracte asa cum au fost mentionate mai sus ( perioada august 2005 – 01 iunie 2006 imprumuturilor luate pe numele S E, D Ni care au fost insusite de inculpata D C) , a fost achitata integral de inculpata D C , prin efortul sau propriu, si in consecinta, inculpata va beneficia de circumSta prev. de art. 74 1 Cod penal, care este o circumSta personala , textul referindu-se expres la comportamentul procesual al inculpatului, si personal , de achita fapta si nu la recuperarea in sine a prejudiciului.

Actiunea penala nu poate fi pusa in miscare, iar cand a fost pusa in miscare nu mai poate fi exercitata daca, in baza art. alin. 1 litera i 1 Cod procedura penala, exista o cauza de nepedepsire prevazuta de lege.

In consecinta, in temeiul art. 11 pct. 2 lit. b raportat la art. 10 lit. alin. 1 litera i 1 Cod procedura penala cu referire la art. 74 1 aliniat 2 teza II-a Cod penal, va inceta procesul penal, pornit impotriva inculpatei M ( fosta D) C , fata de care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria B din 09 iulie 2010, in dosar nr. 4097/P/2008, pentru savarsirea infractiunii de delapidare in forma continuata prev. de art. 215 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, cu un prejudiciul in suma de 12.140 lei, recuperat integral.

Va aplica inculpatei M ( fosta D) C sanctiunea cu caracter adminiSiv – amenda adminiSiva de 1000 (una mie ) lei , in limitele prev. de art. 91 Cod penal.

Cu privire la cealalta fapta, complicitate la delapidare in forma continuata prev. de art. 26 raportat la art. 215 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, desi art. 74 1 Cod penal se aplica si cu privire la aceasta fapta, iar prejudiciul total pentru contractele incheiate pana la plecarea sa din calitatea de angajat al CAR Pensionari B – 01.06.2006, a fost achitat integral – recuperat, este irelevanta circumSta recuperarii integrale a prejudiciului pentru perioada mai sus mentionata, deoarece, din actele dosarului, rezulta ca acest prejudiciu a fost achitat prin efortul subStial al inculpatei B A, care , de altfel si l-a insusit, circumSta personala operand eventual in favoarea acestei inculpate, si in consecinta, de aceasta circumSta personala, apartinand altei inculpate, nu poate beneficia inculpata D C. Pe cale de in consecinta, se va aplica o pedeapsa, cu privire la aceasta fapta, asa cum s-a dispus mai sus.

In temeiul art. 14 si 346 Cod procedura penala raportat la art. 998 Cod civil inSta va constata recuperat integral prejudiciul in suma de 12.140 lei produs partii vatamate C.A.R. Pensionari – B de catre inculpata M ( fosta D) C prin savarsirea infractiunii de delapidare in forma continuata prev. de art. 215 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, prin cele 5 contracte – cerere de imprumut nr. 2174 din 13.12.2006 – titular Pintilie Ni- 2500 lei, cerere de imprumut nr. 2983 din 29.11.2005- titular L M- 2500 lei; cerere de imprumut nr. 2216 din 20.12.2005 – titular S E- 2500 lei; – cerere de imprumut nr. 2245 din 20.11.2005. titular Ghenghea A- 2500 lei; – cerere de imprumut nr. 2108 din 30.11.2005 – titular D M – 2500 lei.

Pentru actele intocmite impreuna cu inculpata B A in calitate de autor al faptei de delapidare, cu complicitatea inculpatei D C, dar cu prejudiciul achitat de inculpata B A, inSta va constata recuperat prejudiciul in suma de 49.960 lei produs partii vatamate C.A.R. Pensionari – B de catre inculpata M ( fosta D) C impreuna cu inculpata B A , prin savarsirea de catre inculpata D C a infractiunii de complicitate la delapidare in forma continuata prev. de art. 26 raportat la art. 215 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal , prejudiciu produs in perioada in care inculpata D C a fost angajata la CAR Pensionari B, deci pentru contractele incheiate pana la data de 01.06.2006, respectiv un numar de 25 de contracte.

Prejudiciu total de 158.841,5 lei, a fost recuperat partial in suma de 89.372,8 lei , prin contributia inculpatelor D C si B A, persoane care au si profitat de bani, insusind imprumuturile , in modalitatile , cuantumurile si din contractele mai sus aratate.

Cu privire la inscrisurile falsificate integral sau partial de inculpata Damina C, inSta apreciaza ca sunt aplicabile dispozitiile art. 14 Cod procedura penala, cu referire la art. 346 si 348 Cod procedura penala, conform carora , repararea pagubei se face potrivit dispozitiilor legii civile:

a) in natura, prin restituirea lucrului, prin restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii, prin desfiintarea totala ori partiala a unui inscris si prin orice alt mijloc de reparare;

In caz de condamnare, achitare sau incetare a procesului penal, inSta se pronunta prin aceeasi sentinta si asupra actiunii civile. InSta, chiar daca nu exista constituire de parte civila, se pronunta asupra repararii pagubei materiale si a daunelor morale in cazurile prevazute in art. 17, iar in celelalte cazuri numai cu privire la restituirea lucrului, desfiintarea totala sau partiala a unui inscris si restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii.

In consecinta va declara false si va dispune anularea in intregime a inscrisurilor urmatoare:

1 .- cerere de imprumut nr. 2174 din 13.12.2006 – titular P N- 2500 lei;

2. – cerere de imprumut nr. 2230 din 25.11.2003 – titular P T-2500 lei;

3- cerere de imprumut nr. 2956 din 25.11.2005 – titular P M -C- 2500 lei;

4- cerere de imprumut nr. 1867 din 14.11.2005 – titular P C-2500 lei;

5- cerere de imprumut nr. 2198 din 19.12.2005- titular C M- 2500 lei;

6- cerere de imprumut nr. 1694 din 17.10.2005- titular P V – 2500 lei;

7- cerere de imprumut nr. 2093 din 30.11.2005- titular V B-2500 lei;

8- cerere de imprumut nr. 2058 din 25.11.2005 – titular C R- 2500 lei ;

9- cerere de imprumut nr. 2068 din 28.11.2005 – titular B C– 2500 lei;

10 – cerere de imprumut nr. 2220 din 21.12.2005 – titular C F- 2500 lei;

11 – cerere de imprumut nr. 1989 din 17.11.2005 – titular P I – 2500 lei;

12 – cerere de imprumut nr. 2983 din 29.11.2005- titular L M- 2500 lei;

13 – cerere de imprumut nr. 2216 din 20.12.2005 – titular S E- 2500 lei;

14 – cerere de imprumut nr. 2005 din 18.11.2005 – titular M E – 2500 lei;

15 – cerere de imprumut nr. 2576 din 14.12.2005 – titular M V- 2500 lei;

16 – cerere de imprumut nr. 2245 din 20.11.2005. titular G A- 2500 lei;

17 – cerere de imprumut nr. 1758 din 26.10.2005 – titular S M- 2500 lei;

18 – cerere de imprumut nr. 2136 din 06.12.2005- titular L O – 2000 lei;

19 – cerere de imprumut nr. 2170 din 13.12.2005 – titular CE- 2500 lei;

20 – cerere de imprumut nr. 2207 din 19.12.2005 – titular G V – 2500 lei;

21 – cerere de imprumut nr. 2108 din 30.11.2005 – titular D M – 2500 lei;

22 – cerere de imprumut nr. 2577 din 14.12.2005 – titular C R – 2500 lei;

23 – cerere de imprumut nr. 2077 din 29.11.2005 – titular A Aa- 2500 lei;

24 – cerere de imprumut nr. 1755 din 26.10.2005 – titular F F – 2500 lei;

25 – cerere de imprumut nr. 627 din 30.01.2006 – titular D I – 2500 lei.

Ca o consecinta a condamnarii, in temeiul art. 191 alin. 1 Cod procedura penal va obliga pe inculpatele M ( fosta D) C, N Y, R M sa plateasca, fiecare , statului cheltuieli judiciare , din care onorariu partial avocat din oficiu pentru fiecare inculpata in faza de judecata, va fi platita Baroului V din fondurile Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti. , motivat de faptul ca pe parcursul judecatii fiecare inculpata a beneficiat de serviciile unui avocat ales.

Va disjunge cauza privind pe inculpata B A , in latura penala si civila si cu privire la inculpatele N Y si R M , in latura civila, cu precizarea ca este aceeasi latura civila cu privire la toate trei inculpatele, pentru argumentele mai sus aratate, latura civila disjunsa privind acelasi prejudiciu, creat in mod solidar de cele trei inculpate, si pe cale de consecinta, obligarea inculpatelor la plata acestui prejudiciu,urmand a fi facuta tot in solidar.

In consecinta, va disjunge cauza privind pe inculpata B A fata de care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata prin Rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria B din data de 09 iulie 2010 , in dosar nr. 4097/P/2008, pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, delapidare in forma continuata prev. de art. 215 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal si complicitate la delapidare in forma continuata prev. de art. 26 raportat la art. 215 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, in concurs real cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, in dauna partii vatamate C.A.R. Pensionari – B, si dispune continuarea judecarii cauzei fata de aceasta inculpata, in latura penala si in latura civila, cu precizarea ca in latura civila, va disjunge aceeasi actiune civila , atat cu privire la inculpata B A, cat si cu privire la inculpatele N Y si R M , in latura civila , cu privire la diferenta de prejudiciu ramas nerecuperat.

Infractiunea de neglijenta in serviciu este incalcarea din culpa, de catre un functionar public, a unei indatoriri de serviciu, prin neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei defectuoasa, daca s-a cauzat o tulburare insemnata bunului mers al unui organ sau al unei institutii de stat ori al unei alte unitati din cele la care se refera art. 145 sau o paguba patrimoniului acesteia ori o vatamare importanta intereselor legale ale unei persoane, partea vatamata C.A.R. Pensionari B fiind o persoana juridica de drept privat financiara nebancara.

InSta apreciaza ca exista legatura de indivizibilitate cu privire la acest aspect al solutionarii laturii civile privind diferenta de prejudiciu privind pe toate cele trei inculpate, deoarece s-a produs prin activitatea infractionala a fiecareia dintre acestea, un unic prejudiciu, desi a fost insusit doar de inculpata B A.

Desi de acest prejudiciu nu a beneficiat nici una din celelalte doua inculpate, pentru activitatea efectuata , atat inainte, cat si dupa plecarea inculpatei D C – devenita dupa divort prin revenire la numele anterior – M, deci pentru actele incheiate ulterior datei de 01 iunie 2006, cu privire la care a ramas o parte din prejudiciu nerecuperat, cu toate acestea, pentru o completa, legala si echitabila solutionare a cauzei cu privire la latura civila, in aplicarea si interpretarea dispozitiilor art. 249 Cod penal, rezultand din economia textului ca neglijenta in serviciu este o infractiune de rezultat, de prejudiciu, este necesara disjungerea cauzei pentru solutionarea completa a laturii civile.

Va fixa termen pentru continuarea judecarii cauzei disjunse la data de 05 aprilie 2011, cand vor fi citate partile.

Etichete:

Delapidare

INSTANTA

Sub nr. x din 15.12.2008 a fost inregistrat la instanta dosarul nr. 2007 al Parchetului de pe langa judecatoria B, impreuna cu rechizitoriul din 18 noiembrie 2008 prin care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatilor:

CN– pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala – prev. de art. 9 lit.c din Legea 241/2005, cu ref. la art. 13 Cod penal, abuz in serviciu contra intereselor publice – prev. de art. 248 Cod penal, instigare la delapidare – prev. de art. 25 Cod penal, rap.la art. 2151 Cod penal, instigare la infractiunea de fals intelectual – prev. de art. 25 Cod penal, rap.la art. 289 Cod penal, cu ref. la art. 43 din Legea 81/1992 repub., cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal, instigare la infractiunea la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice – prev. de art. 25 Cod penal, rap.la art. 248 Cod penal, instigare la infractiunea de fals intelectual – prev. de art. 25 Cod penal, rap. la art. 289 Cod penal, cu ref. la art. 43 din Legea 82/1991 rep., cu aplic. art. 41 al.2 si art. 33 lit.a Cod penal.

MG– pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala – prev. de art. 9 lit.c din Legea 241/2005, cu ref. la art. 13 Cod penal si art. 43 din Legea 82/1991 rep., si art. 289 Cod penal, cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal si art. 33 lit.a Cod penal.

GN–pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu contra intereselor publice si instigare la delapidare – prev. de art. 248 Cod penal, si art. 25 Cod penal, rap.la art. 2151 Cod penal, cu aplic. art. 41 al.2 si art. 33 lit.a Cod penal.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului instanta retine urmatoarele:

Inculpatul CN este angajat al Regionalei Cai Ferate Iasi indeplinind functia de inginer sef Sectie Linii 2 B si asociat unic al S.C. XXC 2000 S.R.L. cu sediul in B, avand in cadrul obiectului societatii si activitati anexe transportului terestru (reparatii terase, linii de transport feroviar). Societatea a fost infiintata in anul 1997 desfasurand activitati pana in cursul anului 2006, cand prin cererea de inscriere mentiuni depusa la Registrul Comertului B, s-a dispus intreruperea activitatii pe perioada 01.03.2005 – 31.12.2006. Aceasta modificare nu a fost inregistrata la organul fiscal.

Societatea XXC 2000 S.R.L. B a fost inregistrata ca platitoare de TVA fiind reprezentata de inculpatul MG, desemnat prin actul constitutiv al societatii ca administrator cu puteri depline, sediul acesteia fiind la domiciliul sau din B.

In perioada 2000 – 2003 inclusiv, inculpatul CNavand putere de decizie in functia pe care o indeplinea a dispus de personalul angajat aflat in subordine, sa lucreze in timpul programului de lucru, in interesul sau propriu in speta, realizarea obiectului de activitate al S.C. XXC 2000 S.R.L. , cu referire expresa la activitatile de reperatii terase si linii de transport feroviar.

Totodata, in aceeasi calitate a determinat angajati ai Sectiei L.2 : invinuitii SM, VT, CC, PG, fie personal fie prin dispozitiile date inginerilor aflati in subordine (GN, MV si PM) sa foloseasca utilajele subunitatii, aflate in gestiunea primilor si a materialelor de cale (tronsoane cale ferata – traverse lemn, beton armat – material marunt de cale) in acelasi scop, deja mentionat.

Materialele de cale ferata rezultate in urma dezafectarii liniilor cai ferate , administrate de Sectia L.2 CAI FERATER. B au fost introduse de invinuitii CNsi MG, pe baza unor acte false (facturi, chitante) in evidenta contabila a societatii, materiale folosite efectiv la derularea unor contracte incheiate in favoarea S.C. XXC 2000 S.R.L. In aceste conditii, societatea a beneficiat in mod fraudulos de deduceri TVA, respectiv deduceri impozit pe profit.

Aceste acte au fost consemnate pentru acoperire in actele contabile ale S.C. XXC 2000 S.R.L. societatea beneficiind in mod fraudulos de deduceri de TVA.

In perioada sus amintita, la instigarea inculpatului CN, inculpatul MG(care se afla la B) consemna in mod nereal in registrul de casa al societatii, ca primul imprumuta societatea cu diferite sume de bani care ulterior erau returnate din creditul societatii afectand in acest mod bilantul contabil al societatii.

In activitatea infractionala desfasurata, inculpatul CNa fost ajutat de ceilalti invinuiti, cea mai mare parte a acestora fiind angajati ai Sectiei L.2 CAI FERATE B.

In perioada anilor 2000-2003 S.C. XXC 2000 S.R.L. prin reprezentantii sai CNsi MGau incheiat contracte prestari servicii cu S.C. R S.A. , S.C. E S.A. P-Sucursala V, S.C.E S.A. B (Statia CAI FERATE V) si S.C. C S.A. V, avand ca obiect efectuarea de catre S.C. XX C 2000 S.R.L. a unor lucrari de reparatii la liniile industriale de cale ferata administrate de acestea.

Pentru respectarea obligatiilor contractuale, in mod repetat in perioada 2000-2003, la instigarea inculpatului CN, inculpatul MGa procurat facturi si chitante in alb care erau completate cu aprovizionari fictive de materiale de cale, introduse la lucrarile de reparatii efectuate de S.C. XXC 2000 S.R.L., la liniile industriale de cale ferata, apartinand societatilor sus mentionate.

Conform propriei declaratii, aceste facturi si chitante in alb erau cumparate de inculpatul MGde la persoane necunoscute din zona Pietii CRINGASI B. Cea mai mare parte a acestor facturi si chitante au fost completate de inculpatul MGiar o alta parte de inculpata D M – fiica acestuia, care avea calitatea de contabila in cadrul unei societati din B.

Facturile si chitantele se completau in mod fictiv cu materialele mentionate in situatiile de lucrari (intocmite de inculpatul CN) privind reparatiile ce se efectuau la liniile industriale de cale ferata de catre S.C. XXC 2000 S.R.L.

Inculpatul MGfacea aceste completari pe baza datelor transmise de inculpatul CNprivind materialele de cale introduse deja in lucrarile de reparatii, in facturi inserandu-se ca acestea au fost achizitionate de la diferiti furnizori. Materialele consemnate fictiv ca fiind procurate de la diferiti furnizori proveneau in cea mai mare parte, de la tronsoanele de cale ferata dezafectate si aflate in administrarea Sectiei L.2 CF B.

La data mentionata ca fiind efectuata operatiunea de achizitionare a materialelor, o parte din societatile furnizoare, consemnate in facturi, respectiv chitante, nu erau inregistrate la Registrul Comertului sau erau dizolvate si radiate. Acest aspect rezulta din procesul-verbal de verificare incrucisata nr. 65813 incheiat la data de 04.05.2006, de catre Directia generala a Finantelor Publice Municipiul B, respectiv Directia Control Fiscal – Serviciul Control Fiscal 6 (f. 37 , vol II), adresa generala a Garzii Financiare din care rezulta ca o alta parte din furnizorii consemnati in facturi nu au avut relatii comerciale cu societatea patronata de inculpatul CN. In fapt, aceste facturi nu apar in evidenta contabila a firmelor consemnate ca furnizoare de materiale. Din procesul-verbal de verificare incrucisata rezulta ca S.C.- XXC 2000 S.R.L. nu a achizitionat materiale de la urmatorii furnizori:

– S.C. V S.R.L. (factura fiscala nr. 2275389/24.08.2000);

– S.C. V C S.R.L. (factura fiscala nr. 3286838/07.09.2000);

– S.C. D C S.R.L. (factura fiscala nr. 152324/10.04.2001);

– S.C. S.R.L. (factura fiscala nr. 8650354/12.11.2003);

– S.C EXPORT S.R.L. (factura fiscala nr. 977952/15.12.2000);

– S.C. D C S.R.L. (factura fiscala nr. 152324/10.04.2000);

– S.C. A C S.R.L. (factura fiscala nr. 5542386/15.05.2002);

– S.C. GS.R.L. (factura fiscala nr. 7167608/23.10.2001);

– S.C. T S.R.L. (factura fiscala nr. 2316255/25.02.2002);

– S.C. F COIMEXIN (factura fiscala nr. 6653145/07.07.2003);

– S.C. C S.R.L. (factura fiscala nr. 938202/08.07.2003);

– S.C. V S.R.L. (factura fiscala nr. 5920360/02.10.2003);

– S.C. V S.R.L. (factura fiscala nr. 87044349/19.11.2003);

– S.C. GG (f. f. nr. 6653145/07.07.2003);

– S.C. Z (factura fiscala nr. 8779835/17.10.2002);

Facturile mentionate mai sus au ca obiect materiale specifice reparatiile liniilor de cale ferata si industriale.

Conform adresei Oficiului Registrului Comertului inregistrata sub nr. 345/06.01.2006 , S.C. K S.R.L., S.C. H , S.C. H S.R.L. nu figureaza ca fiind inregistrate. De asemenea, conform adresei nr. 8839/23.03.2006 emisa de C S.A. si adresei 8076/21.03.2006 emisa de CN IMPRIMERIA NATIONALA S.A., societatile sus mentionate nu au achizitionat facturile indicate. Fata de aceasta situatie in perioada 2000 – 2003 S.C. XXC S.R.L. nu putea sa beneficieze de drept de deducere TVA.

Din aceleasi adrese mentionate, S.C. X 2000 S.R.L. si S C nu au achizitionat facturile mentionate , de altfel ultima societate nu figureaza ca fiind inregistrata.

Din aceleasi verificari efectuate de catre Serviciul de control fiscal si celelalte institutii mentionate rezulta ca atat firmele inregistrate si radiate sau neinregistrate nu au ridicat formulare cu regim special (a se vedea in acest sens, raportul de expertiza contabila efectuata in cauza – raspuns la obiectul 2.C), iar la firmele inregistrate nu s-au regasit aceste documente in evidenta lor contabila.

Valoarea totala a acestor facturi este de 588.040.183 lei (ROL).

In consecinta, cheltuielile nereale cu materialele achizitionate in baza facturilor false, nu sunt cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal. Cu toate acestea, S.C. XXC 2000 S.R.L. a beneficiat in perioada anilor 2000-2003 inclusiv de deduceri de TVA in valoare de 117.587.116 lei (ROL).

Provenienta materialelor inserate in mod fictiv si care au fost in realitate introduse in lucrarile contractate de S.C. XXC 2000 S.R.L. nu a putut fi justificata de invinuitii CNsi MG. Astfel, in perioada anilor 2000-2003, inculpatul CNa folosit la repararea liniilor de cale industriale, tronsoane de cale ferata dezafectate, traverse lemn, traverse beton armat, material marunt de cale (buloane, dibluri, inele resort, trifoane, eclise, etc.) fara a avea documente de provenienta valabile.

In perioada anilor 2000-2003, inculpatul CNa transportat materialele de cale afectate lucrarilor de reparatii la liniile industriale ale societatilor amintite, folosind muncitori, utilaje si mijloace de transport apartinand Sectiei L.2 CAI FERATE B.

In fapt, detaliind :

A.In cursul anului 2000, in numele S.C. XXC 2000 S.R.L. s-a incheiat contract de reparatii la liniile industriale ale S.N. P S.A. – Filiala V, contract in valoare de 134.990.853 lei, aferent facturii fiscale 4500701/11.09.2000, in valoare de 52.855.430 lei (ROL) si facturii fiscale 4500703/25.09.2000 in valoare de 83.135.153 lei (ROL).

Conform situatiei de plata nr. 14/11.09.2000 s-a inlocuit la linia respectiva materiale in valoare de 83.135.153 lei (ROL).

Inculpatul CNa dispus ca traversele de lemn folosite la reparatia liniei industriale a S.N. P S.A. – Filiala V sa fie transportate de la Sectia L.2 CAI FERATER. B – PAZ in mun. V cu tractorul Sectiei L.2 B aflat in gestiunea inculpatului CC. Valoarea prejudiciului creat este de 1.518.584 lei (ROL) fara TVA conform adresei nr. 2/3/22/2005 a Regionalei CAI FERATER. Iasi si confirmat de raportul de expertiza contabila (raspuns obiectiv 4 c). Inculpatul CNa dispus ca soferul Cojan Aurel (angaja CAI FERATE) sa transporte de 5 ori muncitorii de la S.N. P – Filiala V in comuna Z, cu autoutilitara IS-, ce apartine Sectiei L.2 CAI FERATER. B.

Valoarea prejudiciului creat este de 1.987.649 lei (ROL) fara TVA, conform adresei nr. 2/3/22/2005 a Regionalei CAI FERATE Iasi confirmata de raportul de expertiza contabila (obiectiv 4 c).

In aceeasi perioada a folosit materiale pentru care nu are documente valabile de provenienta ( trifoane -1188 buc., buloane orizontale – 178, inele – 1000 buc) in valoare de 1.487.534 lei (ROL) fara TVA, materiale pe care le-a luat de la Districtul 5 V ( a se vedea declaratiile martorilor C G, F E).

Prejudiciul creat este de 1.487.534 lei conform adresei Regionalei C.F, si confirmata de raportul de expertiza contabila (obiectiv 2 f).

Inculpatul CNa intocmit o lista pe care a inaintat-o inculpatului MG, trecand in mod fictiv pe statul de plata pentru colaboratori pe S M, G T, M C, B C, Petrisor, Ciobotaru Dorel, H V, N G, C I, cu rest de plata) . Cheltuielile nereale privind plata personalului fiind de 23.604 lei (ROL), astfel afectand bilantul contabil al societatii pe 2000 si bugetul de stat. A se vedea in acest sens declaratiile martorilor T M, M M, F E, C A etc.

Toate statele de plata descrise sunt nesemnate la rubrica rest plata de catre muncitorii consemnati ( a se vedea punctul 10 din raportul de expertiza contabila si declaratiile acestora).

In cursul anului 2000, inculpatul CNa negociat contractul 14/2000 cu S.C. A S.A. – Filiala I in valoare de 101.575.571 lei (ROL), conform facturii fiscale 4500702/23.09.2000.

Conform situatiei de plata s-au inlocuit materiale in valoare de 13.706.000 lei (traverse beton armat – 412 buc., discuri – 576 buc.).

Materialele au fost luate fara documente legale din gestiunea lui P E – fost sef District 6 CAI FERATE V ( decedat in timpul cercetarilor la data de 12.07.2007), conform declaratiilor martorilor C G si F E.

Pentru a ascunde adevarata provenienta a materialelor introduse in lucrarile de reparatii ale liniilor industriale S.C. E S.A. – Filiala Iasi si S.N. P S.A. – Filiala V, inculpatul CNl-a determinat pe inculpatul MGsa achizitioneze facturi fiscale in alb, pe care sa le completeze cu achizitii fictive de materiale, care in realitate erau luate din gestiunea Sectiei L.2 CAI FERATE B. Acesta s-a conformat achizitionand de la persoane necunoscute, facturi si chitante false : seria BACA nr. 2275389 si chitanta seria BALI nr. 2525091, ambele date din 24.08.2000; seria BACA nr. 3286838 si chitanta seria BALK nr. 5041588 date din 07.09.2000.

Valoarea acestor facturi reprezinta cheltuieli nereale cu achizitionarea de materiale in suma de 24.838.715 lei (obiectiv 2 c din raportul de expertiza contabila cap III concluzii si pct. 3 si 4 din acelasi raport).

Aceste cheltuieli sunt nedeductibile din punct de vedere fiscal, asa cum rezulta din raportul de expertiza contabila obiectiv 2 c, procesul-verbal de inspectie fiscala.

In registrul de casa al S.C. XXC 2000 S.R.L. B este consemnat ca inculpatul CNa alimentat contul societatii in calitate de creditor unic cu suma de 34.788.496 lei (ROL). Din declaratiile invinuitilor CNsi MGrezulta ca aceste sume sunt fictive, in realitate nefiind alimentat contul societatii XXC 2000 S.R.L.

Inculpatul MGla instigarea inculpatului CNa inregistrat facturile false in valoare de 87.013.825 lei (ROL), imprumuturile fictive cu suma de 83.923.952 lei precum si a cheltuielilor nereale cu personalul ( 23.604.000 lei) in acest mod afectand bilantul contabil al societatii desi veniturile realizate in urma predarii lucrarii de reparatii au fost de 236.566.154 lei.

B. In cursul anului 2001 inculpatul CNa negociat contractul 56/22.10.2001 in numele S.C. XXC 2000 S.R.L. B cu S.C. C S.A. V. In acest sens s-a intocmit memoriu tehnic ( 712/07.09.2001) antemasuratoare si devizul in valoare de 139.520.889 lei. La rubrica administrator, inculpatul CNil pune sa semneze pe C G, tehnician in cadrul Sectiei L.2 CAI FERATER. B

Conform declaratiei inculpatului MG, inculpatul CNdetinea o a doua stampila a S.C. XXC 2000 S.R.L. pe care o folosea la incheierea contractelor si semnarea altor documente.

Pentru aceasta lucrare, inculpatul CNa luat din gestiunea Districtului 4 CFR Z – 2800 dibluri, lemn – 2000 buc., trifoane 135 trifoane.

Prejudiciul creat este de 19.009.588 lei (ROL) fara TVA conform adresei 2/3/221/2005 pct. III l a Regionalei CAI FERATE Iasi si confirmat de raportul de expertiza contabila ( raspuns la obiectivul 2).

Inculpatul CNa dispus ca materialele sa fie transportate cu autoutilitara IS-54-CFR apartinand Sectiei L.2 CFR condusa de Cojan Aurel in timpul programului de lucru. Au fost efectuate trei transporturi de la Sectia L.2 CAI FERATE B – PAZ la linia industriala C din Statia CAI FERATE B, valoarea prejudiciul fiind de 748.555 lei, conform raportului de expertiza contabila si adresei 2/3/185/2005 a Regionalei CAI FERATE I.

Din declaratiile martorilor care au lucrat la linia industriala a S.C. C S.A. V – Sectia CAI FERATE B, S.C. R S.A. a rezultat ca le-a fost achitata doar suma de 1.600.000 lei (ROL)/persoana, diferenta de 42.000.000 lei (ROL) fiind insusita de CN( declaratiile martorilor FTRE, etc.).

La data de 08.02.2001, inculpatul CNin numele XXC a negociat contractul cu S.C. R S.A. in valoare de 85.863.556 lei (ROL). La rubrica administrator a dispus ca tehnicianul C G sa semneze. A dispus sa se foloseasca din gestiunea Sectiei L.2, 800 dibluri la S.C. R S.A. in valoare de 4.708.000 lei (ROL) pentru care nu exista acte de provenienta.

Totodata, a instigat pe inculpatul MGsa consemneze in statele de plata pentru colaboratori ca a achitat fiecarui muncitor suma de 3.700.000 lei (ROL) in realitate achitand cate 2.500.000 lei (ROL). Au fost consemnate in acest mod cheltuieli nereale cu personalul in suma de 19.500.000 lei (ROL), suma de bani pe care a folosit-o in interes personal (declaratiile martorilor H G ZT , etc.).

Totodata a spus inculpatului MGsa consemneze in statul de plata pentru colaboratori pe MV si B D care nu au lucrat la linia industriala a S.C. R S.A.

S-a trecut astfel cheltuieli nereale in suma de 6.809.000 lei care au afectat valoarea impozitului datorat bugetului de stat si bilantul contabil al societatii. Aceste cheltuieli facute au afectat contravaloarea impozitului datorat bugetului de stat fiind cheltuieli deductibile.

Pentru a avea acoperire, in aceeasi modalitate inculpatul CNi-a spus inculpatului MGsa procure documente contabile false privind provenienta materialelor care au fost introduse in lucrarile de reparatii la liniile S.C. C si S.C. R S.A.

In acest mod, inculpatul MGa procurat urmatoarele facturi si chitante fiscale:

– factura fiscala BACA nr. 1152324, chitanta fiscala seria BALN nr. 1404043, ambele datate cu 10.04.2000 in valoare de 5.602.520 lei (ROL) si factura fiscala BALB nr. 7167608 si chitanta BALB nr. 3054304, ambele date la 23.01.2001 in valoare de 31.855.6574 lei (ROL).

Valoarea cheltuielilor nereale si nedeductibile fiscal privind achizitii fictive este de 37.458.094 lei (ROL) – a se vedea declaratia inculpatului MG, raportul de expertiza, procesul-verbal de inspectie fiscala Sectia 6 nr. 65811/04.05.2006.

Totodata in registrul de casa al S.C. XXC 2000 S.R.L. la instigarea lui CNs-a consemnat de MGca primul a alimentat contul societatii cu suma de 109.714.653 lei (ROL) fiindu-i restituita suma de 179.823.936 lei.

Din declaratiile olografe ale celor doi invinuiti rezulta ca suma de 109.714.653 lei (ROL) este consemnata fictiv in realitate neefectuandu-se aceasta alimentare ( expertiza contabila raspuns la obiectivul 6.a, 6.b, 6.c).

Prin operatiunile fictive a fost afectat bilantul contabil al societatii avand in vedere veniturile realizate prin contractele incheiate ( 289.538.579 lei).

In anul 2002 – inculpatul CNa negociat contractul cu S.C. R S.a nr. 19/22.04.2002 in numele societatii sale, contract vizand o valoare de 399.956.720 lei (ROL). In acest sens, inculpatul CNa dat dispozitie inculpatului MV – sef district reparatii periodice din cadrul Sectiei L.2 sa transporte cu utilajul apartinand Sectiei L.2 (VAM) cantitatea de 556 buc. traverse beton armat din Statia CF Rosiesti pe linia industriala a S.C. R S.A.. Acest aspect rezulta din declaratia invinuitilor MV si SM.

Valoarea prejudiciului creat este de 19.711.865 lei (ROL) fara TVA conform devizului nr. 3/201/2005 a Regionalei CF Iasi si raspunsul la obiectiv 4 c din raportul de expertiza contabila.

In acelasi an a incheiat contractul nr. 356/04.11.2002 cu S.C. R S.A., contract in valoare de 25.004.396 lei (ROL).

Inculpatul CNa dispus ca C G – tehnician in cadrul Sectiei L.2 CAI FERATE B ca completeze si sa semneze adresa nr. 483/16.12.2002, situatia de lucrari 483/16.02.2002, devizul 356/04.11.2002 in numele administratorului MG( a se vedea declaratiile martorului C G si MG).

Inculpatul CNii transmite inculpatului MGsa intocmeasca factura fiscala (seria BACI nr. 4500709/21.02.2002) pentru suma de 68.876.290 lei (ROL), factura de livrare materiale catre S.C. R S.A. B.

Pentru materiale folosite la derularea contractului 356/04.11.2002 (material marunt de cale), inculpatul CNnu are documente legale de provenienta solicitand inculpatului MGsa achizitioneze o factura si chitanta corespunzatoare in care sa se consemneze materiale indicate de el.

In acest sens, inculpatul MGcumpara chitanta fiscala seria BALU nr. 0792803 din 17.10.2002 pe care trece valoare de 88.048.874 lei (ca reprezentand cheltuieli cu aprovizionarea de materiale respectiv contravaloarea facturii fiscale 2826762/02.2002 (a se vedea in acest sens procesul-verbal de verificare incrucisata a Serviciului de investigatii fiscale sector 6 B nr. 65811/04.05.2006, raspuns la obiectivul 2 c din raportul de expertiza contabila).

Inculpatul CNa dat dispozitie ca inculpatul PM – sef district 3 din cadrul Sectiei L.2 CAI FERATE sa transporte cu drezina (DC 046) aflata in gestiunea Sectiei L.2 CAI FERATE, cantitatea de 3675 kg sina de cale ferata din Statia CAI FERATE B la linia industriala a S.C. R S.A. creand un prejudiciu Regionalei CAI FERATE Iasi ded 1.027.469 lei (ROL) fara TVA.

Inculpatul CNa dispus ca inculpatul GN– sef adjunct al Sectiei L.2 CAI FERATE sa se deplaseze la S.C. SOFERT S.A. Bacau cu autoturismul VS-20-SLB – proprietatea Sectiei L.2 – aflat in gestiunea inculpatului VT pentru a cumpara materiale pentru XXC 2000 S.R.L.

Prejudiciul cauzat prin folosirea autoturismului este de 1.393.048 lei (ROL) asa cum rezulta din devizul 2/3/198/2005 a Regionalei CAI FERATE si raportul de expertiza contabila, raspuns obiectiv 4 c).

Inculpatul CNi-a transmis inculpatului MGsa intocmeasca trei state de plata pentru colaboratori pentru lunile iunie, iulie, august 2002 in care sa treaca sume mai mari decat cele reale care s-au dat la muncitorii zilieri. Inculpatul CNa achitat doar 2.500.000 lei (ROL) la fiecare muncitor, trecand cheltuieli nereale, in plus in suma de 31.109.868 lei (ROL) sume pe care le-a insusit.

In registrul de casa al S.C. XXC 2000 S.R.L. pe anul 2002 s-a consemnat in mod nereal ca inculpatul CNin calitate de creditor unic a alimentat contul societatii cu suma de 87.913.039 lei (ROL) iar societatea i-a returnat suma de 196.510.237 lei (ROL). Alimentarea contului este fictiva dar retragerea sumei este reala, asa cum rezulta din declaratiile celor doi invinuiti, raportul de expertiza contabila – raspuns la obiectivul 6.c si depozitia martorului C G).

Si de aceasta data inculpatul CNl-a instigat pe inculpatul MGsa procure facturi, chitante false pentru a se consemna aprovizionarea cu materiale introduse la lucrarile de reparatii. In acest sens, inculpatul MGdupa ce a achizitionat aceste documente contabile le-a completat cu materialele folosite pentru care nu exista acoperire legala. Astfel este cazul facturii fiscale seria BACM nr. 1059433, chitanta fiscala seria BALR nr. 0090482 ambele datate cu 02.05.2002 in valoare de 6.391.442 lei (ROL); al facturii fiscale seria BACA nr. 2316255 si chitanta fiscala BALM nr. 9645300 ambele cu data de 25.05.2002 in valoare de 25.911.640 lei (ROL); cazul facturii seria BACM nr. 5542386 si chitanta fiscala seria BALR nr. 1009291 datate 15.05.2002 in valoare de 38.498.990 lei (ROL).

Valoarea totala a cheltuielilor nereale cu achizitii de materiale in anul fiscal 2002 este de 70.802.072 lei (ROL) (cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal) raportul de expertiza 324/31.03.2008, ap.3, pct.3.

In cursul anului 2003 inculpatul CNa incheiat in numele S.C. XXC 2000 S.R.L. contractul nr. 48/16.06.2003 cu S.C. R S.A.

Ca si in cazurile precedente inculpatul s-a folosit de tehnicianul C G din cadrul Sectiei L.2 sa semneze contractul in numele administratorului MGprecum si devizul 295/18.06.2003, oferta 285/23.04.2003 si devizul oferta nr. 285/23.04.2003. Procesul-verbal de receptie nr. 1/28.07.2007 este semnat personal de inculpat in locul inculpatului MG.

Valoarea contractului incheiat este de 380.338.861 lei (ROL) suma achitata prin ordin de plata de S.C. R S.A. conform facturii fiscale seria BACI nr. 4500710/04.08.2003, emisa de S.C. XXC 2000 S.R.L.

Inculpatul CNprin intelegere cu inculpatul GNau dispus sa se transporte cu drezina (DC.046) – proprietatea Sectiei L.2 si in favoarea societatii sale, de la macazul 28 din Statia CAI FERATE B pe linia industriala a S.C. R S.A. un numar de 150 traverse beton armat, introduse in lucrarile de reparatii. Drezina a fost condusa de martorul S I .

Valoarea prejudiciului creat Regionalei CAI FERATE este de 4.866.950 lei (ROL) conform devizului 2/3/146/2005 si 2/3/144/2005 si raportul de expertiza contabila, raspuns obiectiv 4 c, declaratiile martorului S I.

In baza acordului stabilit cu inculpatul CN, inculpatul GNa dispus sa se transporte cu tractorul VS-02-DMX – proprietatea Sectiei L.2 CAI FERATE B, aflat in gestiunea lui SM materialele de la PAZ – Sectia L2 CAI FERATE B la linia industriala a S.C. R S.A. unde se aflau respectivele contracte.

Valoarea prejudiciului creat prin folosirea fara drept a tractorului este de 771.467 lei (ROL) conform devizului nr. 2/3/143/2005, raportului de expertiza, raspuns obiectiv 4.c. A se vedea in acest sens declaratiile inculpatului SM si a martorului S I.

In aceeasi maniera ca si in anii anteriori inculpatul CNi-a spus inculpatului MGsa treaca sume mai mari ca rest de plata pentru colaboratori, achitand muncitorilor zilieri o suma mai mica decat cea consemnata, respectiv 3.500.000 lei (ROL) in loc de 3.832.400 lei (ROL).

Cheltuielile in plus, consemnate a fi facute cu personalul au fost insusite de inculpatul CNrespectiv 1.999.053 lei.

In registrul de casa al S.C. XXC 2000 S.R.L. s-a consemnat ca inculpatul CNa imprumutat societatea cu suma de 206.490.725 lei iar societatea i-a returnat 199.053.875 lei. Alimentarea este fictiva aspect recunoscut de invinuitii CNsi MG.

Inculpatul MGa declarat ca sumele mentionate au fost consemnate in registrul de casa la cererea inculpatului CN, evidentiind astfel datorii inexistente ale societatii XXC 2000 S.R.L., catre asociatul unic CN.

In aceeasi modalitate, inculpatul CNpentru a avea acoperire pentru materialele introduse in lucrari, l-a instigat pe inculpatul MGsa procure din nou facturi si chitante in alb.

Astfel, s-a completat factura fiscala seria BAAD nr. 99338202 si chitanta BACX nr. 2938244 datate cu 08.07.2003 in valoare de 36.735.521 lei (ROL); factura fiscala BACT nr. 6653245 si chitanta BAMA nr. 8090806 – ambele datate cu 07.07.2003 in valoare de 21.213.510 lei (ROL).

Cheltuielile nereale privind achizitiile de materiale introduse in lucrari sunt de 54.071.770 lei (ROL).

In acelasi mod au fost completate facturile seria BACS nr. 87043449, chitanta BALY nr. 3714739, datate cu 19.11.2003 in valoare de 87.000.900 lei (ROL) factura BACS nr. 5920360 si chitanta BALZ nr. 1809567 in valoare de 92.820.000 lei, factura fiscala 8650354/12.11.2003 in valoare de 20.884.500 lei.

Valoarea totala a cheltuielilor nereale cu achizitii materiale, cheltuieli transport in an ul fiscal 2003 sunt de 200.705.400 lei (ROL), cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal avand ca baza operatiuni comerciale fictive.

Materialele consemnate in facturile false apar ca fiind ca procurate de la societatile deja mentionate si care nu au avut in realitate raporturi comerciale cu S.C. XXC 2000 S.R.L.

Din adresa emisa de Regionala CAI FERATE Iasi rezulta ca prin Sectia L.2 CAI FERATER., aceasta nu a efectuat reparatii la liniile industriale ale S.C. R S.A., S.N. P – Sucursala V, S.C. E S.A. B – Statia CAI FERATE V si S.C. C S.A. – Statia CAI FERATE Banca, aceste reparatii fiind efectuate de societatea comerciala apartinand inculpatului CN(S.C. XXC 2000 S.R.L. B).

Inculpatul GN– adjunct sef Sectie L.2 CAI FERATE B a avut cunostinta de activitatea infractionala desfasurata de inculpatul CNsi a participat la aceasta dand la randul sau dispozitii personalului aflat in subordine.

Asa cum deja s-a expus, in cursul anului 2002 a dispus folosirea autovehiculului VS-02-SLB proprietatea Sectiei L.2 cu care a transportat materiale de la S.C. SOFERT S.A. Bacau destinate reparatiilor liniilor industriale ale S.C. R S.A.

Prejudiciul creat este de 1.393.048 lei.

In aceleasi conditii a dispus ca soferul VT angajat al Sectiei L.2 sa transporte cu autoutilitara VS-02-SBB (apartinand Sectiei L.2) material marunt de cale folosit la reparatiile liniei industriale a S.C. R S.A., cauzand un prejudiciu de 1.480.054 lei.

In primavara anului 2003 in intelegere cu inculpatul CNa dispus sa se transporte cu drezina DC 1351-046 cele 150 traverse beton armat din Statia CAI FERATE B la linia industriala a S.C. R S.A. incarcarea si descarcarea acestora facandu-se cu muncitorii CAI FERATE au Districtului 3 Linii B ( prejudiciul fiind de 4.866.950 lei). A se vedea devizul 2/3/186/2005, devizul 2/3/146/2005 a Regionalei CAI FERATE Iasi si raportul de expertiza contabila obiectiv 4 c).

Inculpatul GNa incheiat personal procesul-verbal privind verificarea functionarii liniei industriale apartinand S.C. R la data de 30.01.2003, la cap. V. din acest act, indica S.C. XXCOMPIMEX S.R.L. 2000 B.

A semnat totodata in interesul aceleiasi societati (S.C. A&A), ca executanta a lucrarilor de reparatii la linia CAI FERATE apartinand S.C. R S.A. si a aplicat stampila S.C. XXC 2000 S.R.L. B.

A dispus ca materialul marunt de cale ferata sa se transporte de la Sectia L.2 CAI FERATE B –PAZ la linia industriala a S.C. R S.A. cu tractorul aflat in gestiunea inculpatului SM, angajat al Sectiei L.2, creand un prejudiciu de 771.467 lei.

A se vedea devizul 2/3/143/2005 si raportul de expertiza contabila – raspuns obiectiv 4.c.

Totodata a dispus in aceeasi perioada ca sudorul C E angajat la Sectiei L.2 sa modifice materialul marunt de cale folosit la reparatiile liniei industriale a S.C. R S.A. cu utilajele Sectiei L.2 in timpul programului de lucru, cauzand un prejudiciu de 3.176.256 lei, conform devizului 2/3/2005 a Regionalei CAI FERATE Iasi si raportului de expertiza – raspuns obiectiv 4c.

Pentru serviciile efectuate in favoarea S.C. XXC 2000 S.R.L. B, inculpatul GNa primit in perioada 2001-2003 suma de 52.652.184 lei.

In total valoarea prejudiciului cauzat Regionalei CAI FERATE Iasi prin contributia acestui inculpat la realizarea lucrarilor efectuate de societatea inculpatului CNeste de 11.687.775 lei.

Invinuita D M este fiica inculpatului MGsi este contabila la S.C. TELECOMUNICATII CAI FERATE. S.A. B. Conform actelor aflate la dosarul cauzei aceasta nu era si salariata S.C. XXC 2000 S.R.L. B.

La rugamintea tatalui sau, inculpatul MG, aceasta a inceput sa efectueze operatiuni contabile in cadrul S.C. XXC 2000 S.R.L. intocmind in acest sens registrul de casa, bilant contabil, etc.

In anul 2002, inculpatul MGi-a prezentat chitantele fiscale seria BALR nr. 0090482, BALM nr. 9645300, BALR nr. 1009291 in alb solicitandu-i sa le completeze cu diferite sume de bani reprezentand contravaloarea unor achizitii de materiale, folosite la lucrarile contractate de S.C. A&A.

Astfel inculpata a consemnat in cele trei chitante sume care totalizeaza 70.802.072 lei. Audiata aceasta a recunoscut fapta comisa.

Invinuitul MV – inginer la Sectia L.2CAI FERATE B a indeplinit in anul 2002 functia de sef District Reparatii Periodice din cadrul aceleasi Sectii CAI FERATE

Din dispozitia inculpatului CNacesta a dispus la randul sau ca un numar de 556 buc. traverse beton armat sa fie incarcate din Statia CAI FERATE Rosiesti cu utilajul UAM proprietatea Sectiei L.2 CAI FERATER. care au fost transportate respectiv descarcate la linia industriala a S.C. R S.A. B.

Transporturile au fost efectuate in favoarea S.C. XXC 2000 S.R.L. B, creandu-se un prejudiciu regionalei CAI FERATE Iasi de 19.711.865 lei (conform adresei 2/3/221/2005 a Regionalei CAI FERATE Iasi si raportul de expertiza).

Invinuitul PM – inginer la Sectia L.2 CAI FERATE B indeplinea in anul 2002 functia de sef District 3 Linii din cadrul Sectiei L.2 dupa dispozitia primita de la seful directiei respectiv inculpatul CN, a dispus invinuitului PG – ca sina de cale ferata tip 49 sa fie transportata cu drezina DC 046 din triajul Statiei CAI FERATE B la linia industriala a S.C. R S.A.

Transportul s-a facut in favoarea S.C. XXC S.R.L. , conform declaratiilor sale, incarcarea-descarcarea s-a facut de muncitori CAI FERATE, angajati ai Sectiei L.2 din cadrul Districtului CAI FERATE 3 linii, in timpul programului de lucru.

Prejudiciul creat este de 1.027.469 lei.

Invinuitul SM – angajat ca tractorist in cadrul Sectiei L.2 avea in gestiune tractorul VS-02-DMX – proprietatea Sectiei L.2. Din dispozitiile sefilor directi CNsi GNa folosit tractorul in interesul S.C. XXC 2000 S.R.L. in timpul programului de lucru transportand traverse lemn de la PAZ la linia industriala a S.C. R S.A. B si material marunt de cale, prejudiciul fiind de 771.461 lei, 205731,52 lei – reprezentand contravaloare motorina+manopera tractorist, conform devizului 2/3/143/2005.

Conform declaratiilor date, acesta nu a cunoscut ca efectueaza o activitate ilegala considerand ca transportul se facea in interesul Sectiei L.2 B.

In aceeasi modalitate, VT – conducator auto in cadrul Sectie L.2, avea in gestiune autoutilitara VS-02-SLB. Din dispozitia inculpatului Calu, respectiv Gumeniuc a efectuat zece transporturi in timpul programului de lucru, folosind combustibilul in detrimentul regionalei CAI FERATE Iasi.

Prejudiciul total creat este de 4.035.281 lei (ROL) – folosire utilaj+combustibil.

Invinuitul CC – tractorist in cadrul Sectiei L.2 CAI FERATE avea in gestiune tractorul VS-80-AF.

Din dispozitia sefilor ierarhici – inculpat CN– acesta in timpul programului de lucru a efectuat doua transporturi cu traverse folosind tractorul din dotare de la PAZ – Sectie L.2 la linia industriala a S.N.P. P – Filiala V, transport efectuat in favoarea S.C. XXC 2000 S.R.L. B. Pentru cele doua transporturi, inculpatul SC N a primit in biroul inculpatului CNsuma de 1.200.000 lei (ROL).

In statul de plata pentru colaboratori al S.C. XXC 2000 S.R.L., pe luna octombrie 2000, acesta figureaza cu rest de plata in suma de 1.475.250 lei (ROL) din care a primit doar 1.200.000 lei (ROL).

Prejudiciul creat prin folosirea tractorului este de 1.518.583,6 lei (ROL) si de 253.270.000 lei reprezentand si prestatia soferului (deviz nr. 2/3183/2005 si raport expertiza).

Prejudiciul total este de 1.990.541,6 lei (ROL).

Invinuitul PG – masinist II in cadrul Sectiei L.2 CAI FERATE B a transportat din dispozitia inculpatului PM cu drezina – camion DC 135 L-046 (proprietate Sectie L.2) o sina CAI FERATE tip 49 lunga de aproximativ 20 m. din triajul Statiei CAI FERATE B la linia industriala a S.C. R S.A. B – fapta comisa in anul 2002.

Prejudiciul creat Regionalei CAI FERATE Iasi este de 588.040.183 lei (ROL) – contravaloarea materialelor de cale ferata, la care se adauga 35.054.928 lei (ROL) contravaloarea folosirii utilajelor mijloace de transport apartinand Sectiei L.2 CAI FERATE B.

Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului este de 32. 947,32 lei (RON).

Cele retinute mai sus rezulta din : proces-verbal de sesizare din oficiu ,proces-verbal incheiat de ANAF – DGFMB – Directia Control Fiscal – Serviciul Control Fiscal Sector 6 din 04.05.2006 , rapoarte expertize grafologice , raport expertiza contabila si supliment expertiza contabila , raport privind controlul efectuat la Sucursala Regionala CAI FERATER. Iasi – Ministerul Transporturilor , adresa C.N.CAI FERATE S.A. – Sucursala regionala de Cai Ferate Iasi ,raport cercetare Regionala CAI FERATE Iasi , adresa 2/3/221/2005 a Regionalei CAI FERATE Iasi , devize intocmite de C.N.CAI FERATE CFR S.A. – Sucursala Regionala CAI FERATE Iasi , acte privind S.C. XXC 2000 S.R.L. B (autorizatie de furnizor feroviar) , nota privind alimentarea contului S.C. XXC 2000 S.R.L., declaratiile invinuitilor, declaratiile martorilor , MV , S, contracte incheiate de S.C. XXcu S.C. R S.A. , S.C. C, S.C. ELECTROMANTAJ, S.N.P. P ,procese-verbale de confruntare., actele dosarulu.

Analizand actele dosarului, procurorul a apreciat ca fapta inculpatului CNcare in perioada 2000-2003 inclusiv in mod repetat si in baza unei rezolutii infractionale unice a determinat pe angajatii din subordine sa foloseasca utilajele aflate in gestiunea acestora in interesul sau propriu, precum si a materialelor de cale ferata provenite din dezafectarea unor tronsoane CAI FERATE apartinand Sectiei L.2 CAI FERATE B – intruneste elementele constitutive ale infractiunii de instigare la delapidare – prev. de art. 25 Cod penal, rap. la art. 2151 Cod penal, cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal.

Fapta inculpatului CN– asociat unic al S.C. XXC 2000 S.R.L. B, care in perioada 200-2003 in mod repetat si in baza unei rezolutii infractionale unice a consemnat cheltuieli nereale cu personalul in suma de 23.604.000 lei, precum si cheltuieli nereale privind achizitii de materiale fictive (cheltuieli nedeductibile din punct de vede fiscal, avand ca baza operatiuni comerciale nereale) facute in vederea diminuarii impozitului pe profit – intruneste elementele constitutive ale infractiunii de evaziune fiscala – prev. de art.9 lit.c din Legea 241/2005, cu ref. la art. 13 Cod penal, si art. 41 al.2 Cod penal.

Fapta aceluiasi inculpat care in perioada 2000-2003, in aceeasi modalitate, in mod repetat si in baza unei rezolutii infractionale unice, a folosit personal angajat (muncitori cai ferate, conducatori auto, mecanici – angajati ai Sectiei L.2) – in timpul orelor de program, in interes propriu pentru derularea contractelor incheiate in favoarea S.C. XX– intruneste elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor publice – prev. de art. 248 al.1 Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal.

Fapta aceluiasi inculpat, care in mod repetat si in baza unei rezolutii infractionale unice, a determinat pe invinuitii GN, MV, PM sa foloseasca personal angajat al Sectiei L.2 si in timpul orelor de program – intruneste elementele constitutive ale infractiunii de instigare la abuz in serviciu contra intereselor publice – prev. de art. 25 Cod penal, rap.la art. 248 Cod penal, cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal, precum si fapta de a determina pe inculpatul MGsa achizitioneze si sa completeze acte contabile cu date nereale privind achizitii fictive de materiale – intruneste elementele constitutive ale infractiunii de instigare la fals intelectual – prev. de art. 25 Cod penal, rap.la art. 289 Cod penal, cu ref. la art. 43 din Legea 82/1991 si art. 41 al.2 Cod penal.

Fapta inculpatului CNde a prelua din creditul societatii sume de bani avand la baza operatiuni de imprumut fictive, comisa in mod repetat in perioada 2000-2003 – intruneste elementele constitutive ale infractiunii prev. de art. 272 din Legea 31/1990 rep. (fost art. 266 al.2 din Legea 31/1990).

Faptele susmentionate sunt comise in concurs real – prev. de art. 33 lit.a Cod penal.

Fapta inculpatului MG, care in perioada 2000-2003 inclusiv, in mod repetat si in baza unei rezolutii infractionale unice, a evidentiat in actele contabile ale S.C. XX, cheltuieli nereale cu aprovizionarea de materiale care nu au la baza operatiuni comerciale reale – intruneste elementele constitutive ale infractiunii de evaziune fiscala – prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005, cu ref. la art. 43 din Legea 82/1991, si art. 289 Cod penal (fals intelectual), cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal.

Fapta savarsita de inculpatul MG, care in mod repetat si in baza unei rezolutii infractionale unice a consemnat in mod fictiv ca inculpatul CNa imprumutat S.C. XXcu diferite sume de bani, ulterior restituind efectiv din creditul societatii aceste imprumuturi (fictive) fapt ce reprezinta insusirea unor sume din creditul societatii, afectand astfel bilantul contabil – intruneste elementele constitutive ale infractiunilor la Legea Societatilor Comerciale – prev. de art. 272 al.2 din Legea 31/1990 (fost art. 266 al. 2 din Legea 31/1990) si uz de fals – prev. de art. 291 Cod penal, cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal.

Fapta aceluiasi inculpat, care in anul 2002 a determinat-o pe D M sa completeze facturi si chitante in alb, privind achizitii fictive de materiale, pe care le-a consemnat in evidenta contabila depusa la organul fiscal – intruneste elementele constitutive ale infractiunii de instigare la fals intelectual – prev. de art. 25 Cod penal, rap. la art. 289 Cod penal.

Faptele comise de inculpatul GNin modalitatea descrisa – intruneste elementele constitutive ale infractiunilor de abuz in serviciu si instigare la delapidare – prev. de art. 25 Cod penal, rap.la art. 2151 Cod penal si art. 248 Cod penal, cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal.

Fapta comisa de inculpata D M de a completa facturi si chitante cu achizitionari nereale de materiale si care ulterior au fost depuse la organul fiscal – intruneste elementele constitutive ale infractiunii de fals intelectual – prev. de art. 289 Cod penal.

Cu privire la infractiunea de evaziune fiscala retinuta in sarcina invinuitilor CNsi MG– faptele au fost comise in perioada 2000 – 2003 inclusiv, sub imperiul legii vechi ( Legea 86/1994 modif. prin Legea 161/2003) care a fost abrogata prin aparitia Legii 241/2005 privind evaziunea fiscala.

In aprecierea procurorului, avand in vedere succesiunea in timp a celor doua acte normative, legea mai favorabila aplicabila in cauza este legea noua.

Legea 241/2005 prevede cauze de reducere a pedepsei care nu sunt prevazute in legea veche (Legea 86/1994);

La o prima vedere, sub aspect sanctionator, legea veche este mai favorabila, prevazand o pedeapsa de la 1 an la 5 ani, comparativ cu pedeapsa de la 2 ani la 8 ani, prevazuta de legea noua. Desi limitele de pedeapsa prevazute de legea noua sunt mai mari, fata de cauzele de reducere a pedepsei stabilita de legiuitor, minimul special al pedepsei, in cazul legii noi, se poate reduce la jumatate ( de la 2 ani la 1,6 ani) iar maximul special de la 8 ani la 4 ani. Este evident ca maximul special de 4 ani (legea noua) este mai redus decat maximul special de 5 ani, prevazut de legea veche: Minimul special din legea noua la care se poate ajunge urmare aplicarii cauzei de reducere a pedepsei (de 1,6 ani) poate fi coborat de instanta de judecata, in operatiunea de individualizare, pana la minimul general prevazut de Codul penal, urmare a retinerii unor eventuale circumstante atenuante. In consecinta, introducerea de legiuitor in continutul legii noi a cauzelor de reducere a pedepsei, la individualizarea acesteia, instanta de judecata poate aplica o pedeapsa mai mica, legea noua fiind astfel si sub aspect sanctionator mai favorabila decat legea veche.

Prin acelasi rechizitor, procurorul a dispus :

II. Incetarea urmaririi penale fata de invinuitii :

CN– pentru savarsirea infractiunii la legea societatilor comerciale – prev. de art. 272 al.2 din Legea 31/1990;

D M – pentru savarsirea infractiunii de fals intelectual – prev. de art. 289 Cod penal.

MG– pentru savarsirea infractiunii de instigare la fals intelectual – prev. de art. 25 Cod penal, rap. la art. 289 Cod penal, infractiune la legea societatilor comerciale – prev. de art. 272 al.2 din Legea 31/1990, uz de fals – prev. de art. 291 Cod penal.

III. Scoaterea de sub urmarire penala a invinuitilor:

MG– pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 8 al.1 din Legea 241/2005.

MV si PM – pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu contra intereselor publice si instigare la delapidare – prev. de art. 248 cod penal, si art. 25 Cod penal, rap.la art. 2151 Cod penal.

IV. Scoaterea de sub urmarire penala a invinuitilor :

SM, VT, CC, PG – pentru savarsirea infractiunii de delapidare – prev. de art. 2151 Cod penal.

In motivarea acestor solutii, procurorul a retinut ca :

MV – este in varsta de 54 ani, studii superioare, casatorit, inginer, nu a recunoscut faptele comise.

PM – este in varsta de 48 ani, casatorit, studii superioare, nu a recunoscut faptele comise.

SM – este in varsta de 47 ani, este lacatus mecanic in cadrul Sectiei L-2 CAI FERATE B, studii 12 clase+ sc.prof., nu a recunoscut fapta comisa.

VT – este in varsta de 44 ani, fost angajat al Sectiei L.2 CAI FERATE B, muncitor la S.C. DARIA S.R.L., casatorit, nu a recunoscut fapta comisa si nu este cunoscut cu antecedente penale.

CC – este in varsta de 55 ani, tractorist Sectiua L.2 CAI FERATE B, studii 8 clase+ sc.prof., nu a recunoscut fapta comisa.

PG – este in varsta de 47 ani, mecanic masini grele de cale ferata, casatorit, studii 10 clase+sc.prof., nu a recunoscut fapta comisa si nu are antecedente penale.

Invinuitii SM, VT, CC, PG au declarat ca au executat dispozitiile sefilor directi (HGFT) si nu au cunoscut ca activitatile desfasurate in timpul programului de lucru s-au facut in interesul S.C. XXC 2000 S.R.L. B patronata de CN.

Acestia aveau stiinta ca transporturile efectuate cu utilajele si materialele apartinand Sectiei L.2 sunt facute in favoarea acestei unitati.

Intrucat in cauza nu s-au conturat probe care sa le confirme vinovatia fata de acestia se va dispune scoaterea de sub urmarire penala.

Inculpata D M – este in varsta de 47 ani, studii superioare, contabil, a recunoscut fapta comisa.

Fata de aceasta s-a dispus incetarea urmaririi penale – pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 289 Cod penal comisa in anul 2002, ca efect al implinirii termenului de prescriptie a raspunderii penale.

In plus, aceasta nu avea calitatea de functionar in cadrul S.C. XXC 2000 S.R.L. B nefiind angajata a acestei societati.

Fata de inculpatul MGs-a dispus scoaterea de sub urmarire penala, pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 8 al.1 din Legea 241/2005, intrucat din probele administrate in cauza nu au rezultat date certe in conformitate cu care acesta in calitate de administrator al S.C. XXC 2000 S.R.L. B a beneficiat de rambursari sau de restituiri de la bugetul general consolidat al statului ori compensari datorate aceluiasi buget.

Fata de invinuitii MGsi CNs-a dispus incetarea urmaririi penale pentru savarsirea infractiunii la societatile comerciale – art. 272 al.2 din legea 31/1990, instigare la fals intelectual ( comisa desi MGin anul 2002) si uz de fals (comisa de inculpatul MG) ca efect al implinirii termenului de prescriptie a raspunderii penale.

Fata de invinuitii MV, PM ss-a dispus scoaterea de sub urmarire penala pentru infractiunea prev. de art. 248 Cod penal si art. 25 Cod penal, rap.la art. 2151 Cod penal, din aceleasi considerente deja precizate, in sensul ca acestia nu au cunoscut ca folosirea utilajelor, la transportul materialelor de cale ferata s-a facut in interesul societatii patronate de inculpatul CN.

Prin actul de sesizare a instantei s-a solicitat in baza art. 11 din Legea 241/2005 rap.la art. 163 al.1, al.2, al.6 cu ref. la art. 164 si art. 165 Cod procedura penala., ca instanta se va pronunta cu privire la luarea masurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor apartinand inculpatilor CNsi MG, respectiv la anularea actelor false.

Audiati, in instanta, inculpatii au avut urmatoarele atitudini procesuale:

Inculpatul MGa recunoscut toate faptele savatsite, dand detalii cu privire la modalitatea de savarsire, manifestand o atitudine deosebit de sincera si regret.

Inculpatii CNsi GNnu au recunoscut savarsirea faptelor, decat in aspecte partiale, in sensul ca , fiecare a incercat sa plaseze raspunderea in sarcina celorlati inculpati, incercand sa dea propriilor fapte o motivatie legala, dar nesustinuta de ansamblul probelor administarte in cauza.

Inculpatul CN- este in varsta de 58 ani, are studii superioare, casatorit, a recunoscut partial faptele comise. Nu este cunoscut cu antecedente penale. Ocupa acelasi post in cadrul Sectiei L.2 CAI FERATE B – Regionala CAI FERATE Iasi.

Inculpatul MG– este in varsta de 73 ani, casatorit, studii superioare, pensionar. A recunoscut in totalitate faptele comise. Nu este cunoscut cu antecedente penale.

Inculpatul GN- este in varsta de 57 ani, studii superioare, casatorit, pensionar, a recunoscut partial faptele savarsite.

La termenul din 26 ianuarie 2010 procurorul a solicitat in temeiul art.334 Cod procedura penala, schimbarea incadrarii juridice a faptelor pentru toti inculpatii.

Astfel, pentru inculpatul CN, conform Deciziei nr.4/2008 a ICCJ, infractiunea de fals la legea contabilitatii prev. de art. 43 din Lg.82/1991 se absoarbe in infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 9 lit.c din Lg.241/2005.

Asadar, infractiunea prev. de art. 25 Cod penal rap la art.289 Cod penal cu ref. la art. 43 din Lg.82/1991 se absoarbe in infractiunea prev.de art. 9 lit.c din Lg.241/2005 cu aplic.art. 13 Cod penal.

Infractiunea de evaziune fiscala, instigare la delapidare si instigare la abuz in serviciu contra intereselor publice, au fost savarsite in forma continuata, impunandu-se retinerea art.41 al.2 Cod penal la fiecare din acestea.

De asemenea, schimbarea incadrarii juridice din instigare la delapidare in participatie improprie la delapidare deoarece fata de autorii delapidarii s-a dat o solutie de neincepere a urmaririi penale, infractiunea prev. de art.31 al. 2 Cod penal rap. la art. 215 ind.1 al.2 si art.33 lit.a Cod penal- „determinarea, inlesnirea sau ajutarea in orice mod, cu intentie, la savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, de catre o persoana care comite acea fapta fara vinovatie, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune”. Incadrarea fiind prev. de art. 31 al.2 rap. 215 ind.1 Cod Penal cu art.41 al.2 Cod penal.

Prin urmare incadrarea juridica , corecta, pentru inculpatul CNfiind: infractiunea prev. de art. 9 lit.c din Lg.241/2005 cu art. 41 al.2 Cod penal si art. 13 Cod penal; infractiunea prev. de art.248 Cod penal cu aplic.art. 41 al.2 Cod penal, infractiunea prev. de art. 31 al.2 Cod penal rap.la art. 2151 Cod penal cu aplic. art.41 al.2 Cod penal si infractiunea prev. de art. 25 Cod penal rap. la art. 248 Cod penal, cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal si art. 33 lit.a Cod penal

Pentru inculpatul MG- falsul intelectual se absoarbe in infractiunea de evaziune fiscala.

Asadar incadrarea juridica corecta : infractiunea prev. de art. 9 lit.c Lg.241/2005 cu aplic. art. 13 C.p si art. 41 al.2 Cod penal, sa se retina forma continuata prev.de art. 41 al.2 Cod penal

Pentru inculpatul Gumenic Neculai sa se retina prev. art. 41 al.2 la infractiunea prev. de art. 248 Cod penal, fapta fiind savarsita in forma continuata, iar infractiunea de instigare la delapidare este de fapt participatie improprie la delapidare prev.de art. 31 al.2 Cod penal rap la art. 215 Cod penal cu aplic.art. 41 al.2 Cod penal, din aceleasi considerente expuse si la inculpatul Calu.

Asadar incadrarea juridica corecta este : infractiunea prev. de ar.t 248 C.penal cu aplic. art. 41 al.2 C.penal si infractiunea prev. de art. 31 al.2 C.penal rap . la art. 2151 C.penal cu aplic.art. 41 al.2 C.penal si art. 33 lit.a C.penal.

Cererea procuroruluiu privind schimbarea incadrarii juridice data faptelor cu privire la savarsirea carora au fost trimisi in judecata cei trei inculpati este intemeiata si legala, urmand a fi admisa, aspectele fiind sesizate si din oficiu de instanta de judecata.

Fata de probatoriul administrat in cauza , instanta apreciaza ca in modalitatea descrisa mai sus, faptele savarsite de inculpati intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor mai sus mentionate, ca efect al schimbarii incadrarii juridice.

In consecinta, uremaza ca instanta, in temeiul art. 334 Cod procedura penala, sa admita cererea privind schimbarea incadrarii juridice data faptelor pentru care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata- prin Rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria B din data de 18 noiembrie 2008 in dosar nr. 3902/P/2007- a inculpatilor CN, MG si GN.

Va schimba incadrarea juridica a faptelor savarsite de inculpatul :

– CN, din infractiunile de : evaziune fiscala – prev. de art. 9 lit.c din Legea 241/2005, cu ref. la art. 13 Cod penal, abuz in serviciu contra intereselor publice – prev. de art. 248 Cod penal, instigare la delapidare – prev. de art. 25 Cod penal, rap.la art. 2151 Cod penal, instigare la infractiunea de fals intelectual – prev. de art. 25 Cod penal, rap.la art. 289 Cod penal, cu ref. la art. 43 din Legea 81/1992 repub., cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal, instigare la infractiunea la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice – prev. de art. 25 Cod penal, rap.la art. 248 Cod penal, instigare la infractiunea de fals intelectual – prev. de art. 25 Cod penal, rap. la art. 289 Cod penal, cu ref. la art. 43 din Legea 82/1991 rep., cu aplic. art. 41 alin.2 si art. 33 lit.a Cod penal in infractiunile de : infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 9 lit.c din Legea241/2005 cu art. 41 alin.2 Cod penal si art. 13 Cod penal; infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice prev. de art.248 Cod penal cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal, infractiunea de participatie improprie la delapidare prev. de art. 31 alin.2 Cod penal rap.la art. 2151 Cod penal cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal si infractiunea de instigare la infractiunea la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice prev. de art. 25 Cod penal rap. la art. 248 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal si art. 33 lit.a Cod penal.

Va schimba incadrarea juridica a faptelor savarsite de inculpatul:

-MG,din infractiunile de : evaziune fiscala – prev. de art. 9 lit.c din Legea 241/2005, cu ref. la art. 13 Cod penal si art. 43 din Legea 82/1991 rep., si art. 289 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal si art. 33 lit.a Cod penal in infractiunile de :

infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 9 lit.c Legea 241/2005 cu aplic. art. 13 Cod penal si art. 41 alin.2 Cod penal.

Va schimba incadrarea juridica a faptelor savarsite de inculpatul :

GN,din infractiunile de : abuz in serviciu contra intereselor publice si instigare la delapidare – prev. de art. 248 Cod penal, si art. 25 Cod penal, rap.la art. 2151 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin.2 si art. 33 lit.a Cod penal in infractiunile de: infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice prev. de art. 248 Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal si infractiunea de participatie improprie la delapidare prev. art. 31 alin.2 Cod penal rap . la art. 2151 Cod penal cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal si art. 33 lit.a Cod penal.

In baza texelor de lege enuntat mai sus si a dispozitiilor art. 345 Cod Procedura Penala , instanta urmeaza sa aplice fiecaruit inculpat cate o pedeapsa la individualizarea careia se vor avea in vedere disp. art. 52 si 72 Cod Penal.

Conform acestor texte de lege, la stabilirea si aplicarea pedepselor se va tine seama si de limitele de pedeapsa fixate de lege, de gradul de pericol social al faptei savarsite, de persoana infractorului si de imprejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.

La individualizarea judiciara a pedepsei vor fi avute in vedere criteriile generale prev. de art. 72 Cod penal si anume dispozitiile partii generale, gradul de pericol concret al faptei, imprejurarile concrete in care aceasta a fost comisa.

Cunoasterea caracteristicilor unui infractor prezinta o deosebita importanta pentru determinarea gradului concret de pericol social a acestuia si pentru stabilirea unei pedepse eficiente. Modul decomportare in societate, caracterizat prin disciplina in munca si o viata conforma cu regulile de convietuire sociala, poate determina concluzia ca nu a comis infractiunea datorita inclinatiei sale pentru comiterea unor fapte antisociale, ci ca urmare a unui complex de imprejurari care au contribuit ca inculpatul sa se abata de la conduita sa obisnuita.

Cat priveste individualizarea judiciara a pedespei, instanta constata existenta unor situatii care au aptitudinea de a constitui circumstante atenuante facultative.

InculpatiiCN, MGsi GN se afla la prima incalcare a legii penale, nefiind cunoscuti cu antecedente in evidentele IPJ, sunt cunoscuti ca persoane serioase, cu un comportament civilizat, si de o probitate profesionala remarcabila, pana la savarsirea faptelor mai sus descrise.

Inculpatul MGa manifestat, in plus, un comportament deosebit de sincer, cooperand cu autoritatile in vederea aflarii adevarului, in toate etapele procesuale.

Acesta are o situatie deosebita de sanatate, fiind afectat de boli severe, dar cu toate acestea s-a deplasat de la domiciliul sau din B, pentru a fi audiat si a da toate relatiile necesare autoritatilor, inclusiv instantei de judecata.

Prejudiciul produs partilor civile, a fost achitat integral de inculpati, pe parcursul judecarii cauzei.

Se poate retine ca faptele savarsite de inculpati a fost un incident nefericit in viata acestora,ca este o exceptie de la regula ce indica un comportament prosocial.

La individualizarea judiciara a pedepsei vor fi avute in vedere criteriile generale prev. de art. 72 Cod penal si anume dispozitiile partii generale, gradul de pericol concret al faptei, imprejurarile concrete in care aceasta a fost comisa, si prevederile art. 74 lit. a si c Cod penal, astfel:

Cu privire la inculpatul MGa se vor retine circumstantele prev. de art. 74 lit. a,b si c Cod penal, cu efectul coborarii fiecarei pedepse sub minimul special prevazut de lege, conform art 76 Cod penal:

a) conduita buna a infractorului inainte de savarsirea infractiunii;

b) staruinta depusa de infractor pentru a inlatura rezultatul infractiunii sau a repara paguba pricinuita;

c) atitudinea infractorului dupa savarsirea infractiunii, rezultand din prezentarea sa in fata autoritatii, comportarea sincera in cursul procesului, inlesnirea descoperirii ori arestarii participantilor.

Cu privire la inculpatii CNsi GNse vor retine circumstantele prev. de art. 74 lit. a,b si c Cod penal, cu efectul coborarii fiecarei pedepse sub minimul special prevazut de lege, conform art 76 Cod penal:

a) conduita buna a infractorului inainte de savarsirea infractiunii;

b) staruinta depusa de infractor pentru a inlatura rezultatul infractiunii sau a repara paguba pricinuita;

In temeiul art. 33 lit. a Cod penal va constata ca faptele savarsite de inculpatii CNsi GN sunt in concurs real si in temeiul art. 34 lit. b Cod penal, va contopi toate pedepsele in pedeapsa cea mai grea.

In temeiul art. 71 Cod Penal , se vor interzice inculpatilor drepturile prev. de art. 64 lit. a teza II si b Cod Penal .

Instanta nu va interzice inculpatilor drepturile prevazute de art. 64 lit. a teza I cod Penal , desi art. 71 reglementeaza obligatia instantei de a interzice drepturile prevazute de art. 64 lit. a-c Cod Penal.

Interzicerea dreptului de a vota contravine art. 3 din Protocolul nr.1 al Conventiei pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale , astfel cum a statuat CEDO prin Hot. din 30.03.2004 privind cauza Hirst contra Marii Britanii.

In motivarea acestei hotarari s-a retinut ca indiferent de durata pedepsei si de natura infractiunii care a atras-o nu se justifica excluderea celor condamnati din campul persoanelor cu drept de vot neexistand nici o legatura intre interdictia votului si scopul pedepsei , de a preveni savarsirea de noi infractiuni si de a asigura reinsertia sociala a infractorului.

De asemenea , instanta nu va interzice nici exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. c Cod penal, deoarece inculpatii nu s-au folosit de o profesie sau activitate in comiterea infractiunii , astfel ca nu se justifica interzicerea drepturilor prev. de lit. c.

Intrucat inculpatii nu au antecedente penale , instanta apreciaza ca scopul pedepsei poate fi atins si fara executarea acesteia, urmand a dispune in temeiul art. 81 Cod Penal suspendarea conditionata a executarii pedepselor aplicate fiecarui inculpat.

Deasemenea, nu se va aplica inculpatilor pedeapsa interzicerii unor drepturi, prev de art. 9 litera b din din Legea nr. 241/2005, motivat de faptul ca in cauza sunt aplicabile disp. art. 65 Cod penal, care prevad aplicarea pedepsei interzicerii unor drepturi, raportat la art 66 Cod penal ( Executarea pedepsei interzicerii unor drepturi incepe dupa executarea pedepsei inchisorii, dupa gratierea totala sau a restului de pedeapsa, ori dupa prescriptia executarii pedepsei), respectiv “pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi poate fi aplicata, daca pedeapsa principala stabilita este inchisoarea de cel putin 2 ani si instanta constata ca, fata de natura si gravitatea infractiunii, imprejurarile cauzei si persoana infractorului, aceasta pedeapsa este necesara.”

Aplicarea pedepsei interzicerii unor drepturi este obligatorie cand legea prevede aceasta pedeapsa.

Conditia aratata in alin. 1 cu privire la cuantumul pedepsei principale trebuie sa fie indeplinita si in cazul in care aplicarea pedepsei prevazute in acel alineat este obligatorie”, in speta, instanta aplicand inculpatilor pedeapse, care se situeaza sub limita de 2 ani.

In temeiul art.82 Cod Penal, se va fixa termen de incercare pentru fiecare inculpat, si in temeiul art. 71 alin. 5 Cod Penal se va suspenda executarea pedepselor accesorii privind interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II si b Cod Penal pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei principale a inchisorii, incepand cu data ramanerii definitive a hotararii.

Se va atrage atentia fiecarui inculpat asupra disp. art. 83 Cod Penal, privind revocarea suspendarii conditionata a executarii pedepsei.

Desi, in concluziile la fond, inculpatii au cerut aplicarea dipozitiilor favorabile de reducere a pedepsei, in baza art . 9 din Legea nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, ca efect al achitarii prejudiciului, instanta apreciaza ca nu sunt indeplinite conditiile pentru aplicarea acestei cauze de atenuare a pedespei.

Conform art . 9 alin 1 litera c din Legea nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale: “ Constituie infractiuni de evaziune fiscala si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea unor drepturi, urmatoarele fapte savarsite in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale: c) evidentierea, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive;”

La Capitolul 3 sunt reglementate “ Cauze de nepedepsire si cauze de reducere a pedepselor”

Conform aliniat 2 al aceluias articol, daca prin faptele prevazute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 2 ani, iar conform aliniat 3, daca prin faptele prevazute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 3 ani.

Conform art. 10 (1) “ in cazul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala prevazute de prezenta lege, daca in cursul urmaririi penale sau al judecatii, pana la primul termen de judecata, invinuitul ori inculpatul acopera integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevazute de lege pentru fapta savarsita se reduc la jumatate. Daca prejudiciul cauzat si recuperat in aceleasi conditii este de pana la 100.000 euro, in echivalentul monedei nationale, se poate aplica pedeapsa cu amenda. Daca prejudiciul cauzat si recuperat in aceleasi conditii este de pana la 50.000 euro, in echivalentul monedei nationale, se aplica o sanctiune administrativa, care se inregistreaza in cazierul judiciar.

(2) Dispozitiile prevazute la alin. (1) nu se aplica daca faptuitorul a mai savarsit o infractiune prevazuta de prezenta lege intr-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de prevederile alin. (1).”

Desi valoarea prejudiciului era certa ca intindere, fiind determinata prin expertiza de specialitate chisr din tinpul urmaririi penale, certa fiind si pozitia partilor vatamate de a se constitui parti civile, inculpatii nu au facut nici un demers pentrru a achita, macar partial prejudiciul in acesta faza procesuala, beneficiind chiar din aceasta etapa de serviciile unor aparatori alesi.

Nici cu ocazia intocmirii rechizitoriului, a prezentarii materialului de urmarire penala, inculpatii nu au avut vreo manifestare de achitare a prejudiciuului.

Aceeasi atitudine au continuat sa o aiba, chiar si cu ocazia trimiterii in judecata, cert fiind ca, nu au achitat integral prejudiciul , pana la primul termen de judecata, care a fost la data de 21.01.2009.

Achitarea prejudiciului a survenit ulterior acestor termene limita prevazute de legiutor, respectiv la data de 13.03.2009, urmand ca acest aspect fiind retinut ca circumstanta atenuanta in individualizarea pedepsei, efect al atitudinii cooperante sub aspect al achitarii pagubei savarsite, din partea inculpatilor, insa nu poate fi retinut ca o cauza de reducere a limitelor pedepsei.

Mai mult, prezenti pe parcursul judecarii cauzei, personal, cat si prin aparator ales, inculpatii a fost de acord cu plata prejudiciului mai sus mentionat, solicitand termen pentru a face dovada achitarii acestuia, in vederea aplicarii unui regim sanctionator mai bland.

De mentionat ca decizia de impunere a sumelor datorate Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu nr. 399 a fost emisa la data de 31.05.2006, inculpatii cunoscand din acel moment cuantumul datoriilor catre stat.

In faza de judecata, inculpatii au achitat in mai multe transe datoria, astfel ca la data de 06 iunie 2009, cand inca se afla pe rol cauza, mai ramasese nechitata o diferenta de prejudiciu catre organele fiscale in suma de 9.165 lei, care a fost achitata pana la terminarea cercetarii judecatoresti.

Cu privire la latura civila, in timpul judecarii cauzei, partile civile pagubite, respectiv STATUL ROMAN, reprezentat prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu sediul in B, prin Directia Generala a Finantelor publice a Judetului V si Compania Nationala de Cai Ferate I S.A. – Sucursala Regionala de Cai Ferate I, care se constituisera parte civila din timpul urmarii penale, si-a precizat pretentiile civile, majorate ca efect al devalorizarii in perioada de timp scursa intre actele de cercetare din timpul urmaririi penale si data trimiterii in judecata a inculpatilor, inclusiv momentul pronuntarii hotararii, solicitand ca inculpatii sa fie obligati in solidar cu partea responsabila civilmente, societatea comerciala in numele careia a actionat.

Instanta apreciaza ca actiunea civila formulata de partea vatamata Statul Roman prin reprezentanti este intemeiata si dovedita, iar in temeiul art. 14 si 346 Cod Procedura Penala, raportat la art. 998 Cod Civil, va constata achitate integral prejudiciile, conform chitantelor depuse de parti la dosar si declaratiilor ulterioare ale partilor civile, prin care comunica instantei, recuperarea totala a pagubei create prin faptele inculpatilor, nemaivand alte pretentii civile si sustinand ca actiunea civila a ramas fara obiect.

Instanta va constata recuperat integral prejudiciul produs partii civile Statul Roman, reprezentat prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu sediul in B, prin Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului V, – in suma de 37.125 lei- conform adresei nr. 1187/J/13.04.2009, compus din: 3.807 lei diferenta impozit pe profit, 6.785 lei dobanzi de intarziere impozit pe profit, 1.708 lei penalitati de intarziere impozit pe profit, 11.759 lei diferenta T.V.A., 10.682 lei dobanzi de intarziere T.V.A., 2.344 lei penalitati de intarziere T.V.A., 18 lei diferenta de impozit pe veniturile microintreprinderilor, 17 lei dobanzi aferente impozitului pe veniturile microintreprinderilor, 5 lei penalitati aferente impozitului pe veniturile microintreprinderilor, conform chitantelor din data de 13.03.2009 depuse la doar la filele 94-100.

Va constata recuperat integral prejudiciul produs partii civile Compania Nationala de Cai Ferate I S.A. – Sucursala Regionala de Cai Ferate I – in suma de 3.565,493 lei RON- conform adresei nr. 1.5.1/554 din17.03.2009 si adresei nr. 1.5.1./1202/10.06.2009 si nr. 543/J/22.02.2010.

In temeiul art. 445 Cod procedura penala , va declara ca fiind false in totalitate inscrisurile falsificate de inculpati, pe care le va anula, respectiv:

– S.C. D S.R.L. (factura fiscala nr. 2275389/24.08.2000);

– S.C. G S.R.L. (factura fiscala nr. 3286838/07.09.2000);

– S.C. H C S.R.L. (factura fiscala nr. 152324/10.04.2001);

– S.C. FTG S.R.L. (factura fiscala nr. 8650354/12.11.2003);

– S.C. FG S.R.L. (factura fiscala nr. 977952/15.12.2000);

– S.C. HL. (factura fiscala nr. 152324/10.04.2000);

– S.C. F S.R.L. (factura fiscala nr. 5542386/15.05.2002);

– S.C. FS.R.L. (factura fiscala nr. 7167608/23.10.2001);

– S.C. NJ S.R.L. (factura fiscala nr. 2316255/25.02.2002);

– S.C. G (factura fiscala nr. 6653145/07.07.2003);

– S.C. BH S.R.L. (factura fiscala nr. 938202/08.07.2003);

– S.C. J S.R.L. (factura fiscala nr. 5920360/02.10.2003);

– S.C. K S.R.L. (factura fiscala nr. 87044349/19.11.2003);

– S.C. K (f. f. nr. 6653145/07.07.2003);

– S.C. K (factura fiscala nr. 8779835/17.10.2002);

– S.C. D (factura fiscala 1059433/02.05.2002);

– S.C. S ( factura fiscala 4692950/17.10.2002);

– S.C. S ( factura fiscala 5920360 din 28.10 2003);

– S.S. D ( factura fiscala2826762 din. 02.2003)

Facturi si chitante false : seria BACA nr. 2275389 si chitanta seria BALI nr. 2525091, ambele date din 24.08.2000; seria BACA nr. 3286838 si chitanta seria BALK nr. 5041588 date din 07.09.2000, factura fiscala BACA nr. 1152324, chitanta fiscala seria BALN nr. 1404043, ambele datate cu 10.04.2000 si factura fiscala BALB nr. 7167608 si chitanta BALB nr. 3054304, ambele date la 23.01.2001 , factura fiscala (seria BACI nr. 4500709/21.02.2002) , chitanta fiscala seria BALU nr. 0792803 din 17.10.2002 , factura fiscala seria BACM nr. 1059433, chitanta fiscala seria BALR nr. 0090482 ambele datate cu 02.05.2002 , factura fiscala seria BACA nr. 2316255 si chitanta fiscala BALM nr. 9645300 ambele cu data de 25.05.2002 , factura seria BACM nr. 5542386 si chitanta fiscala seria BALR nr. 1009291 datate 15.05.2002 ,factura fiscala seria BAAD nr. 99338202 si chitanta BACX nr. 2938244 datate cu 08.07.2003 , factura fiscala BACT nr. 6653245 si chitanta BAMA nr. 8090806 – ambele datate cu 07.07.2003., factura seria BACS nr. 87043449, chitanta BALY nr. 3714739, datate cu 19.11.2003 , factura BACS nr. 5920360 si chitanta BALZ nr. 1809567, factura fiscala 8650354/12.11.2003 , chitantele fiscale seria BALR nr. 0090482, BALM nr. 9645300, BALR nr. 1009291.

Va dispune anularea in intregime a inscrisurilor mai sus mentionate, declarate false.

Va declara false si va dispune anularea partiala a registrelor de casa ale S.C. XXC 2000 S.R.L. cu privire la urmatoarele mentiuni:

– consemnarea ca inculpatul CNalimentat contul societatii cu suma de 109.714.653 lei (ROL);

– consemnarea ca inculpatul CNalimentat contul societatii cu suma de 87.913.039 lei (ROL) pe anul 2002;

– consemnarea ca inculpatul CNa imprumutat societatea cu suma de 206.490.725 lei ( ROL).

Va declara false si va dispune anularea statelor de plata pentru colaboratori pe lunile iunie, iulie, august 2002- SC C SA8 reparatii linie industriala CF Banca), decembrie 2000, august 2001, februarie 2003, iulie 2002, august 2002, septembrie 2002, august 2003- SC R SA B, octombrie 2000 SNP P Sucursala V.

In temeiul art. 163 si urmatoarele Cod procedura penala raportat la art . 11 din Legea nr. nr. 241/2005, care prevede ca :”In cazul in care s-a savarsit o infractiune prevazuta de prezenta lege, luarea masurilor asiguratorii este obligatorie”, ca efect al recuperarii integrale a prejudiciului, va respinge ca ramasa fara obiect cererea pentru infiintarea unui sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile proprietatea inculpatilor, pana la concurenta debitului, in temeiul art. 163 Cod penal raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005 .

Conform art. 12 din aceeasi lege : “ Nu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanti legali ai societatii comerciale, iar daca au fost alese, sunt decazute din drepturi, persoanele care au fost condamnate pentru infractiunile prevazute de prezenta lege.”

Conform art. 13 din aceeasi lege:” (1) La data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de condamnare pentru vreuna dintre infractiunile prevazute de prezenta lege, instanta va comunica Oficiului National al Registrului Comertului o copie a dispozitivului hotararii judecatoresti definitive.

(2) La primirea dispozitivului hotararii judecatoresti definitive de condamnare, Oficiul National al Registrului Comertului va face mentiunile corespunzatoare in registrul comertului.”

In consecinta, un exemplar al prezentei sentinte penale, la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de condamnare se va comunica de instanta Oficiului National al Registrului Comertului, respectiv o copie a dispozitivului hotararii judecatoresti definitive pentru a se face mentiunile corespunzatoare in registrul comertului.

Un exemplar al sentintei se va comunica la Directia Generala a Finantelor publice a Judetului V – pentru inregistrare in fisa de inscriere a infractiunilor in cazierul fiscal.

Ca o consecinta a condamnarii, in temeiul art. 191 alin. 1 Cod procedura penala, instanta va obliga pe inculpatul CNsa plateasca statului suma de 2.200 lei reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat in cauza din care suma de 200 lei reprezentand onorar avocat din oficiu in faza de judecata-asistenta partial- va fi platit Baroului V din fondurile Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti. inculpata a beneficiat la primele termene de serviciile unui avocat din oficiu, pentru ca ulterior sa-si angajeze un aparator ales de acesta.

Va obliga pe inculpatul MGsa plateasca statului suma de 900 lei reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat in cauza.

Va obliga pe inculpatul GNsa plateasca statului suma de 500 lei reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat in cauza.

Etichete:

DELAPIDARE. SUBIECT ACTIV CALIFICAT. CALITATEA DE FUNCTIONAR A PRESEDINTELUI ASOCIATIEI DE PROPRIETARI

Prin sentinta penala nr.3708bis/2.12.2008 a Judecatoriei Iasi, instanta a condamnat pe inculpatul BC pentru savârsirea infractiunii de „delapidare” in forma continuata.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca în perioada 23.09.2002-28.02.2005, în timp ce a îndeplinit functia de presedinte al Asociatiei de Proprietari din Str. Lacului nr. 12-14-16 din municipiul Iasi, atât în perioada 2002-2004, si a tinut, în fapt, gestiunea si administrarea banilor încasati de catre asociatie, ocupându-se de gestionarea încasarilor, prin verificarea acestora si prin efectuarea platilor necesare furnizorilor de utilitati, inculpatul BC si-a însusit din încasarile asociatiei suma totala de 17.965,97 lei (RON), bani pe care inculpatul, in calitatea sa de presedinte al asociatiei respective, nu i-a platit catre furnizorii de utilitati, fapta inculpatului intrunind elementele constitutive ale infractiunii de „delapidare” in forma continuata, prev. de art. 2151 alin. (1) din Codul penal, cu aplicarea dispozitiilor art. 41 alin. (2) din Codul penal.

În ceea ce priveste calitatea subiectului activ al infractiunii de „delapidare”, instanta arata ca acesta trebuie sa aiba calitatea de functionar care gestioneaza sau administreaza bunuri. Potrivit prevederilor art. 147 alin. (1) din Codul penal, prin functionar public se întelege orice persoana care exercita permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost investita, o însarcinare de orice natura, retribuita sau nu, în serviciul unei unitati dintre cele la care se refera art. 145 din Codul penal, iar conform alin. (2) al aceluiasi articol, prin functionar se întelege persoana mentionata la alin. (1), precum si orice salariat care exercita o însarcinare în serviciul unei alte persoane juridice decât cele prevazute în acel alineat.

Aceasta calitate este îndeplinita in speta de fata de catre inculpatul BC, prin aceea ca inculpatul îndeplinea în fapt, în calitate de presedinte al Asociatiei de Proprietari din Str.Lacului nr. 12-14-16 din municipiul Iasi, activitatea de administrare a încasarilor, prin verificarea acestora, contrasemnarea si stampilarea chitantelor emise pentru sumele de bani incasate si prin folosirea încasarilor spre plata ulterioara a utilitatilor asociatiei respective, inculpatul având astfel un drept de dispozitie asupra situatiei juridice a încasarilor asociatiei; inculpatul BC efectua activitatile specifice de (administrare si) gestionare a bunurilor asociatiei, respectiv: primirea sumelor de bani de la membrii acesteia, fie în mod direct, fie prin intermediul numitului AM, pastrarea acestor sume de bani în casieria asociatiei (cheia de la sediul asociatiei fiind în posesia sa tot timpul, raportat la perioada supusa analizei) si eliberarea acestor bunuri materiale, inculpatul fiind cel care se ocupa cu efectuarea platilor catre furnizorii de utilitati.

Etichete:

Delapidare. Subiect activ calificat. Calitatea de functionat a presedintelui asociatiei de proprietari

Tip: Sentinţă penală
Nr./Dată: 3708bis (02.12.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate: infracţiuni, delapidare

Prin sentinta penala nr.3708bis/2.12.2008 a Judecatoriei Iasi, instanta a condamnat pe inculpatul BC pentru savârsirea infractiunii de „delapidare” in forma continuata.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca în perioada 23.09.2002-28.02.2005, în timp ce a îndeplinit functia de presedinte al Asociatiei de Proprietari din Str. Lacului nr. 12-14-16 din municipiul Iasi, atât în perioada 2002-2004, si a tinut, în fapt, gestiunea si administrarea banilor încasati de catre asociatie, ocupându-se de gestionarea încasarilor, prin verificarea acestora si prin efectuarea platilor necesare furnizorilor de utilitati, inculpatul BC si-a însusit din încasarile asociatiei suma totala de 17.965,97 lei (RON), bani pe care inculpatul, in calitatea sa de presedinte al asociatiei respective, nu i-a platit catre furnizorii de utilitati, fapta inculpatului intrunind elementele constitutive ale infractiunii de „delapidare” in forma continuata, prev. de art. 2151 alin. (1) din Codul penal, cu aplicarea dispozitiilor art. 41 alin. (2) din Codul penal.

În ceea ce priveste calitatea subiectului activ al infractiunii de „delapidare”, instanta arata ca acesta trebuie sa aiba calitatea de functionar care gestioneaza sau administreaza bunuri. Potrivit prevederilor art. 147 alin. (1) din Codul penal, prin functionar public se întelege orice persoana care exercita permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost investita, o însarcinare de orice natura, retribuita sau nu, în serviciul unei unitati dintre cele la care se refera art. 145 din Codul penal, iar conform alin. (2) al aceluiasi articol, prin functionar se întelege persoana mentionata la alin. (1), precum si orice salariat care exercita o însarcinare în serviciul unei alte persoane juridice decât cele prevazute în acel alineat.
Aceasta calitate este îndeplinita in speta de fata de catre inculpatul BC, prin aceea ca inculpatul îndeplinea în fapt, în calitate de presedinte al Asociatiei de Proprietari din Str.Lacului nr. 12-14-16 din municipiul Iasi, activitatea de administrare a încasarilor, prin verificarea acestora, contrasemnarea si stampilarea chitantelor emise pentru sumele de bani incasate si prin folosirea încasarilor spre plata ulterioara a utilitatilor asociatiei respective, inculpatul având astfel un drept de dispozitie asupra situatiei juridice a încasarilor asociatiei; inculpatul BC efectua activitatile specifice de (administrare si) gestionare a bunurilor asociatiei, respectiv: primirea sumelor de bani de la membrii acesteia, fie în mod direct, fie prin intermediul numitului AM, pastrarea acestor sume de bani în casieria asociatiei (cheia de la sediul asociatiei fiind în posesia sa tot timpul, raportat la perioada supusa analizei) si eliberarea acestor bunuri materiale, inculpatul fiind cel care se ocupa cu efectuarea platilor catre furnizorii de utilitati.

Etichete: , ,