Top

Partaj. Imobil dobândit împreună de foştii soţi cu o sumă împrumutată. Plata parţială a ratelor doar de o singură parte. Cotă de contribuţie egală

Dosar nr.: 6395/233/2006 Fond: Judecătoria Galaţi, sent.civ. nr.364/22.01.2008 Apel : Tribunalul Galaţi, dec.civ. nr.494/07.11.2008 Sinteza speţei: dacă ambele părţi care solicită partajul au cumpărat – împreună, în timpul căsătoriei – imobilul a cărui partajare se cere, atunci, faptul că după despărţirea acestora numai una dintre părţi a achitat împrumutul din care au provenit banii pentru plata preţului nu o îndreptăţeşte pe aceasta la o cotă mai mare de contribuţie la dobândirea imobilului ci numai la un drept de creanţă contra celeilalte părţi, drept ce se va deduce din valoarea masei partajabile. Prin sent.civ. nr.364/22.01.2008, Judecătoria Galaţi a admis în parte cererea principală a reclamantei-pârâte C.V. şi în totalitate cererea reconvenţională formulată de pârâtul-reclamant T.C. şi a dispus sistarea stării de codevălmăşie a părţilor asupra bunurilor dobândite de acestea în perioada în care au fost căsătorite. Instanţa a atribuit pârâtului-reclamant bunul imobil situat în Galaţi şi l-a obligat pe acesta la plata unei sulte către cealaltă parte. Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că părţile au avut contribuţii diferite la dobândirea bunului imobil, deoarece acesta a fost cumpărat cu o sumă de bani obţinută dintr-un împrumut, iar după despărţirea în fapt doar una dintre părţi (pârâtul-reclamant) a achitat ratele de împrumut. Reclamanta-pârâtă C.V. a formulat apel împotriva Încheierii de admitere în principiu prin care instanţa de fond a stabilit cotele de proprietate ale părţilor asupra bunului imobil. Prin dec.civ. nr.494/07.11.2008, Tribunalul Galaţi a admis apelul declarat de reclamanta-pârâtă C.V. şi a schimbat în parte Încheierea de admitere în principiu. În rejudecare a constatat că părţile sunt proprietari în cote egale asupra bunului imobil şi că pârâtul-reclamant T.C. are un drept de creanţă asupra apartamentului. Pentru a hotărî astfel, instanţa de apel a reţinut că, din contractul de vânzare-cumpărare reiese că ambele părţi au cumpărat – împreună – imobilul supus partajului. Faptul că după despărţirea acestora numai una dintre părţi a achitat împrumutul nu o îndreptăţeşte la o cotă mai mare de contribuţie la dobândirea imobilului ci numai la un drept de creanţă contra celeilalte părţi, drept ce se va deduce din valoarea masei partajabile.

Etichete: