Top

SECHESTRU ASIGURATOR

7. SECHESTRU ASIGURATOR.

Prin incheierea nr. 109 din 25.03.2005 judecatorul sindic desemnat in cauza privind falimentul debitoarei SC „94” SRL Botosani, a dispus in temeiul art.139 din Legea nr. 64/95 republicata, aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile proprietatea paratilor F.C., B.D., B.T. si M.M. pana la concurenta sumei de 3.342.000.000 lei.
Pentru a hotari astfel, judecatorul sindic a retinut ca, din raportul privind cauzele pentru care debitoarea a ajuns in incetare de plati rezulta si faptul ca administratorii se fac vinovati de savarsirea faptelor prev. de art. 124 lit. a,d,g din Legea nr. 64/95 anterior modificarii, astfel in cauza se impune luarea masurilor asiguratorii prev. de art.137 din Legea nr. 64/95.
Impotriva sentintei au declarat recurs paratii, care au criticat-o pentru nelegalitate, sustinand ca in cauza nu sunt date conditiile cerute de lege pentru instituirea sechestrului asigurator, cum ar fi existenta unei actiuni de atragere a raspunderii administratorilor precum si a faptului ca nu s-a demonstrat ca acestia au savarsit vreuna din faptele prev. de art.137 din Legea nr. 64/95, iar raportul lichidatorului nu poate constitui temei pentru ca judecatorul sindic, din oficiu, sa dispuna instituirea sechestrului asigurator.
Curtea a apreciat ca motivele de recurs invocate, intemeiate in esenta pe disp. art. 304 pct.9 Cod proc. civila, sunt nefondate.
Sechestrul asigurator constituie, potrivit dispozitiilor legale, o masura vremelnica ce are caracter de urgenta si de conservare a patrimoniului administratorilor, cu care acestia urmeaza sa raspunda, in cazul in care se va constata temeinicia atragerii raspunderii materiale a administratorilor pentru aplicarea disp. art.137 din Legea nr. 64/1995 republicata. Cum, din raportul lichidatorului desemnat in cauza, rezulta ca printre cauzele care au determinat incetarea de plati se afla si faptele pe care le-au savarsit administratorii, in contextul art. 124 lit. a,d,g din Legea nr. 64/1995, anterior modificarii, just judecatorul sindic a dispus din oficiu instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale administratorilor.

(Decizia nr. 1070 din 17 iunie 2005)

Etichete: