Top

Sechestru asigurator. Neindeplinirea condiţiilor de admisibilitate.

Reclamanta SC MASSWER SRL Braila a solicitat încuviintarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile proprietatea pârâtei SC CEREALPROD SA Galati, în baza disp.art.591 al.2 si al.3 C.pr.civ.

La primul termen de judecata, instanta a pus în vedere reclamantei sa depuna cautiune în cuantum de 1/2 din valoarea creantei, cf.art591 al.2 C.pr.civ.

Reclamanta nu a depus cautiunea fixata.

Tribunalul Galati prin încheierea emisa în Camera de Consiliu la data de 15.12.2004 a respins cererea de înfiintare a sechestrului asigurator.

S-a retinut ca reclamanta nu a facut dovada ca a intentat actiune în instanta, asa cum prevad disp.art.591 al.2 C.pr.civ., simpla cerere de chemare în judecata depusa de aceasta nu face dovada intentarii actiunii, dovada facându-se cu certificat de grefa emis de instanta.

De asemenea, una din conditiile de admisibilitate este si depunerea cautiunii fixate de instanta obligatie neîndeplinita de reclamanta.

Reclamanta nu a facut nici dovada ca exista pericolul ca pârâta sa se sustraga sau sa-si risipeasca averea, desi a invocat disp.art. 591 al.3 C.pr.civ.

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs reclamanta, recurs respins prin d.c. nr. 156 / 16.03.2005 a Curtii de Apel Galati.

Etichete: