Top

Ordonanta presidentială. Inadmisibilitate.

Prin cererea de ordonanta presedintiala reclamanta SC SERPICO SERV SRL Bucuresti a chemat în judecata pe pârâta SC ZIGANA SRL Galati, solicitând evacuarea acesteia din spatiul comercial închiriat.

Tribunalul Galati, prin sentinta comerciala nr.258/15.04.2005, a respins cererea de Ordonanta presedintiala.

S-a retinut ca, în temeiul disp.art.581 C.pr.civ., instanta va putea sa ordone masuri vremelnice pentru pastrarea unui drept ce s-ar pagubi prin întârziere, pentru pricinuirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlaturarea prejudiciilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.

Textul mentionat stabileste trei conditii cumulative de admisibilitate ale cererii de ordonanta presedintiala si anume: urgenta, caracterul vremelnic al masurii solicitate si neprejudicierea fondului dreptului.

In fapt, s-a retinut ca între parti s-a încheiat contractul de închiriere din data de 1.09.2004 iar pârâta recunoscând ca datoreaza chirii restante.

In speta, reclamanta nu a facut dovada ca s-ar afla intr-una din categoriile de situatii caracterizate prin urgenta enumerate de disp.art. 581 C.pr.pen., care sa justifice admiterea cererii de ordonanta presedintiala.

De asemenea, masurile solicitate si precizate în petitul actiunii nu au caracter vremelnic, pe calea unei ordonante presedintiale neputând fi luate masuri definitive care sa rezolve în fond litigiul dintre parti.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta, recurs respins prin decizia civila nr.441/R/27.05.2005 a Curtii de Apel Galati, retinându-se ca, evacuarea, prin natura ei, nu poate reprezenta o masura vremelnica, iar analiza aparatorilor reprezinta o prejudecare a fondului dreptului dedus judecatii ceea ce contravine conditiilor de admisibilitate a ordonantei presedintiale instituite de disp.art.581 alin.1 C.pr.civ.

Etichete: