Top

Partaj bunuri comune. Contributie inegala la dobandirea bunurilor comune. Criterii pentru formarea si atribuirea loturilor.

Domeniu: partaj

Nr/data: 546/12.10.2006

Decizie civila

Autor:Tribunalul Vrancea, sectia civila

Partaj bunuri comune. Contributie inegala la dobandirea bunurilor comune. Criterii pentru formarea si atribuirea loturilor.

Potrivit art.30 codul familiei ,,bunurile dobândite în timpul căsătoriei, de oricare dintre soţi, sunt de la data dobândirii lor bunuri comune ale soţilor”.

Textul instituie şi o prezumţie relativă de contribuţie egală a soţilor la dobândirea bunurilor comune, care poate fi răsturnată prin orice mijloace de probă. Cota propriu zisă ce se cuvine din devălmăşie fiecăruia dintre soţi se stabileşte pe baza contribuţiei efective a fiecăruia, fie prin venituri, fie prin activitate casnică ori în gospodărie. Această contribuţie nu poate fi privită individual, cu privire la dobândirea fiecărui bun în parte, ci global, drept contribuţie pe întreaga durată a căsătoriei.

Ori, prin probele administrate în cauză rezultă că pe durata căsătoriei părţilor reclamanta a avut o contribuţie financiară şi casnică superioară, contribuţia pârâtului fiind sporadică, necuantificabilă şi constând prioritar în activitate gospodărească.

Cu privire la atribuirea imobilului, instanţa reţine că au fost încălcate prevederile art.6739 cod procedură civilă.

Astfel, la formarea şi atribuirea loturilor instanţa de fond nu a ţinut seama de domiciliul şi ocupaţia părţilor, precum şi de faptul că reclamanta locuieşte de mai mulţi ani în Italia, perioadă în care pârâtul a locuit în mod continuu în apartamentul în litigiu, pe care l-a întreţinut şi a suportat cheltuielile curente.

Astfel fiind, tribunalul a admis recursurile, a modificat în parte încheierea de admitere în principiu şi sentinţa, iar în rejudecare a constatat că părţile au dobândit în timpul căsătoriei imobilul în litigiu cu o contribuţie de 75% reclamanta şi 25% pârâtul.

Având în vedere particularitatea situaţiei părţilor, respectiv dovada mare de timp de când reclamanta nu a mai locuit în apartament, faptul că aceasta este stabilită în străinătate, dar şi contribuţia continuă a pârâtului la întreţinerea curentă a imobilului, a atribuit pârâtului apartamentul situat în Focşani, Aleea 1 Iunie, jud.Vrancea.

Etichete: